آرایش لب یکی از مهم ترین قسمت ها در آرایش صورت خانم ها است. برای زیباتر شدن باید بدانند که رنگهای مناسب هر فصل چه رنگی است. با ما همراه شوید و رنگ آرایش لب برای پاییز 2016 را بدانید.

آرایش لب : در پاییز 2016 با چه رنگی لب هایمان را آرایش کنیم؟

 

آرایش لب برای پاییز 2016 - رژ لب شماره 1

آرایش لب برای پاییز 2016 - رژ لب شماره 1

 

 

آرایش لب برای پاییز 2016 - رژ لب شماره 2

آرایش لب برای پاییز 2016 - رژ لب شماره 2

 

 

آرایش لب برای پاییز 2016 - رژ لب شماره 3

آرایش لب برای پاییز 2016 - رژ لب شماره 3

 

اگر می خواهید بیشتر بدانید : آرایش لب

 

آرایش لب برای پاییز 2016 - رژ لب شماره 4

آرایش لب برای پاییز 2016 - رژ لب شماره 4

 

 

آرایش لب برای پاییز 2016 - رژ لب شماره 5

آرایش لب برای پاییز 2016 - رژ لب شماره 5

 

 

آرایش لب برای پاییز 2016 - رژ لب شماره 6

آرایش لب برای پاییز 2016 - رژ لب شماره 6

 

اگر می خواهید بیشتر بدانید : آرایش لب های تان را با خط لب، مطابق مد روز انجام دهید!

 

آرایش لب برای پاییز 2016 - رژ لب شماره 7

آرایش لب برای پاییز 2016 - رژ لب شماره 7

 

 

آرایش لب برای پاییز 2016 - رژ لب شماره 8

آرایش لب برای پاییز 2016 - رژ لب شماره 8

 

 

آرایش لب برای پاییز 2016 - رژ لب شماره 9

آرایش لب برای پاییز 2016 - رژ لب شماره 9

 

اگر می خواهید بیشتر بدانید : آرایش لب های خانمهای شیک پوش در تابستان این رنگی است!

 

آرایش لب برای پاییز 2016 - رژ لب شماره 10

آرایش لب برای پاییز 2016 - رژ لب شماره 10

 

 

تهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
اختصاصی سیمرغ

 

 

 
 

 
X