بهترین رنگ لاک ناخن برای تابستان 2015
هر ساله در تمام فصل ها رنگ های خاصی برای رنگ لاک ناخن استفاده می شود. در این مقاله بهترین رنگ لاک ناخن برای تابستان 2015 را که می توانید استفاده کنید، معرفی کرده ایم.

برای تابستان 2015 این رنگ لاک ها را برای لاک ناخن های تان استفاده کنید.

 

لاک شیری رنگ برای تابستان 2015

لاک شیری رنگ برای تابستان 2015

لاک گلبهی رنگ برای تابستان 2015

لاک گلبهی رنگ برای تابستان 2015

لاک آبی فیروزه ای روشن برای تابستان 2015

لاک آبی فیروزه ای روشن برای تابستان 2015

لاک بنفش روشن رنگ برای تابستان 2015

لاک بنفش رنگ برای تابستان 2015

لاک بنفش رنگ برای تابستان 2015

لاک بنفش رنگ برای تابستان 2015

لاک شکلاتی روشن برای تابستان 2015

لاک شکلاتی روشن برای تابستان 2015

لاک یاسی رنگ برای تابستان 2015

لاک یاسی رنگ برای تابستان 2015

لاک های اکلیل داربرای تابستان 2015

لاک های اکلیل داربرای تابستان 2015

لاک صورتی چرک برای تابستان 2015

لاک صورتی چرک برای تابستان 2015

تهیه و ترجمه : گروه سبک زندگی سیمرغ
seemorgh.com/lifestyle
اختصاصی سیمرغ