شب یلدا ناخن های تان را به شکل هندوانه طراحی کنید
شب یلدا یکی از سنت های قدیمی ما ایرانیان است. میوه های اصلی شب یلدا هندوانه، سیب و انار هستند. یکی از ایده های طراحی ناخن برای شب یلدا، طراحی ناخن به شکل هندوانه است

مدل طراحی ناخن برای شب یلدا

بیشتر بدانید : تزیین انار شب یلدا با چند ایده جالب و ساده

بیشتر بدانید : تزیین هندوانه شب یلدا عروس + آموزش تصویری

بیشتر بدانید : شب یلدا امسال تان را با ایده های جالب هندوانه ای جشن بگیرید

طراحی ناخن به شکل هندوانه برای شب یلدا - عکس شماره 1
طراحی ناخن به شکل هندوانه برای شب یلدا - عکس شماره 1

طراحی ناخن به شکل هندوانه برای شب یلدا - عکس شماره 2
طراحی ناخن به شکل هندوانه برای شب یلدا - عکس شماره 13

طراحی ناخن به شکل هندوانه برای شب یلدا - عکس شماره 3
طراحی ناخن به شکل هندوانه برای شب یلدا - عکس شماره 3

طراحی ناخن به شکل هندوانه برای شب یلدا - عکس شماره 4
طراحی ناخن به شکل هندوانه برای شب یلدا - عکس شماره 4

طراحی ناخن به شکل هندوانه برای شب یلدا - عکس شماره 5
طراحی ناخن به شکل هندوانه برای شب یلدا - عکس شماره 5

طراحی ناخن به شکل هندوانه برای شب یلدا - عکس شماره 6
طراحی ناخن به شکل هندوانه برای شب یلدا - عکس شماره 6

طراحی ناخن به شکل هندوانه برای شب یلدا - عکس شماره 7
طراحی ناخن به شکل هندوانه برای شب یلدا - عکس شماره 7

طراحی ناخن به شکل هندوانه برای شب یلدا - عکس شماره 8
طراحی ناخن به شکل هندوانه برای شب یلدا - عکس شماره 8

طراحی ناخن به شکل هندوانه برای شب یلدا - عکس شماره 9
طراحی ناخن به شکل هندوانه برای شب یلدا - عکس شماره 9

طراحی ناخن به شکل هندوانه برای شب یلدا - عکس شماره 10
طراحی ناخن به شکل هندوانه برای شب یلدا - عکس شماره 10

طراحی ناخن به شکل هندوانه برای شب یلدا - عکس شماره 11
طراحی ناخن به شکل هندوانه برای شب یلدا - عکس شماره 11

طراحی ناخن به شکل هندوانه برای شب یلدا - عکس شماره 12
طراحی ناخن به شکل هندوانه برای شب یلدا - عکس شماره 12


بیشتر بدانید : شب یلدا ناخن های تان را با این رنگ لاک طراحی کنید

اگر می خواهید بیشتر بدانید : شب یلدا : تزیین میوه با سیخ های چوبی، یک ایده جالب میوه آرایی برای شب یلدا

اگر می خواهید بیشتر بدانید : طرز تهیه کیک هندوانه ای برای شب یلدا

اگر می خواهید بیشتر بدانید : طرز تهیه ژله هندوانه ای برای شب یلدا


تهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
seemorgh.com/lifestyle
اختصاصی سیمرغ