آخرین قیمت سکه،طلا و ارز
جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار روز دوشنبه منتشر شد.

قیمت ارز. طلا. سکه روز سه شنبه 94/03/05

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم امروز سه شنبه در بازار ۹۳۱ هزارتومان، نیم سکه ۴۷۴ هزارتومان، ربع سکه ۲۶۴ هزارتومان و سکه گرمی ۱۸۱ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۵ هزار و ۱۳۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۹۷ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۰۵ تومان، هر یورو را ۳۶۵۰ تومان، هر پوند را ۵۰۹۰ تومان و هر درهم امارات را ۹۰۰ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز سه شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید ۹۳۱۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم ۹۳۱۰۰۰
نیم سکه ۴۷۴۰۰۰
ربع سکه ۲۶۴۰۰۰
گرمی ۱۸۱۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۹۵۱۳۰
نوع ارز  
دلار ۳۳۰۵
یورو ۳۶۵۰
پوند ۵۰۹۰
درهم ۹۰۰


......................................................................................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز دوشنبه 94/03/04

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم امروز دوشنبه در بازار ۹۳۴ هزارو ۵۰۰ تومان، نیم سکه ۴۷۵ هزارتومان، ربع سکه ۲۶۵ هزارتومان و سکه گرمی ۱۸۲ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۵ هزار و ۳۶۵ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۰۴ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۰۵ تومان، هر یورو را ۳۶۵۵ تومان، هر پوند را ۵۱۳۴ تومان و هر درهم امارات را ۸۹۸ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز دوشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید ۹۳۴۵۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم ۹۳۴۵۰۰
نیم سکه ۴۷۵۰۰۰
ربع سکه ۲۶۵۰۰۰
گرمی ۱۸۲۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۹۵۳۶۵
نوع ارز  
دلار ۳۳۰۵
یورو ۳۶۵۵
پوند ۵۱۳۴
درهم ۸۹۸

.........................................................................................................................................................................................................................

قیمت ارز. طلا. سکه روز یکشنبه 94/03/03

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم امروز یکشنبه در بازار ۹۳۲ هزارتومان، نیم سکه ۴۷۲ هزارتومان، ربع سکه ۲۶۲ هزارتومان و سکه گرمی ۱۸۰ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۵ هزار و ۳۶۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی (دیروز) ۱۲۰۶ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۰۷ تومان، هر یورو را ۳۶۸۲ تومان، هر پوند را ۵۱۳۰ تومان و هر درهم امارات را ۹۰۴ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز یکشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید ۹۳۲۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم ۹۳۲۰۰۰
نیم سکه ۴۷۲۰۰۰
ربع سکه ۲۶۲۰۰۰
گرمی ۱۸۰۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۹۵۳۶۰
نوع ارز  
دلار ۳۳۰۷
یورو ۳۶۷۲
پوند ۵۱۳۰
درهم ۹۰۴

 

...................................................................................................................................................................................................................

قیمت ارز. طلا. سکه روز شنبه 94/03/02

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز شنبه در بازار ۹۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان، طرح قدیم ۹۳۴ هزار و ۵۰۰ تومان، نیم سکه ۴۷۴ هزارتومان، ربع سکه ۲۶۵ هزارتومان و سکه گرمی ۱۸۱ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۵ هزار و ۷۰۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۰۶ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۱۵ تومان، هر یورو را ۳۶۹۰ تومان، هر پوند را ۵۱۳۰ تومان و هر درهم امارات را ۹۰۵ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید ۹۳۵۵۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم ۹۳۴۵۰۰
نیم سکه ۴۷۴۰۰۰
ربع سکه ۲۶۵۰۰۰
گرمی ۱۸۱۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۹۵۷۰۰
نوع ارز  
دلار ۳۳۱۵
یورو ۳۶۹۰
پوند ۵۱۳۰
درهم ۹۰۵

.................................................................................................................................................................................................................

قیمت ارز. طلا. سکه روز چهارشنبه 94/02/30

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز چهارشنبه در بازار ۹۴۰ هزارتومان، طرح قدیم ۹۳۸ هزارتومان، نیم سکه ۴۷۵ هزارتومان، ربع سکه ۲۶۴ هزارتومان و سکه گرمی ۱۸۱ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۵ هزار و ۸۰۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۰۹ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۰۰ تومان، هر یورو را ۳۷۰۵ تومان، هر پوند را ۵۱۴۰ تومان و هر درهم امارات را ۹۰۵ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید ۹۴۰۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم ۹۳۸۰۰۰
نیم سکه ۴۷۵۰۰۰
ربع سکه ۲۶۴۰۰۰
گرمی ۱۸۱۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۹۵۸۰۰
نوع ارز  
دلار ۳۳۰۰
یورو ۳۷۰۵
پوند ۵۱۴۰
درهم ۹۰۵

.................................................................................................................................................................................................................

قیمت ارز. طلا. سکه روز سه شنبه 94/02/29

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز سه‌شنبه در بازار ۹۴۱ هزارتومان، طرح قدیم ۹۴۰ هزارتومان، نیم سکه ۴۷۸ هزارتومان، ربع سکه ۲۶۷ هزارتومان و سکه گرمی ۱۸۲ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۶ هزارتومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۲۰ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۱۰ تومان، هر یورو را ۳۷۴۵ تومان، هر پوند را ۵۱۷۰ تومان و هر درهم امارات را ۹۰۶ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز سه شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید ۹۴۱۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم ۹۴۰۰۰۰
نیم سکه ۴۷۸۰۰۰
ربع سکه ۲۶۷۰۰۰
گرمی ۱۸۲۵۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۹۶۰۰۰
نوع ارز  
دلار ۳۳۱۰
یورو ۳۷۴۵
پوند ۵۱۷۰
درهم ۹۰۶...........................................................................................................................................................................................................................

قیمت ارز. طلا. سکه روز دوشنبه 94/02/28

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز دوشنبه در بازار ۹۵۰ هزار و ۵۰۰ تومان، طرح قدیم ۹۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان، نیم سکه ۴۸۰ هزار و ۵۰۰ تومان، ربع سکه ۲۷۰ هزارتومان و سکه گرمی ۱۸۲ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۷ هزار و ۲۱۲ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۲۹ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۰۳ تومان، هر یورو را ۳۷۷۷ تومان، هر پوند را ۵۱۹۱ تومان و هر درهم امارات را ۹۰۵ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز دوشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید ۹۵۰۵۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم ۹۴۹۵۰۰
نیم سکه ۴۸۰۵۰۰
ربع سکه ۲۷۰۰۰۰
گرمی ۱۸۲۵۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۹۷۲۱۲
نوع ارز  
دلار ۳۳۰۳
یورو ۳۷۷۷
پوند ۵۱۹۱
درهم ۹۰۵

...............................................................................................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز چهارشنبه 94/02/23

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز چهارشنبه در بازار ۹۴۳ هزار و ۵۰۰ تومان، طرح قدیم ۹۴۰ هزارتومان، نیم سکه ۴۷۸ هزار و ۵۰۰ تومان، ربع سکه ۲۶۷ هزار و ۵۰۰ تومان و سکه گرمی ۱۸۳ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۵ هزار و ۹۰۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۹۳ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۳۰ تومان، هر یورو را ۳۷۵۰ تومان، هر پوند را ۵۱۹۰ تومان و هر درهم امارات را ۹۰۸ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید ۹۴۳۵۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم ۹۴۰۰۰۰
نیم سکه ۴۷۸۵۰۰
ربع سکه ۲۶۷۵۰۰
گرمی ۱۸۳۵۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۹۵۹۰۰
نوع ارز  
دلار ۳۳۳۰
یورو ۳۷۵۰
پوند ۵۱۹۰
درهم ۹۰۸

........................................................................................................................................................................................................................

قیمت ارز. طلا. سکه روز سه شنبه 94/02/22

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز سه شنبه در بازار ۹۳۰ هزارتومان، طرح قدیم ۹۲۸ هزارتومان، نیم سکه ۴۷۵ هزارتومان، ربع سکه ۲۶۵ هزارتومان و سکه گرمی ۱۸۱ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۴ هزار و ۶۰۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۸۴ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۱۲ تومان، هر یورو را ۳۷۲۵ تومان، هر پوند را ۵۱۶۰ تومان و هر درهم امارات را ۹۰۶ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز سه‌شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید ۹۳۰۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم ۹۲۸۰۰۰
نیم سکه ۴۷۵۰۰۰
ربع سکه ۲۶۵۰۰۰
گرمی ۱۸۱۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۹۴۶۰۰
نوع ارز  
دلار ۳۳۱۲
یورو ۳۷۲۵
پوند ۵۱۶۰
درهم ۹۰۶..............................................................................................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز دوشنبه 94/02/21

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز دوشنبه در بازار ۹۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان، طرح قدیم ۹۳۴ هزار و ۵۰۰ تومان، نیم سکه ۴۷۶ هزار و ۵۰۰ تومان، ربع سکه ۲۶۷ هزار و ۵۰۰ تومان و سکه گرمی ۱۸۱ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۵ هزار و ۵۰۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۸۵ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۱۳ تومان، هر یورو را ۳۷۳۵ تومان، هر پوند را ۵۱۲۳ تومان و هر درهم امارات را ۹۰۷ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز دوشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید ۹۳۵۵۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم ۹۳۴۵۰۰
نیم سکه ۴۷۶۵۰۰
ربع سکه ۲۶۷۵۰۰
گرمی ۱۸۱۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۹۵۵۰۰
نوع ارز  
دلار ۳۳۱۳
یورو ۳۷۳۵
پوند ۵۱۲۳
درهم ۹۰۷..................................................................................................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز یکشنبه 94/02/20

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم امروز یکشنبه در بازار ۹۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان، نیم سکه ۴۸۱ هزارتومان، ربع سکه ۲۶۸ هزار و ۵۰۰ تومان و سکه گرمی ۱۸۲ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۵ هزار و ۸۰۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۸۸ دلار (نرخ دیروز) است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۲۳ تومان، هر یورو را ۳۷۴۲ تومان، هر پوند را ۵۱۳۰ تومان و هر درهم امارات را ۹۰۸ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز یکشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید ۹۳۸۵۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم ۹۳۸۵۰۰
نیم سکه ۴۸۱۰۰۰
ربع سکه ۲۶۸۵۰۰
گرمی ۱۸۲۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۹۵۸۰۰
نوع ارز  
دلار ۳۳۲۳
یورو ۳۷۴۲
پوند ۵۱۳۰
درهم ۹۰۸

 

...........................................................................................................................................................................................................................

