مدل مو عروس برتر برای خانم هایی که پوست سبزه دارند!!
مدل موی عروس یکی از مهم ترین انتخاب های روز عروسی هر دختر خانمی است. اگر شما هم پوستی سبزه دارید می توانید مدل موی روز عروسی تان را از مدل موهای زیر انتخاب کنید.

بهترین مدل موی عروس برای پوست های سبزه

 

مدل موی عروس برای پوست های سبزه - مدل شماره 1

1gabrielle-union-wedding-hairstyle.jpg

 

 

مدل موی عروس برای پوست های سبزه - مدل شماره 2

celebrity-wedding-hairstyles-1.jpg

 

 

مدل موی عروس برای پوست های سبزه - مدل شماره 3

celebrity-wedding-hairstyles-3.jpg

 

 

مدل موی عروس برای پوست های سبزه - مدل شماره 4

celebrity-wedding-hairstyles-5.jpg

 

 

مدل موی عروس برای پوست های سبزه - مدل شماره 5

lisaraye-bun.jpg

 

 

تهیه و ترجمه : گروه سبک زندگی سیمرغ
اختصاصی سیمرغ