سیمرغسیمرغ

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار روز دوشنبه منتشر شد.

قیمت ارز. طلا. سکه روز سه شنبه 94/03/05

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم امروز سه شنبه در بازار ۹۳۱ هزارتومان، نیم سکه ۴۷۴ هزارتومان، ربع سکه ۲۶۴ هزارتومان و سکه گرمی ۱۸۱ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۵ هزار و ۱۳۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۹۷ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۰۵ تومان، هر یورو را ۳۶۵۰ تومان، هر پوند را ۵۰۹۰ تومان و هر درهم امارات را ۹۰۰ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز سه شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۹۳۱۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۹۳۱۰۰۰
نیم سکه۴۷۴۰۰۰
ربع سکه۲۶۴۰۰۰
گرمی۱۸۱۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۹۵۱۳۰
نوع ارز 
دلار۳۳۰۵
یورو۳۶۵۰
پوند۵۰۹۰
درهم۹۰۰


......................................................................................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز دوشنبه 94/03/04

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم امروز دوشنبه در بازار ۹۳۴ هزارو ۵۰۰ تومان، نیم سکه ۴۷۵ هزارتومان، ربع سکه ۲۶۵ هزارتومان و سکه گرمی ۱۸۲ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۵ هزار و ۳۶۵ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۰۴ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۰۵ تومان، هر یورو را ۳۶۵۵ تومان، هر پوند را ۵۱۳۴ تومان و هر درهم امارات را ۸۹۸ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز دوشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۹۳۴۵۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۹۳۴۵۰۰
نیم سکه۴۷۵۰۰۰
ربع سکه۲۶۵۰۰۰
گرمی۱۸۲۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۹۵۳۶۵
نوع ارز 
دلار۳۳۰۵
یورو۳۶۵۵
پوند۵۱۳۴
درهم۸۹۸

.........................................................................................................................................................................................................................

قیمت ارز. طلا. سکه روز یکشنبه 94/03/03

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم امروز یکشنبه در بازار ۹۳۲ هزارتومان، نیم سکه ۴۷۲ هزارتومان، ربع سکه ۲۶۲ هزارتومان و سکه گرمی ۱۸۰ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۵ هزار و ۳۶۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی (دیروز) ۱۲۰۶ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۰۷ تومان، هر یورو را ۳۶۸۲ تومان، هر پوند را ۵۱۳۰ تومان و هر درهم امارات را ۹۰۴ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز یکشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۹۳۲۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۹۳۲۰۰۰
نیم سکه۴۷۲۰۰۰
ربع سکه۲۶۲۰۰۰
گرمی۱۸۰۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۹۵۳۶۰
نوع ارز 
دلار۳۳۰۷
یورو۳۶۷۲
پوند۵۱۳۰
درهم۹۰۴

 

...................................................................................................................................................................................................................

قیمت ارز. طلا. سکه روز شنبه 94/03/02

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز شنبه در بازار ۹۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان، طرح قدیم ۹۳۴ هزار و ۵۰۰ تومان، نیم سکه ۴۷۴ هزارتومان، ربع سکه ۲۶۵ هزارتومان و سکه گرمی ۱۸۱ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۵ هزار و ۷۰۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۰۶ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۱۵ تومان، هر یورو را ۳۶۹۰ تومان، هر پوند را ۵۱۳۰ تومان و هر درهم امارات را ۹۰۵ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۹۳۵۵۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۹۳۴۵۰۰
نیم سکه۴۷۴۰۰۰
ربع سکه۲۶۵۰۰۰
گرمی۱۸۱۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۹۵۷۰۰
نوع ارز 
دلار۳۳۱۵
یورو۳۶۹۰
پوند۵۱۳۰
درهم۹۰۵

.................................................................................................................................................................................................................