قیمت ارز. طلا. سکه روز شنبه 94/02/19

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم امروز شنبه در بازار ۹۴۱ هزارتومان، نیم سکه ۴۸۵ هزار و ۵۰۰ تومان، ربع سکه ۲۷۲ هزارتومان و سکه گرمی ۱۸۳ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۶ هزار و ۱۰۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۸۸ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۳۰ تومان، هر یورو را ۳۷۵۵ تومان، هر پوند را ۵۰۷۵ تومان و هر درهم امارات را ۹۰۸ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید ۹۴۱۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم ۹۴۱۰۰۰
نیم سکه ۴۸۵۵۰۰
ربع سکه ۲۷۲۰۰۰
گرمی ۱۸۳۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۹۶۱۰۰
نوع ارز  
دلار ۳۳۳۰
یورو ۳۷۵۵
پوند ۵۰۷۵
درهم ۹۰۸

.............................................................................................................................................................................................................................

قیمت ارز. طلا. سکه روز چهارشنبه 94/02/16


نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز چهارشنبه در بازار ۹۴۶ هزارتومان، طرح قدیم ۹۴۴ هزار و ۵۰۰ تومان، نیم سکه ۴۹۴ هزارتومان، ربع سکه ۲۷۵ هزار و ۵۰۰ تومان و سکه گرمی ۱۸۵ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۶ هزار و ۳۰۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۹۲ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۲۳ تومان، هر یورو را ۳۷۴۱ تومان، هر پوند را ۵۰۶۲ تومان و هر درهم امارات را ۹۰۷ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید ۹۴۶۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم ۹۴۴۵۰۰
نیم سکه ۴۹۴۰۰۰
ربع سکه ۲۷۵۵۰۰
گرمی ۱۸۵۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۹۶۳۰۰
نوع ارز  
دلار ۳۳۲۳
یورو ۳۷۴۱
پوند ۵۰۶۲
درهم ۹۰۷.........................................................................................................................................................................................................................

قیمت ارز. طلا. سکه روز سه شنبه 94/02/15

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز سه‌شنبه در بازار ۹۴۴ هزارتومان، طرح قدیم ۹۴۳ هزار تومان، نیم سکه ۴۹۵ هزارتومان، ربع سکه ۲۷۶ هزار تومان و سکه گرمی ۱۸۶ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۶ هزار و ۴۰۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۸۹ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۲۵ تومان، هر یورو را ۳۷۲۰ تومان، هر پوند را ۵۰۵۰ تومان و هر درهم امارات را ۹۰۸ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز سه‌شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید ۹۴۴۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم ۹۴۳۰۰۰
نیم سکه ۴۹۵۰۰۰
ربع سکه ۲۷۶۰۰۰
گرمی ۱۸۶۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۹۶۴۰۰
نوع ارز  
دلار ۳۳۲۵
یورو ۳۷۲۰
پوند ۵۰۵۰
درهم ۹۰۸

 

........................................................................................................................................................................................................................

قیمت ارز. طلا. سکه روز دوشنبه 94/02/14

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم امروز دوشنبه در بازار ۹۴۸ هزارتومان، نیم سکه ۴۹۸ هزار و ۵۰۰ تومان، ربع سکه ۲۷۸ هزار تومان و سکه گرمی ۱۸۵ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۶ هزار و ۵۰۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۸۳ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۳۵ تومان، هر یورو را ۳۷۵۵ تومان، هر پوند را ۵۰۹۰ تومان و هر درهم امارات را ۹۱۰ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز دوشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید ۹۴۸۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم ۹۴۸۰۰۰
نیم سکه ۴۹۸۵۰۰
ربع سکه ۲۷۸۰۰۰
گرمی ۱۸۵۵۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۹۶۵۰۰
نوع ارز  
دلار ۳۳۳۵
یورو ۳۷۵۵
پوند ۵۰۹۰
درهم ۹۱۰....................................................................................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز یکشنبه 94/02/13

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز یک‌شنبه در بازار ۹۴۸ هزارتومان، طرح قدیم ۹۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان، نیم سکه ۵۰۱ هزار و ۵۰۰ تومان، ربع سکه ۲۷۸ هزار تومان و سکه گرمی ۱۸۶ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۶ هزار و ۸۶۶ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۷۸ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۳۱ تومان، هر یورو را ۳۷۶۰ تومان، هر پوند را ۵۰۸۸ تومان و هر درهم امارات را ۹۱۲ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز یکشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید ۹۴۸۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم ۹۴۷۵۰۰
نیم سکه ۵۰۱۵۰۰
ربع سکه ۲۷۸۰۰۰
گرمی ۱۸۶۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۹۶۸۶۶
نوع ارز  
دلار ۳۳۳۱
یورو ۳۷۶۰
پوند ۵۰۸۸
درهم ۹۱۲..........................................................................................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز چهارشنبه 94/02/09

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم امروز چهارشنبه در بازار ۹۵۷ هزارتومان، نیم سکه ۵۰۲ هزار تومان، ربع سکه ۲۸۰ هزار تومان و سکه گرمی ۱۸۹ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۷ هزار و ۶۰۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۰۸ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۴۰ تومان، هر یورو را ۳۶۷۰ تومان، هر پوند را ۵۱۱۰ تومان و هر درهم امارات را ۹۱۲ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید ۹۵۷۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم ۹۵۷۰۰۰
نیم سکه ۵۰۲۰۰۰
ربع سکه ۲۸۰۰۰۰
گرمی ۱۸۹۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۹۷۶۰۰
نوع ارز  
دلار ۳۳۴۰
یورو ۳۶۷۰
پوند ۵۱۱۰
درهم ۹۱۲..........................................................................................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز سه شنبه 94/02/08

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز سه‌شنبه در بازار ۹۵۸ هزارتومان، طرح قدیم ۹۵۷ هزار تومان، نیم سکه ۵۰۱ هزار تومان، ربع سکه ۲۷۷ هزار تومان و سکه گرمی ۱۸۸ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۷ هزار و ۷۸۸ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۰۳ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۲۸ تومان، هر یورو را ۳۶۲۹ تومان، هر پوند را ۵۰۷۴ تومان و هر درهم امارات را ۹۱۰ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز سه‌شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید ۹۵۸۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم ۹۵۷۰۰۰
نیم سکه ۵۰۱۰۰۰
ربع سکه ۲۷۷۰۰۰
گرمی ۱۸۸۵۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۹۷۷۸۸
نوع ارز  
دلار ۳۳۲۸
یورو ۳۶۲۹
پوند ۵۰۷۴
درهم ۹۱۰

....................................................................................................................................................................................................................

قیمت ارز. طلا. سکه روز یکشنبه 94/02/06

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز یکشنبه در بازار ۹۵۲ هزارتومان، طرح قدیم ۹۵۱ هزارتومان، نیم سکه ۴۹۸ هزار تومان، ربع سکه ۲۷۶ هزار تومان و سکه گرمی ۱۸۸ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۷ هزارتومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۸۱ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۳۰ تومان، هر یورو را ۳۶۱۵ تومان، هر پوند را ۵۰۴۰ تومان و هر درهم امارات را ۹۱۰ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز یکشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید ۹۵۲۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم ۹۵۱۰۰۰
نیم سکه ۴۹۸۰۰۰
ربع سکه ۲۷۶۰۰۰
گرمی ۱۸۸۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۹۷۰۰۰
نوع ارز  
دلار ۳۳۳۰
یورو ۳۶۱۵
پوند ۵۰۴۰
درهم ۹۱۰.......................................................................................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز شنبه 94/02/05

