کیک عروسی تان را به رنگ سال 2016 ( آبی روشن ) انتخاب کنید!!
کیک عروسی یکی از تشریفات مهم هر مراسم عروسی است که باید متناسب با ترکیب رنگی عروسی انتخاب شود. اگر شما هم عاشق رنگ سال 2016 هستید می توانید کیک عروسی تان را با این ترکیب رنگی انتخاب کنید.

کیک عروسی آبی برای عاشقان رنگ سال 2016

 

کیک عروسی به رنگ سال 2016 - مدل شماره 1

کیک عروسی به رنگ سال 2016 - مدل شماره 1

 

 

کیک عروسی به رنگ سال 2016 - مدل شماره 2

کیک عروسی به رنگ سال 2016 - مدل شماره 2

 

 

کیک عروسی به رنگ سال 2016 - مدل شماره 3

کیک عروسی به رنگ سال 2016 - مدل شماره 3

 

 

کیک عروسی به رنگ سال 2016 - مدل شماره 4

کیک عروسی به رنگ سال 2016 - مدل شماره 4

 

 

کیک عروسی به رنگ سال 2016 - مدل شماره 5

کیک عروسی به رنگ سال 2016 - مدل شماره 5

 

related-icon_copy.jpg  اگر می خواهید بیشتر بدانید  :  جدیدترین و زیباترین مدلهای کیک عروسی

 

کیک عروسی به رنگ سال 2016 - مدل شماره 6

کیک عروسی به رنگ سال 2016 - مدل شماره 6

 

 

کیک عروسی به رنگ سال 2016 - مدل شماره 7

کیک عروسی به رنگ سال 2016 - مدل شماره 7

 

 

کیک عروسی به رنگ سال 2016 - مدل شماره 8

کیک عروسی به رنگ سال 2016 - مدل شماره 8

 

 

کیک عروسی به رنگ سال 2016 - مدل شماره 9

کیک عروسی به رنگ سال 2016 - مدل شماره 9

 

 

کیک عروسی به رنگ سال 2016 - مدل شماره 10

کیک عروسی به رنگ سال 2016 - مدل شماره 10

 

اگر می خواهید بیشتر بدانید : زیباترین مدل کیک عروسی به رنگ طلایی

 

تهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
seemorgh.com/lifestyle
اختصاصی سیمرغ