قیمت ارز. طلا. سکه روز چهارشنبه 94/02/30

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز چهارشنبه در بازار ۹۴۰ هزارتومان، طرح قدیم ۹۳۸ هزارتومان، نیم سکه ۴۷۵ هزارتومان، ربع سکه ۲۶۴ هزارتومان و سکه گرمی ۱۸۱ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۵ هزار و ۸۰۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۰۹ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۰۰ تومان، هر یورو را ۳۷۰۵ تومان، هر پوند را ۵۱۴۰ تومان و هر درهم امارات را ۹۰۵ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۹۴۰۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۹۳۸۰۰۰
نیم سکه۴۷۵۰۰۰
ربع سکه۲۶۴۰۰۰
گرمی۱۸۱۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۹۵۸۰۰
نوع ارز 
دلار۳۳۰۰
یورو۳۷۰۵
پوند۵۱۴۰
درهم۹۰۵

.................................................................................................................................................................................................................

قیمت ارز. طلا. سکه روز سه شنبه 94/02/29

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز سه‌شنبه در بازار ۹۴۱ هزارتومان، طرح قدیم ۹۴۰ هزارتومان، نیم سکه ۴۷۸ هزارتومان، ربع سکه ۲۶۷ هزارتومان و سکه گرمی ۱۸۲ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۶ هزارتومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۲۰ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۱۰ تومان، هر یورو را ۳۷۴۵ تومان، هر پوند را ۵۱۷۰ تومان و هر درهم امارات را ۹۰۶ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز سه شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۹۴۱۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۹۴۰۰۰۰
نیم سکه۴۷۸۰۰۰
ربع سکه۲۶۷۰۰۰
گرمی۱۸۲۵۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۹۶۰۰۰
نوع ارز 
دلار۳۳۱۰
یورو۳۷۴۵
پوند۵۱۷۰
درهم۹۰۶...........................................................................................................................................................................................................................

قیمت ارز. طلا. سکه روز دوشنبه 94/02/28

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز دوشنبه در بازار ۹۵۰ هزار و ۵۰۰ تومان، طرح قدیم ۹۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان، نیم سکه ۴۸۰ هزار و ۵۰۰ تومان، ربع سکه ۲۷۰ هزارتومان و سکه گرمی ۱۸۲ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۷ هزار و ۲۱۲ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۲۹ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۰۳ تومان، هر یورو را ۳۷۷۷ تومان، هر پوند را ۵۱۹۱ تومان و هر درهم امارات را ۹۰۵ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز دوشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۹۵۰۵۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۹۴۹۵۰۰
نیم سکه۴۸۰۵۰۰
ربع سکه۲۷۰۰۰۰
گرمی۱۸۲۵۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۹۷۲۱۲
نوع ارز 
دلار۳۳۰۳
یورو۳۷۷۷
پوند۵۱۹۱
درهم۹۰۵

...............................................................................................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز چهارشنبه 94/02/23

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز چهارشنبه در بازار ۹۴۳ هزار و ۵۰۰ تومان، طرح قدیم ۹۴۰ هزارتومان، نیم سکه ۴۷۸ هزار و ۵۰۰ تومان، ربع سکه ۲۶۷ هزار و ۵۰۰ تومان و سکه گرمی ۱۸۳ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۵ هزار و ۹۰۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۹۳ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۳۰ تومان، هر یورو را ۳۷۵۰ تومان، هر پوند را ۵۱۹۰ تومان و هر درهم امارات را ۹۰۸ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۹۴۳۵۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۹۴۰۰۰۰
نیم سکه۴۷۸۵۰۰
ربع سکه۲۶۷۵۰۰
گرمی۱۸۳۵۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۹۵۹۰۰
نوع ارز 
دلار۳۳۳۰
یورو۳۷۵۰
پوند۵۱۹۰
درهم۹۰۸

........................................................................................................................................................................................................................

