آرایش لب یکی از مهمترین قسمت های آرایش صورت است. شما هم اگر می خواهید برای رفتن به مجالس رسمی و میهمانی های شب از رنگ قرمز برای آرایش لب های تان استفاده کنید باید آن را متناسب با رنگ پوست تان انتخاب کنید

رژ لب قرمز را متناسب با رنگ پوست تان انتخاب کنید

یکی از بهترین رژ لب ها برای میهمانی های پاییزی رژلب قرمز رنگ است. رنگ قرمز یکی از رنگ ها در آرایش مخصوص میهمانی های شب و مجالس رسمی است. برای انتخاب رژ لب قرمز شما باید آن را با توجه به تناژ رنگ پوست تان انتخاب کنید. با ما همراه شوید و تناژهای مختلف رنگ قرمز را ببینیدو بدانید که برای پوست صورت تان کدام یک از این رنگ ها بهتر هستند.

 

آرایش لب با رژ لب قرمز متناسب با پوست برنز برای پاییز 2016

آرایش لب با رژ لب قرمز متناسب با پوست برنز برای پاییز 2016

 

 

آرایش لب با رژ لب قرمز متناسب با پوست سبزه برای پاییز 2016

آرایش لب با رژ لب قرمز متناسب با پوست سبزه برای پاییز 2016

 

 

آرایش لب با رژ لب قرمز متناسب با پوست سفید برای پاییز 2016

آرایش لب با رژ لب قرمز متناسب با پوست سفید برای پاییز 2016

 

 

آرایش لب با رژ لب قرمز متناسب با پوست گندمی برای پاییز 2016

آرایش لب با رژ لب قرمز متناسب با پوست گندمی برای پاییز 2016

 

 

آرایش لب با رژ لب قرمز متناسب با پوست طبیعی برای پاییز 2016

آرایش لب با رژ لب قرمز متناسب با پوست طبیعی برای پاییز 2016

 

 

آرایش لب با رژ لب قرمز متناسب با پوست گندمی روشن برای پاییز 2016

آرایش لب با رژ لب قرمز متناسب با پوست گندمی روشن برای پاییز 2016

 

 

آرایش لب با رژ لب قرمز متناسب با پوست سفید روشن برای پاییز 2016

آرایش لب با رژ لب قرمز متناسب با پوست سفید روشن برای پاییز 2016

تهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
seemorgh.com/lifestyle
اختصاصی سیمرغ


 
 

 
X