پربیننده های سیمرغ
ادعاهای مضحک رسانه‌های ‎ترکیه را بر سر مردم ایران نکوبید!
متاسفانه حتی با وجود رسانه های جهانی و آمارهای بین المللی،برخی هموطنان عزیز اصرار دارند ادعاهای مضحک رسانه های ‎ترکیه رو بر سر ‎ایران بکوبند!