عاشق پسری شده ام، اما خانواده ای مذهبی دارم!!
دختری 16 ساله و در خانواده ای مذهبی بزرگ شده ام. از 4 سال پیش عاشق یکی از پسرهای فامیل شده ام. نمی دانم چه کنم.  

 

سوال کاربر

دختری 16 ساله و از خانواده‌ای مذهبی هستم، 4 سال پیش به پسری از اقوام علاقه‌مند شدم اما چند ماه پیش فهمیدم که او با چند دختر رابطه دارد. با این حال باز هم به یاد او می‌افتم. چه کار کنم که دیگر از ذهنم برود؟

 

پاسخ کارشناس

دختر عزیزم؛ احساس علاقه نسبت به جنس مخالف در سن کما بیش تو طبیعی است اما آنچه مهم است جهت دادن به این حس و قرار گرفتن در مسیر صحیح آن یعنی ازدواج درصورت داشتن شرایط دو طرفه  است.
خوب است در آغاز هر آشنایی، چه در میان اقوام و چه خارج از جمع آشنایان، شناخت کافی و تا حد ممکن کاملی از فرد مقابل به‌دست بیاوریم؛ بخش مهمی از این شناخت به کمک و با پشتوانه تجربه خانواده به‌دست می‌آید؛ با این حال این کار همیشه به نتیجه مطلوب نمی‌انجامد و ممکن است مثل وضعیتی که برای تو پیش آمده به نتایج ناخوشایندی ختم شود. قطعا برای تو که چهار سال به فردی علاقه داشتی، پذیرش این واقعیت که این شخص، فرد مناسبی برای تو نیست کار آسانی نیست. این انتظار که بتوانی به سرعت خودت را با واقعیت موجود وفق بدهی، انتظار بیهوده‌ای است. هر تطبیقی با شرایط جدید، به زمان نیاز دارد. آنچه در طول چهار سال گذشته برای تو پیش آمده، بخشی از واقعیت زندگی توست، در واقع نیازی نیست که خودت را وادار به فراموش‌کردن آن کنی بلکه می‌توانی آن‌را مثل تابلویی در گوشه‌ای از دیوار ذهنت آویزان و با گذر زمان و به‌کاربردن تمهیداتی به تدریج این تابلو را دورترودورتر نصب کنی.
توصیه‌هایی به شما
برخی از راهکارهایی که می‌تواند برای رسیدن به آرامش و پذیرش کمک‌کننده باشد، عبارتند از:
* ارتباط با دوستان، اقوام و آشنایان؛ به‌عبارتی برقراری رابطه با افرادی که از لحاظ عاطفی پشتوانه‌های خوبی به حساب می‌آیند.
* دعا و نیایش و ایجاد هر نوع ارتباط معنوی که پایه‌های اعتماد و اتکا به نیروی توانمند الهی را افزایش دهد.
* مطالعه و خواندن کتاب.
* ورزش‌کردن و رسیدگی به سلامت جسمی.
* کسب تجربه از افرادی که مشکلاتی را در زندگی پشت سر گذاشته‌اند.