اقتصاد و برنامه ریزی مالی

چگونه یک مونوپاد خوب و کاربردی بخریم؟
برای پولدار شدن فقط کافی است اینگونه فکر کنید!!!
قبل از سی سالگی این 6 نکته را باید بدانید!!
بیل گیتس با این روش ها ثروتمند شد!!!
درست خرج کردن را یاد بگیرید!!!
با این عادت ها پولدار می شوید!!!
اشتباهات مالی که نمی گذارد پس انداز کنید!!
پولدار شدن این بار به روش بیل گیتس