هایلایت یکی از مدل های رنگ مو است که طرفداران بسیاری دارد. یکی از مدل های هایلایت، هایلایت های فانتزی است. برای هایلایت موهای تان در زمستان از هایلایت های فانتزی استفاده کنید.

برای زمستان 2016 چه هایلایتی مد شده است؟

 

هایلایت فانتزی سه رنگ برای زمستان 2016

هایلایت فانتزی سه رنگ برای زمستان 2016

 

 

هایلایت فانتزی بنفش نارنجی برای زمستان 2016

هایلایت فانتزی بنفش نارنجی برای زمستان 2016

 

 

هایلایت فانتزی قهوه ای بنفش برای زمستان 2016

هایلایت فانتزی قهوه ای بنفش برای زمستان 2016

 

 

هایلایت فانتزی بنفش برای زمستان 2016

هایلایت فانتزی بنفش برای زمستان 2016

 

 

هایلایت فانتزی بنفش صورتی برای زمستان 2016

هایلایت فانتزی بنفش صورتی برای زمستان 2016

 

 

هایلایت فانتزی هفت رنگ برای زمستان 2016

هایلایت فانتزی هفت رنگ برای زمستان 2016

 

 

هایلایت فانتزی هفت رنگ با تم نارنجی برای زمستان 2016

هایلایت فانتزی هفت رنگ با تم نارنجی برای زمستان 2016

 

 

هایلایت فانتزی هفت رنگ باترکیب زرد و نارنجی برای زمستان 2016

هایلایت فانتزی هفت رنگ با زرد نارنجی برای زمستان 2016

 

 

تهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
اختصاصی سیمرغ

 

 

 
 

 
X