قیمت ارز. طلا. سکه روز سه شنبه 94/02/22

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز سه شنبه در بازار ۹۳۰ هزارتومان، طرح قدیم ۹۲۸ هزارتومان، نیم سکه ۴۷۵ هزارتومان، ربع سکه ۲۶۵ هزارتومان و سکه گرمی ۱۸۱ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۴ هزار و ۶۰۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۸۴ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۱۲ تومان، هر یورو را ۳۷۲۵ تومان، هر پوند را ۵۱۶۰ تومان و هر درهم امارات را ۹۰۶ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز سه‌شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۹۳۰۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۹۲۸۰۰۰
نیم سکه۴۷۵۰۰۰
ربع سکه۲۶۵۰۰۰
گرمی۱۸۱۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۹۴۶۰۰
نوع ارز 
دلار۳۳۱۲
یورو۳۷۲۵
پوند۵۱۶۰
درهم۹۰۶..............................................................................................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز دوشنبه 94/02/21

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز دوشنبه در بازار ۹۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان، طرح قدیم ۹۳۴ هزار و ۵۰۰ تومان، نیم سکه ۴۷۶ هزار و ۵۰۰ تومان، ربع سکه ۲۶۷ هزار و ۵۰۰ تومان و سکه گرمی ۱۸۱ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۵ هزار و ۵۰۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۸۵ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۱۳ تومان، هر یورو را ۳۷۳۵ تومان، هر پوند را ۵۱۲۳ تومان و هر درهم امارات را ۹۰۷ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز دوشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۹۳۵۵۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۹۳۴۵۰۰
نیم سکه۴۷۶۵۰۰
ربع سکه۲۶۷۵۰۰
گرمی۱۸۱۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۹۵۵۰۰
نوع ارز 
دلار۳۳۱۳
یورو۳۷۳۵
پوند۵۱۲۳
درهم۹۰۷..................................................................................................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز یکشنبه 94/02/20

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم امروز یکشنبه در بازار ۹۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان، نیم سکه ۴۸۱ هزارتومان، ربع سکه ۲۶۸ هزار و ۵۰۰ تومان و سکه گرمی ۱۸۲ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۵ هزار و ۸۰۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۸۸ دلار (نرخ دیروز) است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۲۳ تومان، هر یورو را ۳۷۴۲ تومان، هر پوند را ۵۱۳۰ تومان و هر درهم امارات را ۹۰۸ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز یکشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۹۳۸۵۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۹۳۸۵۰۰
نیم سکه۴۸۱۰۰۰
ربع سکه۲۶۸۵۰۰
گرمی۱۸۲۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۹۵۸۰۰
نوع ارز 
دلار۳۳۲۳
یورو۳۷۴۲
پوند۵۱۳۰
درهم۹۰۸

 

...........................................................................................................................................................................................................................

قیمت ارز. طلا. سکه روز شنبه 94/02/19

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم امروز شنبه در بازار ۹۴۱ هزارتومان، نیم سکه ۴۸۵ هزار و ۵۰۰ تومان، ربع سکه ۲۷۲ هزارتومان و سکه گرمی ۱۸۳ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۶ هزار و ۱۰۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۸۸ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۳۰ تومان، هر یورو را ۳۷۵۵ تومان، هر پوند را ۵۰۷۵ تومان و هر درهم امارات را ۹۰۸ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۹۴۱۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۹۴۱۰۰۰
نیم سکه۴۸۵۵۰۰
ربع سکه۲۷۲۰۰۰
گرمی۱۸۳۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۹۶۱۰۰
نوع ارز 
دلار۳۳۳۰
یورو۳۷۵۵
پوند۵۰۷۵
درهم۹۰۸

.............................................................................................................................................................................................................................

