پربیننده های سیمرغ
زن جنجالی در کنار علیرضا فغانی کیست؟ عکس
تصاویری از علیرضا فغانی در شبکه‌های مجازی دست به دست و صحبت‌هایی در پس این تصاویر مطرح می‌شود که جز افسوس از فرهنگ پایین چیزی را به ذهن انسان جاری نمی‌سازد.