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز شنبه در بازار ۹۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان، طرح قدیم ۹۴۸ هزارتومان، نیم سکه ۴۹۲ هزار تومان، ربع سکه ۲۷۶ هزار تومان و سکه گرمی ۱۸۸ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۶ هزار و ۹۸۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۸۱ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۲۴ تومان، هر یورو را ۳۶۲۵ تومان، هر پوند را ۵۰۵۱ تومان و هر درهم امارات را ۹۱۱ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید ۹۴۹۵۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم ۹۴۸۰۰۰
نیم سکه ۴۹۲۰۰۰
ربع سکه ۲۷۶۰۰۰
گرمی ۱۸۸۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۹۶۹۸۰
نوع ارز  
دلار ۳۳۲۴
یورو ۳۶۲۵
پوند ۵۰۵۱
درهم ۹۱۱
................................................................................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز پنج شنبه 94/02/03
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز پنج شنبه در بازار ۹۵۶ هزارتومان، طرح قدیم ۹۵۴ هزار و ۵۰۰ تومان، نیم سکه ۴۹۵ هزار تومان، ربع سکه ۲۷۷ هزار و ۵۰۰ تومان و سکه گرمی ۱۸۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۷ هزار و ۴۴۳ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۸۸ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۲۰ تومان، هر یورو را ۳۶۰۹ تومان، هر پوند را ۵۰۱۱ تومان و هر درهم امارات را ۹۱۳ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز پنج شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید ۹۵۶۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم ۹۵۴۵۰۰
نیم سکه ۴۹۵۰۰۰
ربع سکه ۲۷۷۵۰۰
گرمی ۱۸۹۵۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۹۷۴۴۳
نوع ارز  
دلار ۳۳۲۰
یورو ۳۶۰۹
پوند ۵۰۱۱
درهم ۹۱۳.....................................................................................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز چهارشنبه 94/02/02

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم امروز چهارشنبه در بازار ۹۶۳ هزارتومان، نیم سکه ۴۹۸ هزار تومان، ربع سکه ۲۷۸ هزار تومان و سکه گرمی ۱۸۹ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۸ هزار و ۴۰۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی  ۱۱۹۹ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۴۰ تومان، هر یورو را ۳۶۱۰ تومان، هر پوند را ۴۹۹۰ تومان و هر درهم امارات را ۹۱۵ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید ۹۶۳۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم ۹۶۳۰۰۰
نیم سکه ۴۹۸۰۰۰
ربع سکه ۲۷۸۰۰۰
گرمی ۱۸۹۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۹۸۴۰۰
نوع ارز  
دلار ۳۳۴۰
یورو ۳۶۱۰
پوند ۴۹۹۰
درهم ۹۱۵
...................................................................................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز سه شنبه 94/02/01

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم امروز سه شنبه در بازار ۹۶۳ هزارتومان، نیم سکه ۵۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۲۷۹ هزار تومان و سکه گرمی ۱۹۰ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۸ هزار و ۵۰۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی  ۱۱۹۵ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۴۵ تومان، هر یورو را ۳۶۰۵ تومان، هر پوند را ۴۹۹۰ تومان و هر درهم امارات را ۹۱۵ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز سه شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید ۹۶۳۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم ۹۶۳۰۰۰
نیم سکه ۵۰۰۰۰۰
ربع سکه ۲۷۹۰۰۰
گرمی ۱۹۰۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۹۸۵۰۰
نوع ارز  
دلار ۳۳۴۵
یورو ۳۶۰۵
پوند ۴۹۹۰
درهم ۹۱۵
..........................................................................................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز دوشنبه 94/01/31

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید وقدیم امروز دوشنبه در بازار ۹۶۹ هزارتومان، نیم سکه ۵۰۲ هزار تومان، ربع سکه ۲۸۰ هزار تومان و سکه گرمی ۱۸۹ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۸ هزار و ۹۰۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی  ۱۲۰۷ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۴۵ تومان، هر یورو را ۳۶۲۰ تومان، هر پوند را ۴۹۹۵ تومان و هر درهم امارات را ۹۱۵ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز دوشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید ۹۶۹۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم ۹۶۹۰۰۰
نیم سکه ۵۰۲۰۰۰
ربع سکه ۲۸۰۰۰۰
گرمی ۱۸۹۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۹۸۹۰۰
نوع ارز  
دلار ۳۳۴۵
یورو ۳۶۲۰
پوند ۴۹۹۵
درهم ۹۱۵

 


....................................................................................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز یکشنبه 94/01/30

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز یکشنبه در بازار ۹۶۹ هزارتومان، طرح قدیم ۹۶۸ هزار تومان، نیم سکه ۵۰۴ هزار تومان، ربع سکه ۲۷۸ هزار تومان و سکه گرمی ۱۸۹ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۸ هزار و ۸۰۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی (دیروز) ۱۲۰۴ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۴۰ تومان، هر یورو را ۳۶۲۰ تومان، هر پوند را ۴۹۹۰ تومان و هر درهم امارات را ۹۱۵ تومان اعلام کردند.

 

جدول قیمت سکه و ارز در روز یکشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید ۹۶۹۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم ۹۶۸۰۰۰
نیم سکه ۵۰۴۰۰۰
ربع سکه ۲۷۸۰۰۰
گرمی ۱۸۹۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۹۸۸۰۰
نوع ارز  
دلار ۳۳۴۰
یورو ۳۶۲۰
پوند ۴۹۹۰
درهم ۹۱۵
.......................................................................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز شنبه 94/01/29

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم روز شنبه در بازار ۹۶۴ هزارتومان، نیم سکه ۵۱۰ هزار تومان، ربع سکه ۲۸۰ هزار تومان و سکه گرمی ۱۸۹ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۸ هزار و ۷۰۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۰۴ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۴۵ تومان، هر یورو را ۳۶۳۵ تومان، هر پوند را ۴۹۸۵ تومان و هر درهم امارات را ۹۱۵ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید ۹۶۴۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم ۹۶۴۰۰۰
نیم سکه ۵۱۰۰۰۰
ربع سکه ۲۸۰۰۰۰
گرمی ۱۸۹۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۹۸۷۰۰
نوع ارز  
دلار ۳۳۴۵
یورو ۳۶۳۵
پوند ۴۹۸۵
درهم ۹۱۵......................................................................................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز چهارشنبه 94/01/26
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم امروز چهارشنبه در بازار ۹۶۸ هزارتومان، نیم سکه ۵۱۵ هزار تومان، ربع سکه ۲۸۳ هزار تومان و سکه گرمی ۱۸۹ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۸ هزار و ۹۰۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۹۲ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۶۵ تومان، هر یورو را ۳۶۰۵ تومان، هر پوند را ۴۹۴۰ تومان و هر درهم امارات را ۹۱۲ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید ۹۶۸۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم ۹۶۸۰۰۰
نیم سکه ۵۱۵۰۰۰
ربع سکه ۲۸۳۰۰۰
گرمی ۱۸۹۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۹۸۹۰۰
نوع ارز  
دلار ۳۳۶۵
یورو ۳۶۰۵
پوند ۴۹۴۰
درهم ۹۱۲


....................................................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز سه شنبه 94/01/25
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم امروز سه شنبه در بازار ۹۵۸ هزارتومان، نیم سکه ۱۴۲۲ هزار تومان، ربع سکه ۲۸۰ هزار تومان و سکه گرمی ۱۸۹ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۸ هزارتومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۹۲ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۳۵ تومان، هر یورو را ۳۵۸۰ تومان، هر پوند را ۴۹۰۰ تومان و هر درهم امارات را ۹۱۲ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز سه شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید ۹۵۸۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم ۹۵۸۰۰۰
نیم سکه ۵۱۴۰۰۰
ربع سکه ۲۸۰۰۰۰
گرمی ۱۸۹۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۹۸۰۰۰
نوع ارز  
دلار ۳۳۳۵
یورو ۳۵۸۰
پوند ۴۹۰۰
درهم ۹۱۲

......................................................................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز دوشنبه 94/01/24
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم امروز دوشنبه در بازار ۹۶۵ هزارتومان، نیم سکه ۵۲۲ هزار تومان، ربع سکه ۲۸۲ هزار تومان و سکه گرمی ۱۹۰ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۸ هزار و ۷۰۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۰۱ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۶۰ تومان، هر یورو را ۳۶۰۰ تومان، هر پوند را ۴۹۲۰ تومان و هر درهم امارات را ۹۱۵ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز دوشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید ۹۶۵۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم ۹۶۵۰۰۰
نیم سکه ۵۲۲۰۰۰
ربع سکه ۲۸۲۰۰۰
گرمی ۱۹۰۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۹۸۷۰۰
نوع ارز  
دلار ۳۳۶۰
یورو ۳۶۰۰
پوند ۴۹۲۰
درهم ۹۱۵
...............................................................................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز شنبه 94/01/22
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم امروز شنبه در بازار ۹۶۷ هزارتومان، نیم سکه ۵۲۰ هزار تومان، ربع سکه ۲۸۲ هزار تومان و سکه گرمی ۱۸۵ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۹ هزار و ۵۷ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۰۸ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۳۹ تومان، هر یورو را ۳۵۸۳ تومان، هر پوند را ۴۸۹۱ تومان و هر درهم امارات را ۹۰۹ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید ۹۶۷۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم ۹۶۷۰۰۰
نیم سکه ۵۲۰۰۰۰
ربع سکه ۲۸۲۰۰۰
گرمی ۱۸۵۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۹۹۰۵۷
نوع ارز  
دلار ۳۳۳۹
یورو ۳۵۸۳
پوند ۴۸۹۱
درهم ۹۰۹..................................................................................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز چهارشنبه 94/01/19

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز چهار شنبه در بازار ۹۵۷ هزارتومان، طرح قدیم ۹۵۷ هزار تومان، نیم سکه ۵۲۱ هزار تومان، ربع سکه ۲۸۵ هزار تومان و سکه گرمی ۱۸۵ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۸ هزارتومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۱۰ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش  ۳۳۳۰ تومان، هر یورو را ۳۶۳۵ تومان، هر پوند را ۴۹۰۵ تومان و هر درهم امارات را ۹۰۵ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید ۹۵۷۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم ۹۵۷۰۰۰
نیم سکه ۵۲۱۰۰۰
ربع سکه ۲۸۵۰۰۰
گرمی ۱۸۵۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۹۸۰۰۰
نوع ارز  
دلار ۳۳۳۰
یورو ۳۶۳۵
پوند ۴۹۰۵
درهم ۹۰۵

آخرین قیمت سکه، طلا و ارز : جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار منتشر شد.