قیمت ارز. طلا. سکه روز چهارشنبه 94/02/16


نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز چهارشنبه در بازار ۹۴۶ هزارتومان، طرح قدیم ۹۴۴ هزار و ۵۰۰ تومان، نیم سکه ۴۹۴ هزارتومان، ربع سکه ۲۷۵ هزار و ۵۰۰ تومان و سکه گرمی ۱۸۵ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۶ هزار و ۳۰۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۹۲ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۲۳ تومان، هر یورو را ۳۷۴۱ تومان، هر پوند را ۵۰۶۲ تومان و هر درهم امارات را ۹۰۷ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۹۴۶۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۹۴۴۵۰۰
نیم سکه۴۹۴۰۰۰
ربع سکه۲۷۵۵۰۰
گرمی۱۸۵۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۹۶۳۰۰
نوع ارز 
دلار۳۳۲۳
یورو۳۷۴۱
پوند۵۰۶۲
درهم۹۰۷.........................................................................................................................................................................................................................

قیمت ارز. طلا. سکه روز سه شنبه 94/02/15

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز سه‌شنبه در بازار ۹۴۴ هزارتومان، طرح قدیم ۹۴۳ هزار تومان، نیم سکه ۴۹۵ هزارتومان، ربع سکه ۲۷۶ هزار تومان و سکه گرمی ۱۸۶ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۶ هزار و ۴۰۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۸۹ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۲۵ تومان، هر یورو را ۳۷۲۰ تومان، هر پوند را ۵۰۵۰ تومان و هر درهم امارات را ۹۰۸ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز سه‌شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۹۴۴۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۹۴۳۰۰۰
نیم سکه۴۹۵۰۰۰
ربع سکه۲۷۶۰۰۰
گرمی۱۸۶۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۹۶۴۰۰
نوع ارز 
دلار۳۳۲۵
یورو۳۷۲۰
پوند۵۰۵۰
درهم۹۰۸

 

........................................................................................................................................................................................................................

قیمت ارز. طلا. سکه روز دوشنبه 94/02/14

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم امروز دوشنبه در بازار ۹۴۸ هزارتومان، نیم سکه ۴۹۸ هزار و ۵۰۰ تومان، ربع سکه ۲۷۸ هزار تومان و سکه گرمی ۱۸۵ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۶ هزار و ۵۰۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۸۳ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۳۵ تومان، هر یورو را ۳۷۵۵ تومان، هر پوند را ۵۰۹۰ تومان و هر درهم امارات را ۹۱۰ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز دوشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۹۴۸۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۹۴۸۰۰۰
نیم سکه۴۹۸۵۰۰
ربع سکه۲۷۸۰۰۰
گرمی۱۸۵۵۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۹۶۵۰۰
نوع ارز 
دلار۳۳۳۵
یورو۳۷۵۵
پوند۵۰۹۰
درهم۹۱۰....................................................................................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز یکشنبه 94/02/13

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز یک‌شنبه در بازار ۹۴۸ هزارتومان، طرح قدیم ۹۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان، نیم سکه ۵۰۱ هزار و ۵۰۰ تومان، ربع سکه ۲۷۸ هزار تومان و سکه گرمی ۱۸۶ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۶ هزار و ۸۶۶ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۷۸ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۳۱ تومان، هر یورو را ۳۷۶۰ تومان، هر پوند را ۵۰۸۸ تومان و هر درهم امارات را ۹۱۲ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز یکشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۹۴۸۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۹۴۷۵۰۰
نیم سکه۵۰۱۵۰۰
ربع سکه۲۷۸۰۰۰
گرمی۱۸۶۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۹۶۸۶۶
نوع ارز 
دلار۳۳۳۱
یورو۳۷۶۰
پوند۵۰۸۸
درهم۹۱۲..........................................................................................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز چهارشنبه 94/02/09

