طراحی ناخن با مدل هایی خاص و متفاوت برای تابستان 2016!!
طراحی ناخن یکی از ایده ها برای داشتن ناخن و دست هایی زیبا است. نکته مهم در انتخاب طراحی ناخن، انتخاب یک طراحی ناخن مطابق با فصل است.

جالب ترین مدل های طراحی ناخن برای تابستان 2016

 

طراحی ناخن برای تابستان 2016 - مدل شماره 1

طراحی ناخن برای تابستان 2016 - مدل شماره 1

 

 

طراحی ناخن برای تابستان 2016 - مدل شماره 2

طراحی ناخن برای تابستان 2016 - مدل شماره 2

 

 

طراحی ناخن برای تابستان 2016 - مدل شماره 3

طراحی ناخن برای تابستان 2016 - مدل شماره 3

 

اگر می خواهید بیشتر بدانید : طراحی ناخن

 

طراحی ناخن برای تابستان 2016 - مدل شماره 4

طراحی ناخن برای تابستان 2016 - مدل شماره 4

 

 

طراحی ناخن برای تابستان 2016 - مدل شماره 5

طراحی ناخن برای تابستان 2016 - مدل شماره 5

 

 

طراحی ناخن برای تابستان 2016 - مدل شماره 6

طراحی ناخن برای تابستان 2016 - مدل شماره 6

 

اگر می خواهید بیشتر بدانید : طراحی ناخن سه سوته برای میهمانی های فوری!!

 

طراحی ناخن برای تابستان 2016 - مدل شماره 7

طراحی ناخن برای تابستان 2016 - مدل شماره 7

 

 

طراحی ناخن برای تابستان 2016 - مدل شماره 8

طراحی ناخن برای تابستان 2016 - مدل شماره 8

 

 

طراحی ناخن برای تابستان 2016 - مدل شماره 9

طراحی ناخن برای تابستان 2016 - مدل شماره 9

 

 

تهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
اختصاصی سیمرغ