در بازار امروز - یکشنبه - سکه تمام عیار با افزایش 21 هزار تومانی به 962 هزار تومان رسید. همچنین هر دلار آمریکا با افزایش 50 تومانی 3300 تومان فروخته می‌شود.
 
هر گرم طلای 18 عیار 98 هزار و 365 تومان فروخته می‌شود. نیم سکه نیز 518 هزار تومان و ربع سکه 278 هزار تومان عرضه می‌شود.
 
رییس اتحادیه طلا و جواهر در این باره گفت: براساس تاثیرات روانی ناشی از دستیابی به تفاهم، قیمت طلا در روز گذشته - 15 فروردین - کاهش یافت و توجه به شوکی که به بازار طلا وارد شد، شاهد افت شدید قیمت بودیم که این کاهش در ساعات پایانی دیروز جبران شد و بازار به روال عادی بازگشت.
 
به گفته کشتی آرای در حال حاضر بازار روال عادی دارد و قیمت سکه تمام به حدود 961 هزار تومان افزایش یافته است.

نوع طلا قیمت طلا تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته
هرگرم‌ طلای 18 عیار 98 هزار و 365 تومان 21 هزار تومان افزایش
هر مثقال طلا 426 هزار و 500 تومان 9500 تومان افزایش
اونس جهانی 1203 دلار بدون تغییر
نوع سکه    
سکه‌ تمام‌ طرح‌ جدید 962 هزار تومان 21 هزار تومان افزایش
سکه‌ تمام‌ طرح‌ قدیم 961 هزار تومان 20 هزار تومان افزایش
نیم سکه 518 هزار تومان 8000 تومان افزایش
ربع سکه 278 هزار تومان بدون تغییر
یک گرمی 180 هزار و 500 تومان 1500 تومان کاهش
نوع ارز    
دلار آمریکا 3300 تومان 50 تومان افزایش
یورو 3600 تومان 50 تومان افزایش

...........................................................................................................................................................................................................................

قیمت ارز. طلا. سکه روز یکشنبه 94/01/16

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز یکشنبه در بازار ۹۶۲ هزارتومان، طرح قدیم ۹۶۱ هزارتومان، نیم سکه ۵۱۸ هزار تومان، ربع سکه ۲۷۸ هزار تومان و سکه گرمی ۱۸۰ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۸ هزار و ۴۸۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی (دیروز) ۱۲۰۳ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش  ۳۲۹۵ تومان، هر یورو را ۳۶۰۵ تومان، هر پوند را  ۴۸۹۰ تومان و هر درهم امارات را ۸۹۵ تومان اعلام کردند.

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید ۹۶۲۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم ۹۶۱۰۰۰
نیم سکه ۵۱۸۰۰۰
ربع سکه ۲۷۸۰۰۰
گرمی ۱۸۰۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۹۸۴۸۰
نوع ارز  
دلار ۳۲۹۵
یورو ۳۶۰۵
پوند ۴۸۹۰
درهم ۸۹۵

................................................................................................................................................................................................................................

قیمت ارز. طلا. سکه روز شنبه 94/01/15

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز شنبه در بازار ۹۲۹ هزارتومان، طرح قدیم ۹۲۸ هزارتومان، نیم سکه ۵۱۴ هزار تومان، ربع سکه ۲۸۰ هزار تومان و سکه گرمی ۱۸۱ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۶ هزار و ۱۰۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۰۳ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۲۶۰ تومان، هر یورو را ۲۵۸۵ تومان، هر پوند را ۴۸۷۵ تومان و هر درهم امارات را ۸۹۰ تومان اعلام کردند.

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید ۹۲۹۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم ۹۲۸۰۰۰
نیم سکه ۵۱۴۰۰۰
ربع سکه ۲۸۰۰۰۰
گرمی ۱۸۱۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۹۶۱۰۰
نوع ارز  
دلار ۳۲۶۰
یورو ۳۵۸۵
پوند ۴۸۷۵
درهم ۸۹۰

 

 

....................................................................................................................................................................................................

قیمت ارز. طلا. سکه روز دوشنبه 94/01/10
صرافان بازار ارز و سکه روز دوشنبه نرخ هر دلار آمریکا را با 37 تومان افزایش نسبت به روز گذشته(یکشنبه)سه هزار و 310 تومان و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید را با 14 هزار تومان افزایش نسبت به زمان یادشده 937 هزار تومان تعیین کردند.

هر یورو در بازار آزاد با 20 تومان کاهش نسبت به روز مذکور سه هزار و 620 تومان و هر پوند نیز با 200 تومان کاهش چهار هزار و 980تومان قیمت خورد.

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با 14 هزار تومان افزایش قیمت 937 هزار تومان و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با 15 هزار تومان رشد 938 هزار تومان به خریداران عرضه شد.

هر نیم سکه نیز با دو هزار تومان کاهش نسبت به روز قبل 521 هزار تومان و هر ربع سکه نیز با چهار هزار تومان افزایش 280 هزار تومان فروخته شد.

هر سکه یک گرمی بدون تغییر قیمت 182 هزار تومان خرید و فروش شد و هر گرم طلای 18 عیار با یک هزار و 889 تومان افزایش 96 هزار و 149 تومان قیمت خورد.

قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی با 9 دلار کاهش نسبت به زمان مورد بررسی 1189 دلار بود.


............................................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز یکشنبه 94/01/09
امروز سکه طرح جدید با ۲۰ هزار تومان کاهش ۹۳۰ هزار تومان و یورو با ۱۰ تومان رشد قیمت ۳۶۵۵ تومان معامله شد.
 
سکه طرح جدید با 20 هزار تومان کاهش 930 هزار تومان، سکه طرح قدیم با 19 هزار تومان افت قیمت 929 هزار تومان و نیم سکه با 3 هزار تومان نزول 522 هزار تومان به فروش رسید.
 
ربع سکه با 4 هزار تومان کاهش 276 هزار تومان، سکه گرمی با هزار تومان کاهش 182 هزار تومان و هر گرم طلای 18 عیار با 2421 تومان افت قیمت 94 هزار و 560 تومان فروخته شد.
 
با توجه به تعطیلی بازارهای جهانی، امروز قیمت اونس در بازار جهانی طلا بدون تغییر نسبت به روز گذشته 1199 دلار و 40 سنت درج قیمت شد.
 
در بازار ارز دلار و درهم معامله‌ نشد و تنها یورو با 10 تومان افزایش 3655 تومان معامله شد.


.............................................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز پنجشنبه 93/12/28
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز پنج‌شنبه در بازار ۹۴۵ هزارتومان، طرح قدیم ۹۴۲ هزارتومان، نیم سکه ۵۳۲ هزار تومان، ربع سکه ۲۸۰ هزار تومان و سکه گرمی ۱۸۳ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۶ هزار و ۴۰۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۶۶ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۶۰ تومان، هر یورو را ۳۶۷۰ تومان، هر پوند را ۵۰۸۰ تومان و هر درهم امارات را ۹۱۵ تومان اعلام کردند.

 

جدول قیمت سکه و ارز در پنج‌شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید ۹۴۵۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم ۹۴۲۰۰۰
نیم سکه ۵۳۲۰۰۰
ربع سکه ۲۸۰۰۰۰
گرمی ۱۸۳۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۹۶۴۰۰
نوع ارز  
دلار ۳۳۶۰
یورو ۳۶۷۰
پوند ۵۰۸۰
درهم ۹۱۵.................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز چهار شنبه 93/12/27
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز چهارشنبه در بازار ۹۳۵ هزارتومان، طرح قدیم ۹۳۳ هزارتومان، نیم سکه ۵۳۵ هزار تومان، ربع سکه ۲۸۳ هزار تومان و سکه گرمی ۱۸۵ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۴ هزار و ۷۹۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۴۷ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۴۶ تومان، هر یورو را ۳۶۵۵ تومان، هر پوند را ۵۱۱۱ تومان و هر درهم امارات را ۹۱۶ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در چهارشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید ۹۳۵۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم ۹۳۳۰۰۰
نیم سکه ۵۳۵۰۰۰
ربع سکه ۲۸۳۰۰۰
گرمی ۱۸۵۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۹۴۷۹۰
نوع ارز  
دلار ۳۳۴۶
یورو ۳۶۵۵
پوند ۵۱۱۱
درهم ۹۱۶