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم امروز چهارشنبه در بازار ۹۵۷ هزارتومان، نیم سکه ۵۰۲ هزار تومان، ربع سکه ۲۸۰ هزار تومان و سکه گرمی ۱۸۹ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۷ هزار و ۶۰۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۰۸ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۴۰ تومان، هر یورو را ۳۶۷۰ تومان، هر پوند را ۵۱۱۰ تومان و هر درهم امارات را ۹۱۲ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۹۵۷۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۹۵۷۰۰۰
نیم سکه۵۰۲۰۰۰
ربع سکه۲۸۰۰۰۰
گرمی۱۸۹۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۹۷۶۰۰
نوع ارز 
دلار۳۳۴۰
یورو۳۶۷۰
پوند۵۱۱۰
درهم۹۱۲..........................................................................................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز سه شنبه 94/02/08

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز سه‌شنبه در بازار ۹۵۸ هزارتومان، طرح قدیم ۹۵۷ هزار تومان، نیم سکه ۵۰۱ هزار تومان، ربع سکه ۲۷۷ هزار تومان و سکه گرمی ۱۸۸ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۷ هزار و ۷۸۸ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۰۳ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۲۸ تومان، هر یورو را ۳۶۲۹ تومان، هر پوند را ۵۰۷۴ تومان و هر درهم امارات را ۹۱۰ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز سه‌شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۹۵۸۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۹۵۷۰۰۰
نیم سکه۵۰۱۰۰۰
ربع سکه۲۷۷۰۰۰
گرمی۱۸۸۵۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۹۷۷۸۸
نوع ارز 
دلار۳۳۲۸
یورو۳۶۲۹
پوند۵۰۷۴
درهم۹۱۰

....................................................................................................................................................................................................................

قیمت ارز. طلا. سکه روز یکشنبه 94/02/06

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز یکشنبه در بازار ۹۵۲ هزارتومان، طرح قدیم ۹۵۱ هزارتومان، نیم سکه ۴۹۸ هزار تومان، ربع سکه ۲۷۶ هزار تومان و سکه گرمی ۱۸۸ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۷ هزارتومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۸۱ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۳۰ تومان، هر یورو را ۳۶۱۵ تومان، هر پوند را ۵۰۴۰ تومان و هر درهم امارات را ۹۱۰ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز یکشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۹۵۲۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۹۵۱۰۰۰
نیم سکه۴۹۸۰۰۰
ربع سکه۲۷۶۰۰۰
گرمی۱۸۸۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۹۷۰۰۰
نوع ارز 
دلار۳۳۳۰
یورو۳۶۱۵
پوند۵۰۴۰
درهم۹۱۰.......................................................................................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز شنبه 94/02/05

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز شنبه در بازار ۹۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان، طرح قدیم ۹۴۸ هزارتومان، نیم سکه ۴۹۲ هزار تومان، ربع سکه ۲۷۶ هزار تومان و سکه گرمی ۱۸۸ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۶ هزار و ۹۸۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۸۱ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۲۴ تومان، هر یورو را ۳۶۲۵ تومان، هر پوند را ۵۰۵۱ تومان و هر درهم امارات را ۹۱۱ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۹۴۹۵۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۹۴۸۰۰۰
نیم سکه۴۹۲۰۰۰
ربع سکه۲۷۶۰۰۰
گرمی۱۸۸۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۹۶۹۸۰
نوع ارز 
دلار۳۳۲۴
یورو۳۶۲۵
پوند۵۰۵۱
درهم۹۱۱
................................................................................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز پنج شنبه 94/02/03
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز پنج شنبه در بازار ۹۵۶ هزارتومان، طرح قدیم ۹۵۴ هزار و ۵۰۰ تومان، نیم سکه ۴۹۵ هزار تومان، ربع سکه ۲۷۷ هزار و ۵۰۰ تومان و سکه گرمی ۱۸۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۷ هزار و ۴۴۳ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۸۸ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۲۰ تومان، هر یورو را ۳۶۰۹ تومان، هر پوند را ۵۰۱۱ تومان و هر درهم امارات را ۹۱۳ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز پنج شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۹۵۶۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۹۵۴۵۰۰
نیم سکه۴۹۵۰۰۰
ربع سکه۲۷۷۵۰۰
گرمی۱۸۹۵۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۹۷۴۴۳
نوع ارز 
دلار۳۳۲۰
یورو۳۶۰۹
پوند۵۰۱۱
درهم۹۱۳.....................................................................................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز چهارشنبه 94/02/02

