اگر بزرگی را رنجانده ام حلالیت می طلبم
حمید ابوطالبی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری گفت: من به سهم خود اگر مطلبی نوشته، بزرگی را رنجانده، هواداری را ناراحت کرده وسبب رنجش خاطری و یا بروز غمی شده ام، صمیمانه پوزش خواسته و حلالیت می طلبم.

مشاور روحانی: اگر کسی را رنجانده ام، پوزش می طلبم 

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری گفت: انتخابات، باحضورپرشکوه و بی سابقه مردم و تلاش بی مثال برای پیروزی به پایان آمد؛ این تلاش ستودنی برای آگاهی ملی وآزادی انتخاب، برشما مبارک باد.حمید ابوطالبی در توئیتر خود افزود: همیشه دراین رقابت سخت، یک نفر با کسب اکثریت مطلق آرا مردم، به پیروزی می رسد؛ پذیرش این واقعیت و تبریک به وی، نمایانگر رشد والای مردم کشورمان است.

وی اضافه کرد: انتخابات، صحنه رو در رویی های سیاسی و کلامی است و عرصه سخن های فراوان؛ و این واقعیت، خدای ناکرده ممکن است به نارضایتی، کدورت و رنجش خاطر بیانجامد
معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری تاکید کرد: من به سهم خود اگر مطلبی نوشته، بزرگی را رنجانده، هواداری را ناراحت کرده وسبب رنجش خاطری و یا بروز غمی شده ام، صمیمانه پوزش خواسته و حلالیت می طلبم.

ابوطالبی یادآور شد: اکنون زمان کار و تلاش دوباره برای ساخت کشور عزیزمان ایران است؛ کینه های احتمالی از سینه ها پاک کنیم و یک دل و یک رنگ دست دردست هم نهیم به مهر و باقدردانی ازحضور و مبارزه پرشور مردم، یکپارچه، رو به سوی آینده با انسجام و وحدت ملی و برای آزادی، امنیت و آرامش، میهن خویش را کنیم آباد.

 

منبع: ایسنا