.....................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز سه شنبه 93/12/26
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز سه شنبه در بازار ۹۳۴ هزارتومان، طرح قدیم ۹۳۰ هزارتومان، نیم سکه ۵۳۲ هزار تومان، ربع سکه ۲۸۱ هزار تومان و سکه گرمی ۱۸۵ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۵ هزار و ۴۸۲ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۵۶ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۷۴ تومان، هر یورو را ۳۶۵۰ تومان، هر پوند را ۵۰۸۵ تومان و هر درهم امارات را ۹۱۴ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در سه شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید ۹۳۴۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم ۹۳۰۰۰۰
نیم سکه ۵۳۲۰۰۰
ربع سکه ۲۸۱۰۰۰
گرمی ۱۸۵۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۹۵۴۸۲
نوع ارز  
دلار ۳۳۷۴
یورو ۳۶۵۰
پوند ۵۰۸۵
درهم ۹۱۴

..................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز دوشنبه 93/12/25
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز دوشنبه در بازار ۹۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان، طرح قدیم ۹۲۵ هزارتومان، نیم سکه ۵۲۵ هزار تومان، ربع سکه ۲۸۰ هزار تومان و سکه گرمی ۱۸۵ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۳ هزار و ۱۷۶ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۵۸ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۲۷۷ تومان، هر یورو را ۳۵۴۴ تومان، هر پوند را ۴۹۴۰ تومان و هر درهم امارات را ۹۰۱ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در دوشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید ۹۳۵۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم ۹۲۵۰۰۰
نیم سکه ۵۲۵۰۰۰
ربع سکه ۲۸۰۰۰۰
گرمی ۱۸۵۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۹۳۱۷۶
نوع ارز  
دلار ۳۲۷۷
یورو ۳۵۴۴
پوند ۴۹۴۰
درهم ۹۰۱..........................................................................................................................................................................

قیمت ارز. طلا. سکه روز یکشنبه 93/12/24
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز یکشنبه در بازار ۹۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان، طرح قدیم ۹۰۰ هزارتومان، نیم سکه ۵۰۴ هزار تومان، ربع سکه ۲۷۲ هزار تومان و سکه گرمی ۱۸۱ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۱ هزار و ۵۶۱ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی (دیروز) ۱۱۵۹ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۱۸۷ تومان، هر یورو را ۳۴۲۲ تومان، هر پوند را ۴۸۴۱ تومان و هر درهم امارات را ۹۰۵ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در یکشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید ۹۱۰۵۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم ۹۰۰۰۰۰
نیم سکه ۵۰۴۰۰۰
ربع سکه ۲۷۲۰۰۰
گرمی ۱۸۱۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۹۱۵۶۱
نوع ارز  
دلار ۳۱۸۷
یورو ۳۴۲۲
پوند ۴۸۴۱
درهم ۸۸۵

............................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز شنبه 93/12/23
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز شنبه در بازار ۹۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان، طرح قدیم ۹۲۱ هزارتومان، نیم سکه ۵۰۱ هزار تومان، ربع سکه ۲۷۱ هزار تومان و سکه گرمی ۱۸۲ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۴ هزارتومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۵۹ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۲۸۹ تومان، هر یورو را ۳۴۹۲ تومان، هر پوند را  ۴۹۶۵ تومان و هر درهم امارات را ۹۰۵ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید ۹۲۶۵۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم ۹۲۱۰۰۰
نیم سکه ۵۰۱۰۰۰
ربع سکه ۲۷۱۰۰۰
گرمی ۱۸۲۵۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۹۴۰۰۰
نوع ارز  
دلار ۳۲۸۹
یورو ۳۴۹۲
پوند ۴۹۶۵
درهم ۹۰۵


..............................................................................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روزپنج شنبه 93/12/21
در آخرین معاملات امروز بازار سکه و طلای تهران ؛ هر قطعه سکه تمام، ۹ میلیون ۳۹۰ هزار ریال ، هر قطعه سکه یک گرمی، ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۹۴۹ هزار ریال قیمت گذاری شده است.

قیمت جهانی طلا امروز  در نزدیک  کمترین مقدار آن در ۳ ماه گذشته در نوسان است، زیرا افزایش ارزش دلار و پیش بینی افزایش نرخ بهره در آمریکا، گرایش به خرید طلا را محدود کرده است.بدین ترتیب  در معاملات امروز  بازار جهانی فلزات گرانبها ، بهای هر اونس طلا  با کاهش 4 دلار و 80 سنتی ، به 1157 دلار و 70 سنت  رسید.  هر اونس نقره با   کاهش 8 سنتی، 15  دلار و 64 سنت هر اونس پلاتین با 6  دلار کاهش، 1127 دلار و هر اونس پالادیوم با 7 دلار کاهش،  798 دلار فروخته شد.  

 

قیمت طلا، سکه و ارز روز پنج شنبه

آخرین قیمت سکه،طلا و ارزarzosekke.JPG
منبع: iribnews.ir

.................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روزچهار شنبه 93/12/20
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز چهارشنبه در بازار ۹۵۲ هزار تومان، طرح قدیم ۹۴۷ هزارتومان، نیم سکه ۵۱۰ هزار تومان، ربع سکه ۲۶۷ هزار تومان و سکه گرمی ۱۸۳ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۶ هزار و ۱۰۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۶۱ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۶۰ تومان، هر یورو را ۳۶۵۰ تومان، هر پوند را ۵۱۳۵ تومان و هر درهم امارات را ۹۲۵ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در چهار شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید ۹۵۲۰۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم ۹۴۷۰۰۰
نیم سکه ۵۱۰۰۰۰
ربع سکه ۲۶۷۰۰۰
گرمی ۱۸۳۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۹۶۱۰۰
نوع ارز  
دلار ۳۳۶۰
یورو ۳۶۵۰
پوند ۵۱۳۵
درهم ۹۲۵...................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روزسه شنبه 93/12/19
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز سه شنبه در بازار ۹۵۴ هزار و ۵۰۰ تومان، طرح قدیم ۹۴۹ هزارتومان، نیم سکه ۵۰۸ هزار و ۵۰۰ تومان، ربع سکه ۲۷۵ هزار تومان و سکه گرمی ۱۸۱ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۶ هزار ۵۲۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۶۴ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۸۵ تومان، هر یورو را ۳۷۰۰ تومان، هر پوند را ۵۱۶۷ تومان و هر درهم امارات را ۹۲۸ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در سه شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید ۹۵۴۵۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم ۹۴۹۰۰۰
نیم سکه ۵۰۸۵۰۰
ربع سکه ۲۷۵۰۰۰
گرمی ۱۸۱۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۹۶۵۲۰
نوع ارز  
دلار ۳۳۸۵
یورو ۳۷۰۰
پوند ۵۱۶۷
درهم ۹۲۸......................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روزدوشنبه 93/12/18
در بازار امروز دوشنبه سکه تمام عیار 965 هزار و 500 تومان و هر دلار آمریکا 3406 تومان فروخته می‌شود که بر خلاف روزهای گذشته از روند کاهشی تغییر جهت داده و با افزایش همراه شده است.

هر گرم طلای 18 عیار 98 هزار و 19 تومان و نیم سکه 508 هزار تومان و ربع سکه 275 هزار تومان عرضه می‌شود.

در بازار جهانی نیز قیمت طلا اندکی افزایش یافت اما با صعود دلار به بالاترین سطح 11 سال گذشته، این فلز ارزشمند همچنان نزدیک به پایین‌ترین قیمت سه ماه گذشته قرار دارد.


sekke_copy.JPG
منبع: isna.ir

..........................................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روزیکشنبه 93/12/17
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز یکشنبه در بازار ۹۶۰ هزارتومان، طرح قدیم ۹۵۵ هزارتومان، نیم سکه ۵۰۱ هزارتومان، ربع سکه ۲۷۲ هزار تومان و سکه گرمی ۱۸۱ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۷ هزار ۵۰۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۶۹ دلار (روز گذشته) است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۹۶ تومان، هر یورو را ۳۷۱۷ تومان، هر پوند را ۵۱۵۸ تومان و هر درهم امارات را ۹۳۰ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در یکشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید ۹۶۰۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم ۹۵۵۰۰۰
نیم سکه ۵۰۱۰۰۰
ربع سکه ۲۷۲۰۰۰
گرمی ۱۸۱۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۹۷۵۰۰
نوع ارز  
دلار ۳۳۹۶
یورو ۳۷۱۷
پوند ۵۱۵۸
درهم ۹۳۰......................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روزشنبه 93/12/16
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز شنبه در بازار ۹۵۷ هزار و ۵۰۰ تومان، طرح قدیم ۹۵۴ هزارتومان، نیم سکه ۴۹۴ هزارتومان، ربع سکه ۲۷۰ هزار و ۵۰۰ تومان و سکه گرمی ۱۸۰ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۷ هزار ۳۲۷ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۶۹ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۰۲ تومان، هر یورو را ۳۷۴۰ تومان، هر پوند را ۵۱۸۲ تومان و هر درهم امارات را ۹۳۳ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید ۹۵۷۵۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم ۹۵۴۰۰۰
نیم سکه ۴۹۴۰۰۰
ربع سکه ۲۷۰۵۰۰
گرمی ۱۸۰۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۰۰۲۱۰
نوع ارز  
دلار ۳۴۰۲
یورو ۳۷۴۰
پوند ۵۱۸۲
درهم ۹۳۳


........................................................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز پنجشنبه 93/12/14
بازار سکه امروز با توجه به اونس 1201 دلاری هر قطعه سکه بهار آزادی را با بهای 979 هزار تومان به فروش رساند که افت 1 هزار تومانی را به ثبت رساند.