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم امروز چهارشنبه در بازار ۹۶۳ هزارتومان، نیم سکه ۴۹۸ هزار تومان، ربع سکه ۲۷۸ هزار تومان و سکه گرمی ۱۸۹ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۸ هزار و ۴۰۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی  ۱۱۹۹ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۴۰ تومان، هر یورو را ۳۶۱۰ تومان، هر پوند را ۴۹۹۰ تومان و هر درهم امارات را ۹۱۵ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۹۶۳۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۹۶۳۰۰۰
نیم سکه۴۹۸۰۰۰
ربع سکه۲۷۸۰۰۰
گرمی۱۸۹۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۹۸۴۰۰
نوع ارز 
دلار۳۳۴۰
یورو۳۶۱۰
پوند۴۹۹۰
درهم۹۱۵
...................................................................................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز سه شنبه 94/02/01

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم امروز سه شنبه در بازار ۹۶۳ هزارتومان، نیم سکه ۵۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۲۷۹ هزار تومان و سکه گرمی ۱۹۰ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۸ هزار و ۵۰۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی  ۱۱۹۵ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۴۵ تومان، هر یورو را ۳۶۰۵ تومان، هر پوند را ۴۹۹۰ تومان و هر درهم امارات را ۹۱۵ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز سه شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۹۶۳۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۹۶۳۰۰۰
نیم سکه۵۰۰۰۰۰
ربع سکه۲۷۹۰۰۰
گرمی۱۹۰۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۹۸۵۰۰
نوع ارز 
دلار۳۳۴۵
یورو۳۶۰۵
پوند۴۹۹۰
درهم۹۱۵
..........................................................................................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز دوشنبه 94/01/31

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید وقدیم امروز دوشنبه در بازار ۹۶۹ هزارتومان، نیم سکه ۵۰۲ هزار تومان، ربع سکه ۲۸۰ هزار تومان و سکه گرمی ۱۸۹ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۸ هزار و ۹۰۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی  ۱۲۰۷ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۴۵ تومان، هر یورو را ۳۶۲۰ تومان، هر پوند را ۴۹۹۵ تومان و هر درهم امارات را ۹۱۵ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز دوشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۹۶۹۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۹۶۹۰۰۰
نیم سکه۵۰۲۰۰۰
ربع سکه۲۸۰۰۰۰
گرمی۱۸۹۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۹۸۹۰۰
نوع ارز 
دلار۳۳۴۵
یورو۳۶۲۰
پوند۴۹۹۵
درهم۹۱۵

 


....................................................................................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز یکشنبه 94/01/30

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز یکشنبه در بازار ۹۶۹ هزارتومان، طرح قدیم ۹۶۸ هزار تومان، نیم سکه ۵۰۴ هزار تومان، ربع سکه ۲۷۸ هزار تومان و سکه گرمی ۱۸۹ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۸ هزار و ۸۰۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی (دیروز) ۱۲۰۴ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۴۰ تومان، هر یورو را ۳۶۲۰ تومان، هر پوند را ۴۹۹۰ تومان و هر درهم امارات را ۹۱۵ تومان اعلام کردند.

