خانواده هادر مناطق نیمه گرمسیر می‌توانند درشهرها وروستا در باغچه یا در گلدانهای سفالی درسطح پشت بام وتراس یا بالكن رو باز به طریقه ذكرشده نسبت به كاشت اقدام نمایند
کاشت پیاز زعفران در گلدانهای بزرگ سفالی
بنام خدا این ایده را به عنوان یك تجربه و یا یك خاطره زیبا ودوست داشتنی ازمصاحبت خانواده محترمی‌ كه درتهران برای دیدن دوستان از اطراف مشهد مقدس امده بودندخدمتتان عرض می‌كنم این دوست محترم درقسمتی از صحبت‌هایش گفت كه فعالیت اصلی كشاورزان كاشت وبرداشت زعفران درتمامی‌ اطراف استان خراسان است ودوستمان نیزخود به این كار كه درامد خوبی به اظهارخودش نیز دارد مشغول است. ازایشان خواستم شرح كاملی ازكاشت وبرداشت زعفران وچگونگی كاشت، زمان كاشت، زمان برداشت، نوع خاك و چگونگی اب وهوا و دیگر موارد اموزشی كاشت پیاز زعفران توضیح دهد. ایشان اظهار داشتند پیاز زعفران مقاومت در برابر سرما دارد و در مناطق معتدل مثل تهران می‌شود پیاز ان را كاشت و توضیح داد پنج تاشش سال احتیاج به جابجایی ندارد. پیاز زعفران گلهایش دراوایل ابانماه قبل ازمحصول دهی و اوایل اذرماه پایان محصول دهی می‌‌روید. این محصول زیبا مقوی ونشاط اور می‌باشد خاك رس وماسه به اندازه مساوی وكود حیوانی یا كودشیمی‌ایی همراه با ابیاری بلندمدت نیاز دارد. زمان كاشت اوایل خرداد تا اواسط مهرماه است و اواخر تیر و اوایل مرداد از كاشت بایدخوداری نمود و بهترین زمان كاشت خرداد ماه می‌باشد. باشرح كامل این محصول و اینكه در مناطق نیمه گرمسیر می‌توان به كاشت ان اقدام نمود، از ایشان درخواست كردم مقدار پنج كیلو پیاز زعفران برایم بفرستد. این مقداررادرقسمتی ازباغچه حیاط كه خالی بود كاشتم وتعدادی گلدان سفالی بزرگ تهیه وداخل هرگلدان پنج قسمت وهرقسمت پنج پیاز در چاله هایی به عمق پانزده سانتی متری می‌توان كاشت و ابیاری ده روز پس ازكاشت وتا بهار اب باران وبرف برای ان كافیست و اویل بهار رو به زردی وخواب ان شروع می‌شود. زمان رشد ان پاییز و زمستان واوایل بهار است. خانواده هادر مناطق نیمه گرمسیر می‌توانند درشهرها وروستا در باغچه یا در گلدانهای سفالی دراطراف حیاط و یا در گلدانهای سفالی درسطح پشت بام وتراس یا بالكن رو باز به طریقه ذكرشده نسبت به كاشت اقدام نمایند. این ایده یا بهتر بگویم تجربه،می‌توان گفت از نظر كار افرینی می‌تواند مفید واقع شود ودرامد زاباشد و مورد مصرف خانواده نیز قرار بگیرد.
 
 
 
گردآوری:گروه سبک زندگی سیمرغ
www.seemorgh.com/lifestyle
منبع:creativity.ir