در مبادلات امروز طرح قدیم سکه بهار آزادی نیز 1 هزار تومان کاهش یافت و بر بهای 978 هزار تومان ایستاد.

البته امروز سایر سکه ها با توجه به ثبات دلار داخل واکنشی نسبت به افت نسبی طلای جهانی از خود نشان ندادند و هر قطعه نیم و ربع سکه با بهای 509 و 276 هزار تومان در بازار فروخته شدند.

هر قطعه سکه 1 گرمی نیز بر بهای 182 هزار تومان قرار گرفت.

براساس این گزارش، امروز بازار ارز در حالی شاهد ثبات نسبی دلار بود که یورو و پوند انگلیس با افت بها همراه شدند.


00000042.JPG
00000043.JPG


منبغ: yjc.ir

.................................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز چهارشنبه  93/12/13
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز چهارشنبه در بازار ۹۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان، طرح قدیم ۹۷۹ هزارتومان، نیم سکه ۵۱۰ هزارتومان، ربع سکه ۲۷۹ هزارتومان و سکه گرمی ۱۸۳ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۱۰۰ هزار و ۲۱۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۰۴ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۱۲ تومان، هر یورو را ۳۸۵۲ تومان، هر پوند را ۵۲۷۲ تومان و هر درهم امارات را ۹۳۵ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در چهارشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید ۹۷۹۵۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم ۹۷۹۰۰۰
نیم سکه ۵۱۰۰۰۰
ربع سکه ۲۷۹۰۰۰
گرمی ۱۸۲۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۰۰۲۱۰
نوع ارز  
دلار ۳۴۱۲
یورو ۳۸۵۲
پوند ۵۲۷۲
درهم ۹۳۵..........................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز سه شنبه  93/12/12
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز سه شنبه در بازار ۹۸۳ هزار و ۵۰۰ تومان، طرح قدیم ۹۸۲ هزارتومان، نیم سکه ۵۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان، ربع سکه ۲۸۰ هزارتومان و سکه گرمی ۱۸۳ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۱۰۰ هزار و ۴۴۱ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۱۰ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۲۳ تومان، هر یورو را ۳۸۷۸ تومان، هر پوند را ۵۲۹۳ تومان و هر درهم امارات را ۹۳۷ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در سه شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید ۹۸۳۵۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم ۹۸۲۰۰۰
نیم سکه ۵۱۳۵۰۰
ربع سکه ۲۸۰۰۰۰
گرمی ۱۸۳۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۰۰۴۴۱
نوع ارز  
دلار ۳۴۲۳
یورو ۳۸۷۸
پوند ۵۲۹۳
درهم ۹۳۷


...............................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز دوشنبه  93/12/11
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز دوشنبه در بازار ۹۸۸ هزار و ۵۰۰ تومان، طرح قدیم ۹۸۶ هزارتومان، نیم سکه ۵۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان، ربع سکه ۲۸۲ هزارتومان و سکه گرمی ۱۸۲ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۱۰۰ هزار و ۷۸۷ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی  ۱۲۱۵ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۲۳ تومان، هر یورو را ۳۸۷۶ تومان، هر پوند را ۵۲۹۳ تومان و هر درهم امارات را ۹۳۸ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در دوشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید ۹۸۸۵۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم ۹۸۶۰۰۰
نیم سکه ۵۱۳۵۰۰
ربع سکه ۲۸۲۰۰۰
گرمی ۱۸۲۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۰۰۷۸۷
نوع ارز  
دلار ۳۴۲۳
یورو ۳۸۷۶
پوند ۵۲۹۳
درهم ۹۳۸.................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز یکشنبه  93/12/10
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز یک‌شنبه در بازار ۹۹۰ هزارتومان، طرح قدیم ۹۸۶ هزار و ۵۰۰ تومان، نیم سکه ۵۱۵ هزارتومان، ربع سکه ۲۸۵ هزار و ۵۰۰ تومان و سکه گرمی ۱۸۲ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۱۰۰ هزار و ۹۰۲ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی (دیروز) ۱۲۱۴ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۲۵ تومان، هر یورو را ۳۸۷۹ تومان، هر پوند را ۵۳۰۰ تومان و هر درهم امارات را ۹۳۸ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در یک‌شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید ۹۹۰۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم ۹۸۶۵۰۰
نیم سکه ۵۱۵۰۰۰
ربع سکه ۲۸۵۵۰۰
گرمی ۱۸۲۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۰۰۹۰۲
نوع ارز  
دلار ۳۴۲۵
یورو ۳۸۷۹
پوند ۵۳۰۰
درهم ۹۳۸


....................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز شنبه  93/12/9
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز شنبه در بازار ۹۸۶ هزارتومان، طرح قدیم ۹۸۳ هزار و ۵۰۰ تومان، نیم سکه ۵۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان، ربع سکه ۲۸۵ هزار و ۵۰۰ تومان و سکه گرمی  ۱۸۱ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۱۰۰ هزار و ۴۴۱ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۱۴ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۲۴ تومان، هر یورو را ۳۸۹۰ تومان، هر پوند را ۵۳۰۳ تومان و هر درهم امارات را ۹۴۰ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید ۹۸۶۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم ۹۸۳۵۰۰
نیم سکه ۵۱۴۵۰۰
ربع سکه ۲۸۵۵۰۰
گرمی ۱۸۱۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۰۰۴۴۱
نوع ارز  
دلار ۳۴۲۴
یورو ۳۸۹۰
پوند ۵۳۰۳
درهم ۹۴۰.........................................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز پنج شنبه  93/12/7
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز شنبه هفته جاری در بازار ۹۷۵ هزار و ۵۰۰ تومان بود که امروز پنج شنبه به ۹۹۷ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافته است.

همچنین صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش در روز جاری ۳۴۳۴ تومان، یورو ۳۹۳۰ تومان، پوند ۵۳۴۱ تومان و هر درهم را نیز ۹۴۲ تومان تعیین کردند.

 

جدول قیمت سکه و ارز در پنج شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید ۹۹۷۵۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم ۹۹۰۵۰۰
نیم سکه ۵۱۷۵۰۰
ربع سکه ۲۸۷۵۰۰
گرمی ۱۸۱۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۰۱۲۴۸
نوع ارز  
دلار ۳۴۳۴
یورو ۳۹۳۰
پوند ۵۳۴۱
درهم ۹۴۲..................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روزچهار شنبه  93/12/6
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز چهارشنبه در بازار ۹۹۶ هزار و ۵۰۰ تومان، طرح قدیم ۹۸۷ هزارتومان، نیم سکه ۵۱۱ هزارتومان، ربع سکه ۲۸۲ هزارتومان و سکه گرمی ۱۷۸ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی حدود ۱۰۰ هزار و ۵۵۶ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۰۹ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۴۳ تومان، هر یورو را ۳۹۳۵ تومان، هر پوند را ۵۳۲۸ تومان و هر درهم امارات را ۹۴۴ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در چهارشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید ۹۹۶۵۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم ۹۸۷۰۰۰
نیم سکه ۵۱۱۰۰۰
ربع سکه ۲۸۲۰۰۰
گرمی ۱۷۸۵۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۰۰۵۵۶
نوع ارز  
دلار ۳۴۴۳
یورو ۳۹۳۵
پوند ۵۳۲۸
درهم ۹۴۴


..........................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز سه شنبه  93/12/5
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز سه‌شنبه در بازار ۹۸۴ هزارتومان، طرح قدیم ۹۷۶ هزارتومان، نیم سکه ۵۰۲ هزارتومان، ربع سکه ۲۷۵ هزار و ۵۰۰ تومان و سکه گرمی ۱۷۴ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی حدود ۹۹ هزار و ۴۰۳ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۹۷ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۳۱ تومان، هر یورو را ۳۹۲۲ تومان، هر پوند را ۵۳۰۱ تومان و هر درهم امارات را ۹۴۲ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در سه‌شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید ۹۸۴۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم ۹۷۶۰۰۰
نیم سکه ۵۰۲۰۰۰
ربع سکه ۲۷۵۵۰۰
گرمی ۱۷۴۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۹۹۴۰۳
نوع ارز  
دلار ۳۴۳۱
یورو ۳۹۲۲
پوند ۵۳۰۱
درهم ۹۴۲


...............................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز دوشنبه  93/12/4
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز دوشنبه در بازار ۹۷۷ هزار و ۵۰۰ تومان، طرح قدیم ۹۷۲ هزارتومان، نیم سکه ۴۹۷ هزارتومان، ربع سکه ۲۷۳ هزارتومان و سکه گرمی ۱۷۳ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی حدود ۹۹ هزار و ۱۷۲ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۹۵ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۲۷ تومان، هر یورو را ۳۹۲۶ تومان، هر پوند را ۵۲۷۷ تومان و هر درهم امارات را ۹۳۹ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در دوشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید ۹۷۷۵۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم ۹۷۲۰۰۰
نیم سکه ۴۹۷۰۰۰
ربع سکه ۲۷۳۰۰۰
گرمی ۱۷۳۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۹۹۱۷۲
نوع ارز  
دلار ۳۴۲۷
یورو ۳۹۲۶
پوند ۵۲۷۷
درهم ۹۳۹