 

جدول قیمت سکه و ارز در روز یکشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۹۶۹۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۹۶۸۰۰۰
نیم سکه۵۰۴۰۰۰
ربع سکه۲۷۸۰۰۰
گرمی۱۸۹۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۹۸۸۰۰
نوع ارز 
دلار۳۳۴۰
یورو۳۶۲۰
پوند۴۹۹۰
درهم۹۱۵
.......................................................................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز شنبه 94/01/29

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم روز شنبه در بازار ۹۶۴ هزارتومان، نیم سکه ۵۱۰ هزار تومان، ربع سکه ۲۸۰ هزار تومان و سکه گرمی ۱۸۹ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۸ هزار و ۷۰۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۰۴ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۴۵ تومان، هر یورو را ۳۶۳۵ تومان، هر پوند را ۴۹۸۵ تومان و هر درهم امارات را ۹۱۵ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۹۶۴۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۹۶۴۰۰۰
نیم سکه۵۱۰۰۰۰
ربع سکه۲۸۰۰۰۰
گرمی۱۸۹۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۹۸۷۰۰
نوع ارز 
دلار۳۳۴۵
یورو۳۶۳۵
پوند۴۹۸۵
درهم۹۱۵......................................................................................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز چهارشنبه 94/01/26
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم امروز چهارشنبه در بازار ۹۶۸ هزارتومان، نیم سکه ۵۱۵ هزار تومان، ربع سکه ۲۸۳ هزار تومان و سکه گرمی ۱۸۹ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۸ هزار و ۹۰۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۹۲ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۶۵ تومان، هر یورو را ۳۶۰۵ تومان، هر پوند را ۴۹۴۰ تومان و هر درهم امارات را ۹۱۲ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۹۶۸۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۹۶۸۰۰۰
نیم سکه۵۱۵۰۰۰
ربع سکه۲۸۳۰۰۰
گرمی۱۸۹۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۹۸۹۰۰
نوع ارز 
دلار۳۳۶۵
یورو۳۶۰۵
پوند۴۹۴۰
درهم۹۱۲


....................................................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز سه شنبه 94/01/25
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم امروز سه شنبه در بازار ۹۵۸ هزارتومان، نیم سکه ۱۴۲۲ هزار تومان، ربع سکه ۲۸۰ هزار تومان و سکه گرمی ۱۸۹ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۸ هزارتومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۹۲ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۳۵ تومان، هر یورو را ۳۵۸۰ تومان، هر پوند را ۴۹۰۰ تومان و هر درهم امارات را ۹۱۲ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز سه شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۹۵۸۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۹۵۸۰۰۰
نیم سکه۵۱۴۰۰۰
ربع سکه۲۸۰۰۰۰
گرمی۱۸۹۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۹۸۰۰۰
نوع ارز 
دلار۳۳۳۵
یورو۳۵۸۰
پوند۴۹۰۰
درهم۹۱۲

......................................................................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز دوشنبه 94/01/24
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم امروز دوشنبه در بازار ۹۶۵ هزارتومان، نیم سکه ۵۲۲ هزار تومان، ربع سکه ۲۸۲ هزار تومان و سکه گرمی ۱۹۰ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۸ هزار و ۷۰۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۰۱ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۶۰ تومان، هر یورو را ۳۶۰۰ تومان، هر پوند را ۴۹۲۰ تومان و هر درهم امارات را ۹۱۵ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز دوشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۹۶۵۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۹۶۵۰۰۰
نیم سکه۵۲۲۰۰۰
ربع سکه۲۸۲۰۰۰
گرمی۱۹۰۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۹۸۷۰۰
نوع ارز 
دلار۳۳۶۰
یورو۳۶۰۰
پوند۴۹۲۰
درهم۹۱۵
...............................................................................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز شنبه 94/01/22
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم امروز شنبه در بازار ۹۶۷ هزارتومان، نیم سکه ۵۲۰ هزار تومان، ربع سکه ۲۸۲ هزار تومان و سکه گرمی ۱۸۵ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۹ هزار و ۵۷ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۰۸ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۳۹ تومان، هر یورو را ۳۵۸۳ تومان، هر پوند را ۴۸۹۱ تومان و هر درهم امارات را ۹۰۹ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۹۶۷۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۹۶۷۰۰۰
نیم سکه۵۲۰۰۰۰
ربع سکه۲۸۲۰۰۰
گرمی۱۸۵۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۹۹۰۵۷
نوع ارز 
دلار۳۳۳۹
یورو۳۵۸۳
پوند۴۸۹۱
درهم۹۰۹..................................................................................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز چهارشنبه 94/01/19

