طراحی ناخن یکی از بهترین راه ها برای داشتن ناخن هایی زیبا و جذاب است. این بار به مناسبت پارا المپیک ریو 2016 ناخن های تان را با مدل های پارا المپیک طراحی کنید.

مدل های طراحی ناخن ویژه پارا المپیک 2016

 

طراحی ناخن ویژه پارا المپیک 2016 - طراحی ناخن شماره 1

طراحی ناخن ویژه پارا المپیک 2016 - طراحی ناخن شماره 1

 

 

طراحی ناخن ویژه پارا المپیک 2016 - طراحی ناخن شماره 2

طراحی ناخن ویژه پارا المپیک 2016 - طراحی ناخن شماره 2

 

اگر می خواهید بیشتر بدانید : طراحی ناخن

 

طراحی ناخن ویژه پارا المپیک 2016 - طراحی ناخن شماره 3

طراحی ناخن ویژه پارا المپیک 2016 - طراحی ناخن شماره 3

 

 

طراحی ناخن ویژه پارا المپیک 2016 - طراحی ناخن شماره 4

طراحی ناخن ویژه پارا المپیک 2016 - طراحی ناخن شماره 4

 

 

طراحی ناخن ویژه پارا المپیک 2016 - طراحی ناخن شماره 5

طراحی ناخن ویژه پارا المپیک 2016 - طراحی ناخن شماره 5

 

اگر می خواهید بیشتر بدانید : طراحی ناخن سه سوته برای میهمانی های فوری!!

 

طراحی ناخن ویژه پارا المپیک 2016 - طراحی ناخن شماره 6

طراحی ناخن ویژه پارا المپیک 2016 - طراحی ناخن شماره 6

 

 

طراحی ناخن ویژه پارا المپیک 2016 - طراحی ناخن شماره 7

طراحی ناخن ویژه پارا المپیک 2016 - طراحی ناخن شماره 7

 

 

طراحی ناخن ویژه پارا المپیک 2016 - طراحی ناخن شماره 8

طراحی ناخن ویژه پارا المپیک 2016 - طراحی ناخن شماره 8

 

اگر می خواهید بیشتر بدانید : 6 مدل طراحی ناخن شیک که می توانید در خانه انجام دهید! + آموزش

 

طراحی ناخن ویژه پارا المپیک 2016 - طراحی ناخن شماره 9

طراحی ناخن ویژه پارا المپیک 2016 - طراحی ناخن شماره 9

 

 

طراحی ناخن ویژه پارا المپیک 2016 - طراحی ناخن شماره 10

طراحی ناخن ویژه پارا المپیک 2016 - طراحی ناخن شماره 10

 

 

تهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
اختصاصی سیمرغ

 

 

 
 

 
X