...........................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز یکشنبه  93/12/03
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز یکشنبه در بازار ۹۷۷ هزارتومان، طرح قدیم ۹۷۱ هزارتومان، نیم سکه ۴۹۴ هزارتومان، ربع سکه ۲۷۲ هزارتومان و سکه گرمی ۱۷۳ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی حدود ۹۹ هزار و ۲۸۸ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۰۵ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۱۲ تومان، هر یورو را ۳۹۱۱ تومان، هر پوند را ۵۲۶۷ تومان و هر درهم امارات را ۹۳۵ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در یکشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید ۹۷۷۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم ۹۷۱۰۰۰
نیم سکه ۴۹۴۰۰۰
ربع سکه ۲۷۲۰۰۰
گرمی ۱۷۳۵۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۹۹۲۸۸
نوع ارز  
دلار ۳۴۱۲
یورو ۹۳۱۱
پوند ۵۲۶۷
درهم ۹۳۵


................................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز شنبه  93/12/02
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز شنبه در بازار ۹۷۵ هزار و ۵۰۰ تومان، طرح قدیم ۹۷۲ هزارتومان، نیم سکه ۴۹۵ هزارتومان، ربع سکه ۲۷۲ هزارتومان و سکه گرمی ۱۷۲ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی حدود ۹۹ هزارو ۱۷۲ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۰۴ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۱۱ تومان، هر یورو را ۳۹۱۵ تومان، هر پوند را ۵۲۷۸ تومان و هر درهم امارات را ۹۳۶ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید ۹۷۵۵۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم ۹۷۲۰۰۰
نیم سکه ۴۹۵۰۰۰
ربع سکه ۲۷۲۰۰۰
گرمی ۱۷۲۵۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۹۹۱۷۲
نوع ارز  
دلار ۳۴۱۱
یورو ۳۹۱۵
پوند ۵۲۷۸
درهم ۹۳۶


.......................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روزسه شنبه  93/12/02

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز شنبه در بازار ۹۷۵ هزار و ۵۰۰ تومان، طرح قدیم ۹۷۲ هزارتومان، نیم سکه ۴۹۵ هزارتومان، ربع سکه ۲۷۲ هزارتومان و سکه گرمی ۱۷۲ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی حدود ۹۹ هزارو ۱۷۲ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۰۴ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۱۱ تومان، هر یورو را ۳۹۱۵ تومان، هر پوند را ۵۲۷۸ تومان و هر درهم امارات را ۹۳۶ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید ۹۷۵۵۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم ۹۷۲۰۰۰
نیم سکه ۴۹۵۰۰۰
ربع سکه ۲۷۲۰۰۰
گرمی ۱۷۲۵۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۹۹۱۷۲
نوع ارز  
دلار ۳۴۱۱
یورو ۳۹۱۵
پوند ۵۲۷۸
درهم ۹۳۶

................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روزسه شنبه  93/11/21
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز سه‌شنبه در بازار ۹۹۳ هزارتومان، طرح قدیم ۹۹۰ هزار تومان، نیم سکه ۴۹۸ هزارتومان، ربع سکه ۲۶۸ هزارتومان و سکه گرمی ۱۷۲ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی حدود ۱۰۱ هزار و ۳۰۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۴۲ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۲۶ تومان، هر یورو را ۳۹۲۲ تومان، هر پوند را ۵۲۳۲ تومان و هر درهم امارات را ۹۳۸ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در سه‌شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید ۹۹۳۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم ۹۹۰۰۰۰
نیم سکه ۴۹۸۰۰۰
ربع سکه ۲۶۸۰۰۰
گرمی ۱۷۲۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۰۱۳۰۰
نوع ارز  
دلار ۳۴۲۶
یورو ۳۹۲۲
پوند ۵۲۳۲
درهم ۹۳۸

....................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روزدوشنبه  93/11/20
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز دوشنبه در بازار ۹۹۶ هزارتومان، طرح قدیم ۹۹۲ هزار تومان، نیم سکه ۵۰۰ هزارتومان، ربع سکه ۲۶۸ هزارتومان و سکه گرمی ۱۷۲ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی حدود ۱۰۱ هزار و ۴۷۹ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۴۲ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۲۹ تومان، هر یورو را ۳۹۲۷ تومان، هر پوند را ۵۲۳۸ تومان و هر درهم امارات را ۹۴۰ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در دوشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید ۹۹۶۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم ۹۹۲۰۰۰
نیم سکه ۵۰۰۰۰۰
ربع سکه ۲۶۸۰۰۰
گرمی ۱۷۲۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۰۱۴۷۹
نوع ارز  
دلار ۳۴۲۹
یورو ۳۹۲۷
پوند ۵۲۳۸
درهم ۹۴۰

...................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روزیکشنبه  93/11/19
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز یکشنبه در بازار ۹۷۳ هزارتومان، طرح قدیم ۹۷۰ هزار تومان، نیم سکه ۴۹۲ هزارتومان، ربع سکه ۲۶۴ هزارتومان و سکه گرمی ۱۷۱ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی حدود ۹۹ هزار و ۵۷ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی (دیروز) ۱۲۳۴ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۹۱ تومان، هر یورو را ۳۸۹۰ تومان، هر پوند را ۵۲۲۵ تومان و هر درهم امارات را ۹۳۴ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در یکشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید ۹۷۳۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم ۹۷۰۰۰۰
نیم سکه ۴۹۲۰۰۰
ربع سکه ۲۶۴۰۰۰
گرمی ۱۷۱۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۹۹۰۵۷
نوع ارز  
دلار ۳۳۹۱
یورو ۳۸۹۰
پوند ۵۲۲۵
درهم ۹۳۴

...................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روزشنبه  93/11/18
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز شنبه در بازار ۹۸۷ هزارتومان، طرح قدیم ۹۸۴ هزار تومان، نیم سکه ۴۹۶ هزارتومان، ربع سکه ۲۶۶ هزارتومان و سکه گرمی ۱۷۲ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی حدود ۱۰۰ هزار و ۲۱۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۳۴ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۲۷ تومان، هر یورو را ۳۹۳۱ تومان، هر پوند را ۵۲۵۰ تومان و هر درهم امارات را ۹۴۰ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید ۹۸۷۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم ۹۸۴۰۰۰
نیم سکه ۴۹۶۰۰۰
ربع سکه ۲۶۶۰۰۰
گرمی ۱۷۲۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۰۰۲۱۰
نوع ارز  
دلار ۳۴۲۷
یورو ۳۹۳۱
پوند ۵۲۵۰
درهم ۹۴۰

....................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روزپنجشنبه  93/11/16
جداول قیمت انواع سکه و ارز در هفته جاری منتشر شد که براساس آن، نرخ سکه تمام بهار آزادی ابتدای این هفته را با نرخ یک میلیون و ۳۲ هزار تومان آغاز و با نرخ یک میلیون و ۱۲ هزار تومان به پایان رساند.

همچنین نرخ دلار در روز شنبه هفته جاری نرخ ۳۴۵۲ تومان را به خود دید که این نرخ امروز پنج شنبه در بازار به ۳۴۳۰ تومان رسیده است. 

جدول قیمت سکه و ارز در پنج شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید ۱۰۱۲۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم ۱۰۰۸۰۰۰
نیم سکه ۵۱۰۰۰۰
ربع سکه ۲۶۸۰۰۰
گرمی ۱۷۲۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۰۲۷۰۰
نوع ارز  
دلار ۳۴۳۰
یورو ۳۹۶۰
پوند ۵۲۷۰
درهم ۹۴۵

......................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روزچهارشنبه  93/11/15
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز چهارشنبه در بازار یک میلیون و ۲۱ هزارتومان، طرح قدیم یک میلیون و ۱۷ هزار تومان، نیم سکه ۵۱۲ هزارتومان، ربع سکه ۲۶۸ هزارتومان و سکه گرمی ۱۷۲ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی حدود ۱۰۳ هزار و ۶۰۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۶۴ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۵۰ تومان، هر یورو را ۳۹۹۰ تومان، هر پوند را ۵۲۷۰ تومان و هر درهم امارات را ۹۴۵ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در چهارشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید ۱۰۲۱۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم ۱۰۱۷۰۰۰
نیم سکه ۵۱۲۰۰۰
ربع سکه ۲۶۸۰۰۰
گرمی ۱۷۲۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۰۳۶۰۰
نوع ارز  
دلار ۳۴۵۰
یورو ۳۹۹۰
پوند ۵۲۷۰
درهم ۹۴۵

...................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز سه شنبه  93/11/14
 نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز سه شنبه در بازار یک میلیون و ۳۲ هزارتومان، طرح قدیم یک میلیون و ۲۵ هزار تومان، نیم سکه ۵۱۵ هزارتومان، ربع سکه ۲۶۷ هزارتومان و سکه گرمی ۱۷۲ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی حدود ۱۰۴ هزار و ۴۰۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۸۳ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۵۵ تومان، هر یورو را ۳۹۵۰ تومان، هر پوند را ۵۲۵۵ تومان و هر درهم امارات را ۹۴۵ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در سه‌شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید ۱۰۳۲۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم ۱۰۲۵۰۰۰
نیم سکه ۵۱۵۰۰۰
ربع سکه ۲۶۷۰۰۰
گرمی ۱۷۲۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۰۴۴۰۰
نوع ارز  
دلار ۳۴۵۵
یورو ۳۹۵۰
پوند ۵۲۵۵
درهم ۹۴۵


