بازسازی صحنه قتل میترا استاد + عکس
فیلم بازسازی صحنه قتل میترا استاد توسط محمد علی نجفی در سومین جلسه دادگاه این پرونده نمایش داده شد

لحظاتی از بازسازی صحنه قتل میترا استاد

فیلم بازسازی صحنه قتل میترا استاد توسط محمد علی نجفی در سومین جلسه دادگاه این پرونده نمایش داده شد.

بازسازی صحنه قتل میترا استاد توسط محمد علی نجفی
najafi07.jpg

بازسازی صحنه قتل میترا استاد توسط محمد علی نجفی
najafi06.jpg

بازسازی صحنه قتل میترا استاد توسط محمد علی نجفی
najafi05.jpg

بازسازی صحنه قتل میترا استاد توسط محمد علی نجفی
najafi04.jpg

بازسازی صحنه قتل میترا استاد توسط محمد علی نجفی
najafi03.jpg

بازسازی صحنه قتل میترا استاد توسط محمد علی نجفی
najafi02.jpg

بازسازی صحنه قتل میترا استاد توسط محمد علی نجفی
najafi01.jpg

گردآوری : گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع : mashreghnews.com