مدل طراحی ناخن با رنگ سیاه و سفید، یک مد جدید و زیبا
 طراحی ناخن با رنگ سیاه و سفید این روزها بین دختران جوان بسیار طرفدار دارد.با ما همراه شوید تا شما را با مدل های مختلف طراحی ناخن آشنا کنیم.

  مدل های طراحی ناخن سیاه و سفید

 طراحی ناخن مدل های بسیار و متنوعی دارد که می تواند ترکیب رنگی های مختلفی داشته باشد. یکی از این ترکیب رنگی ها، ترکیب رنگ سیاه و سفید است که این روزها هم بین دختران جوان طرفداران بسیاری دارد.

 

طراحی ناخن با رنگ سیاه و سفید - مدل شماره 1

طراحی ناخن با رنگ سیاه و سفید - مدل شماره 1

 

طراحی ناخن با رنگ سیاه و سفید - مدل شماره 2

طراحی ناخن با رنگ سیاه و سفید - مدل شماره 2

 

طراحی ناخن با رنگ سیاه و سفید - مدل شماره 3

طراحی ناخن با رنگ سیاه و سفید - مدل شماره 3

 

طراحی ناخن با رنگ سیاه و سفید - مدل شماره 4

طراحی ناخن با رنگ سیاه و سفید - مدل شماره 4

 

طراحی ناخن با رنگ سیاه و سفید - مدل شماره 5

طراحی ناخن با رنگ سیاه و سفید - مدل شماره 5

 

طراحی ناخن با رنگ سیاه و سفید - مدل شماره 6

طراحی ناخن با رنگ سیاه و سفید - مدل شماره 6

 

طراحی ناخن با رنگ سیاه و سفید - مدل شماره 7

طراحی ناخن با رنگ سیاه و سفید - مدل شماره 7

 

طراحی ناخن با رنگ سیاه و سفید - مدل شماره 8

طراحی ناخن با رنگ سیاه و سفید - مدل شماره 8

 

طراحی ناخن با رنگ سیاه و سفید - مدل شماره 9

طراحی ناخن با رنگ سیاه و سفید - مدل شماره 9

 

طراحی ناخن با رنگ سیاه و سفید - مدل شماره 10

طراحی ناخن با رنگ سیاه و سفید - مدل شماره 10

 

طراحی ناخن با رنگ سیاه و سفید - مدل شماره 11

طراحی ناخن با رنگ سیاه و سفید - مدل شماره 11

 

 

تهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
seemorgh.com/lifestyle
اختصاصی سیمرغ