...................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز دوشنبه  93/11/13
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز دوشنبه در بازار یک میلیون و ۲۷ هزارتومان، طرح قدیم یک میلیون و ۲۳ هزار تومان، نیم سکه ۵۱۵ هزارتومان، ربع سکه ۲۶۹ هزارتومان و سکه گرمی ۱۷۲ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی حدود ۱۰۴ هزار و ۱۰۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۸۵ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۵۵ تومان، هر یورو را ۳۹۵۰ تومان، هر پوند را ۵۲۶۵ تومان و هر درهم امارات را ۹۴۵ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در دوشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید ۱۰۲۷۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم ۱۰۲۳۰۰۰
نیم سکه ۵۱۵۰۰۰
ربع سکه ۲۶۹۰۰۰
گرمی ۱۷۲۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۰۴۱۰۰
نوع ارز  
دلار ۳۴۵۵
یورو ۳۹۴۵
پوند ۵۲۶۵
درهم ۹۴۵

...................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز یکشنبه  93/11/12
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز یکشنبه در بازار یک میلیون و ۳۴ هزارتومان، طرح قدیم یک میلیون و ۲۸ هزار تومان، نیم سکه ۵۱۷ هزارتومان، ربع سکه ۲۶۹ هزارتومان و سکه گرمی ۱۷۲ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی حدود ۱۰۴ هزار و ۸۲۳ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی (دیروز) ۱۲۸۴ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۵۶ تومان، هر یورو را ۳۹۴۶ تومان، هر پوند را ۵۲۵۸ تومان و هر درهم امارات را ۹۴۵ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در یکشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید ۱۰۳۴۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم ۱۰۲۸۰۰۰
نیم سکه ۵۱۷۰۰۰
ربع سکه ۲۶۹۰۰۰
گرمی ۱۷۲۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۰۴۸۲۳
نوع ارز  
دلار ۳۴۵۶
یورو ۳۹۴۶
پوند ۵۲۵۸
درهم ۹۴۵

...................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز شنبه  93/11/11
 نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز شنبه در بازار یک میلیون و ۳۲ هزارتومان، طرح قدیم یک میلیون و ۲۸ هزار تومان، سکه ۵۱۸ هزارتومان، ربع سکه ۲۶۹ هزارتومان و سکه گرمی ۱۷۳ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی حدود ۱۰۵ هزار تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۸۴ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۵۲ تومان، هر یورو را ۳۹۵۵ تومان، هر پوند را ۵۲۵۵ تومان و هر درهم امارات را ۹۴۵ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید ۱۰۳۲۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم ۱۰۲۸۰۰۰
نیم سکه ۵۱۸۰۰۰
ربع سکه ۲۶۹۰۰۰
گرمی ۱۷۳۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۰۵۰۰۰
نوع ارز  
دلار ۳۴۵۲
یورو ۳۹۵۵
پوند ۵۲۵۵
درهم ۹۴۵

...................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز جمعه  93/11/10
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید جمعه در بازار یک میلیون و ۳۴ هزارتومان، طرح قدیم یک میلیون و ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان، نیم سکه ۵۱۸ هزارتومان، ربع سکه ۲۶۹ هزارتومان و سکه گرمی نیز ۱۷۳۲ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۱۰۵ هزار و ۵۳ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۶۱ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۵۴ تومان، هر یورو را ۳۹۸۳ تومان، هر پوند را ۵۲۸۱ تومان و هر درهم امارات را ۹۴۹ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در جمعه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید ۱۰۳۴۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم ۱۰۳۱۵۰۰
نیم سکه ۵۱۸۰۰۰
ربع سکه ۲۶۹۰۰۰
گرمی ۱۷۳۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۰۵۰۵۳
نوع ارز  
دلار ۳۴۵۴
یورو ۳۹۸۳
پوند ۵۲۸۱
درهم ۹۴۹

......................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روزپنجشنبه  93/11/9
بهای طلا و سکه روزگذشته (چهارشنبه ) در حالی که نرخ دلار آمریکا در بازار تهران و بهای اونس طلا در بازارهای جهانی اندکی کاهش یافت، با رشدی آرام مواجه شد و به  1286 دلار رسید.
براین اساس وبا وجود افت جزیی نرخ دلار و کاهش نرخ طلای جهانی طلا،  قیمت طلا و سکه اندکی تقویت شد و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به یک میلیون و 40 هزار تومان رسید.
 
http://www.seemorgh.com/uploads/1393/11/arz1.jpg
http://www.seemorgh.com/uploads/1393/11/arz2.jpg

irinn.ir
......................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روزچهارشنبه  93/11/8
در بازار امروز - چهارشنبه - قیمت سکه تمام و دلار نسبت به روز گذشته مقداری کاهش یافته و هر کدام به ترتیب یک میلیون و 36 هزار تومان و 3461 تومان فروخته می‌شوند.

هر گرم طلای 18 عیار به قیمت 105 هزار و 505 تومان، نیم سکه 518 هزار تومان و ربع سکه 268 هزار تومان داد و ستد می‌شود.


نوع طلا

قیمت طلا

تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته

هرگرم‌ طلای 18 عیار

105 هزار و 505 تومان

106 تومان افزایش

هر مثقال طلا

457 هزار تومان

بدون تغییر

اونس جهانی

1288 دلار و 80 سنت

دلار و 20 سنت افزایش

نوع سکه

   

سکه‌ تمام‌ طرح‌ جدید

یک میلیون و 36 هزار تومان

500 تومان کاهش

سکه‌ تمام‌ طرح‌ قدیم

یک میلیون و 36 هزار تومان

500 تومان کاهش

نیم سکه

518 هزار تومان

500 تومان کاهش

ربع سکه

268 هزار تومان

بدون تغییر

یک گرمی

172 هزار تومان

بدون تغییر

نوع ارز

   

دلار آمریکا

3461 تومان

14 تومان کاهش

یورو

3988 تومان

تومان کاهش


منبع: isna.ir
...................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روزسه شنبه  93/11/7
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم امروز سه‌شنبه در بازار یک میلیون و ۳۵ هزارتومان، نیم سکه ۵۱۸ هزارتومان، ربع سکه ۲۶۷ هزارتومان و سکه گرمی ۱۷۱ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۱۰۵ هزار و ۳۹۹ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۸۲ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۶۱ تومان، هر یورو را ۳۹۸۳ تومان، هر پوند را ۵۲۷۰ تومان و هر درهم امارات را ۹۵۰ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در سه شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید ۱۰۳۵۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم ۱۰۳۵۰۰۰
نیم سکه ۵۱۸۰۰۰
ربع سکه ۲۶۷۰۰۰
گرمی ۱۷۱۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۰۵۳۹۹
نوع ارز  
دلار ۳۴۶۱
یورو ۳۹۸۳
پوند ۵۲۷۰
درهم ۹۵۰

...................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روزدوشنبه  93/11/6
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم امروز دوشنبه در بازار یک میلیون و ۴۰ هزار و ۵۰۰ تومان، نیم سکه ۵۲۰ هزارتومان، ربع سکه ۲۶۸ هزارتومان و سکه گرمی ۱۷۳ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۱۰۵ هزار و ۷۴۵ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۸۴ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۸۵ تومان، هر یورو را ۳۹۸۳ تومان، هر پوند را ۵۲۷۰ تومان و هر درهم امارات را ۹۵۴ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در دوشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید ۱۰۴۰۵۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم ۱۰۴۰۵۰۰
نیم سکه ۵۲۰۰۰۰
ربع سکه ۲۶۸۰۰۰
گرمی ۱۷۳۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۰۵۷۴۵
نوع ارز  
دلار ۳۴۸۵
یورو ۳۹۸۳
پوند ۵۲۷۰
درهم ۹۵۴


...................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روزیکشنبه  93/11/5
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز یکشنبه در بازار یک میلیون و ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان، طرح قدیم یک میلیون و ۳۷ هزار تومان، نیم سکه ۵۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان، ربع سکه ۲۶۸ هزارتومان و سکه گرمی ۱۷۳ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۱۰۵ هزار و ۲۸۴ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۹۵ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۵۱ تومان، هر یورو را ۳۹۵۲ تومان، هر پوند را ۵۲۵۳ تومان و هر درهم امارات را ۹۴۷ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در یکشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید ۱۰۳۸۵۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم ۱۰۳۷۰۰۰
نیم سکه ۵۱۹۵۰۰
ربع سکه ۲۶۸۰۰۰
گرمی ۱۷۳۵۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۰۵۲۸۴
نوع ارز  
دلار ۳۴۵۱
یورو ۳۹۵۲
پوند ۵۲۵۳
درهم ۹۴۷


...................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روزشنبه  93/11/4
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز شنبه در بازار یک میلیون و ۴۰ هزار و ۵۰۰ تومان، طرح قدیم یک میلیون و ۳۹ هزار تومان، نیم سکه ۵۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان، ربع سکه ۲۷۰ هزارتومان و سکه گرمی ۱۷۳ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۱۰۵ هزار و ۷۴۵ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۹۵ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۵۴ تومان، هر یورو را ۳۹۶۹ تومان، هر پوند را ۵۲۷۶ تومان و هر درهم امارات را ۹۴۹ تومان اعلام کردند.

<p