انتخاب مدل طراحی ناخن برای خانم ها از مهم ترین نکات برای شیک پوشی و خوش تیپی است. در این مقاله مدل های طراحی ناخن برای تابستان 2017 را گردآوری کرده ایم.

مدل طراحی ناخن برای تابستان 2017

مدل طراحی ناخن متناسب با هر فصل و هر سالی متفاوت است. در این مقاله مدل های طراحی ناخن که برای تابستان 2017 مد شده است را گردآوری کرده ایم. برخی از این مدل های طراحی ناخن بسیار ساده است و می توانید در خانه انجام دهید.

 

مدل طراحی ناخن برای تابستان 2017 - عکس شماره 1

مدل طراحی ناخن برای تابستان 2017 - عکس شماره 1

 

مدل طراحی ناخن برای تابستان 2017 - عکس شماره 2

مدل طراحی ناخن برای تابستان 2017 - عکس شماره 2

 

مدل طراحی ناخن برای تابستان 2017 - عکس شماره 3

مدل طراحی ناخن برای تابستان 2017 - عکس شماره 3

 

مدل طراحی ناخن برای تابستان 2017 - عکس شماره 4

مدل طراحی ناخن برای تابستان 2017 - عکس شماره 4

 

مدل طراحی ناخن برای تابستان 2017 - عکس شماره 5

مدل طراحی ناخن برای تابستان 2017 - عکس شماره 5

 

مدل طراحی ناخن برای تابستان 2017 - عکس شماره 6

مدل طراحی ناخن برای تابستان 2017 - عکس شماره 6

 

مدل طراحی ناخن برای تابستان 2017 - عکس شماره 7

مدل طراحی ناخن برای تابستان 2017 - عکس شماره 7

 

مدل طراحی ناخن برای تابستان 2017 - عکس شماره 8

مدل طراحی ناخن برای تابستان 2017 - عکس شماره 8

 

مدل طراحی ناخن برای تابستان 2017 - عکس شماره 9

مدل طراحی ناخن برای تابستان 2017 - عکس شماره 9

 

مدل طراحی ناخن برای تابستان 2017 - عکس شماره 10

مدل طراحی ناخن برای تابستان 2017 - عکس شماره 10

 

 

تهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
seemorgh.com/lifestyle
اختصاصی سیمرغ

 

 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

پربیننده های این بخش

 
X