شیرینی

تارت انجیر، یک عصرانه شهریور ماهی
تارت ژله بستنی، یک شیرینی کاملا تابستانی
شیرینی مخصوص روز پدر
خاگینه هویج