4 حرکت آسان که شکم و پهلو تان را کوچک می کند!
حرکات و ورزش های بسیاری برای لاغر شدن و کاهش وزن وجود دارد. بیشتر این حرکات ممکن است برای شما سخت بوده و نتوانید انها را به درستی انجام دهید اما در مطلب زیر به شما 4 حرکت ساده را معرفی می کنیم که شما را لاغر و وزن تان را کم می کند.

با 4 حرکت ساده زیر متابولیسم تان را افزایش و به سرعت لاغر شوید

 

حرکت شماره 1 برای لاغر شدن

حرکت شماره 1 برای لاغر شدن

ابتدا یک صندلی روی زمین بگذارید. جلوی صندلی بایستید و دو وزنه را در دو دست تان بگیرید. دو دست تان را از طرفین با وزنه ها بالا ببرید . سپس وزنه ها را پایین بیاورید و روی  صندلی بنشینید و وزنه ها را روی زانوهای تان بگذارید. این حرکت را 10 الی 20 بار تکرار کنید.

 

 

حرکت شماره 2 برای لاغر شدن

حرکت شماره 2 برای لاغر شدن

وزنه ها را در دو دست تان بگیرید. دست راست تان را همزمان با پای چپ تان بالا ببرید و بعد از چند ثانیه پایین بیاورید. این کار را برای زانو و دست دیگرتان انجام دهید.

 

 

 

حرکت شماره 3 برای لاغر شدن

حرکت شماره 3 برای لاغر شدن

به صورت نیم خیز بایستید. دو دست تان را درحالی که وزنه داخل دست تان است در دو طرف کمرتان قرار دهید. ابتدا پای چپ را عقب ببرید، چند ثانیه صبر کنید و پای تان را به جای اول برگردانید. سپس همین کار را با پای دیگر انجام دهید.

 

 

 

حرکت شماره  4 برای لاغر شدن

حرکت شماره  4 برای لاغر شدن

یک صندلی روبروی تان قرار دهید. مانند حرکت پروانه پاهای تان را بیشتر از عرض شانه باز کنید. ابتدا به سمت چپ کمی خم شوید و با دو دست تان صندلی را بگیرید. همین کار را برای سمت دیگر هم انجام دهید.

 

 

تهیه و ترجمه : گروه سبک زندگی سیمرغ
اختصاصی سیمرغ