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز چهار شنبه در بازار ۹۵۷ هزارتومان، طرح قدیم ۹۵۷ هزار تومان، نیم سکه ۵۲۱ هزار تومان، ربع سکه ۲۸۵ هزار تومان و سکه گرمی ۱۸۵ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۸ هزارتومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۱۰ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش  ۳۳۳۰ تومان، هر یورو را ۳۶۳۵ تومان، هر پوند را ۴۹۰۵ تومان و هر درهم امارات را ۹۰۵ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۹۵۷۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۹۵۷۰۰۰
نیم سکه۵۲۱۰۰۰
ربع سکه۲۸۵۰۰۰
گرمی۱۸۵۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۹۸۰۰۰
نوع ارز 
دلار۳۳۳۰
یورو۳۶۳۵
پوند۴۹۰۵
درهم۹۰۵

آخرین قیمت سکه، طلا و ارز : جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار منتشر شد.


در بازار امروز - یکشنبه - سکه تمام عیار با افزایش 21 هزار تومانی به 962 هزار تومان رسید. همچنین هر دلار آمریکا با افزایش 50 تومانی 3300 تومان فروخته می‌شود.
 
هر گرم طلای 18 عیار 98 هزار و 365 تومان فروخته می‌شود. نیم سکه نیز 518 هزار تومان و ربع سکه 278 هزار تومان عرضه می‌شود.
 
رییس اتحادیه طلا و جواهر در این باره گفت: براساس تاثیرات روانی ناشی از دستیابی به تفاهم، قیمت طلا در روز گذشته - 15 فروردین - کاهش یافت و توجه به شوکی که به بازار طلا وارد شد، شاهد افت شدید قیمت بودیم که این کاهش در ساعات پایانی دیروز جبران شد و بازار به روال عادی بازگشت.
 
به گفته کشتی آرای در حال حاضر بازار روال عادی دارد و قیمت سکه تمام به حدود 961 هزار تومان افزایش یافته است.

نوع طلاقیمت طلا تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته
هرگرم‌ طلای 18 عیار98 هزار و 365 تومان21 هزار تومان افزایش
هر مثقال طلا426 هزار و 500 تومان9500 تومان افزایش
اونس جهانی1203 دلاربدون تغییر
نوع سکه  
سکه‌ تمام‌ طرح‌ جدید962 هزار تومان21 هزار تومان افزایش
سکه‌ تمام‌ طرح‌ قدیم961 هزار تومان20 هزار تومان افزایش
نیم سکه518 هزار تومان8000 تومان افزایش
ربع سکه278 هزار تومانبدون تغییر
یک گرمی180 هزار و 500 تومان1500 تومان کاهش
نوع ارز  
دلار آمریکا3300 تومان50 تومان افزایش
یورو3600 تومان50 تومان افزایش

...........................................................................................................................................................................................................................

قیمت ارز. طلا. سکه روز یکشنبه 94/01/16

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز یکشنبه در بازار ۹۶۲ هزارتومان، طرح قدیم ۹۶۱ هزارتومان، نیم سکه ۵۱۸ هزار تومان، ربع سکه ۲۷۸ هزار تومان و سکه گرمی ۱۸۰ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۸ هزار و ۴۸۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی (دیروز) ۱۲۰۳ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش  ۳۲۹۵ تومان، هر یورو را ۳۶۰۵ تومان، هر پوند را  ۴۸۹۰ تومان و هر درهم امارات را ۸۹۵ تومان اعلام کردند.

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۹۶۲۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۹۶۱۰۰۰
نیم سکه۵۱۸۰۰۰
ربع سکه۲۷۸۰۰۰
گرمی۱۸۰۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۹۸۴۸۰
نوع ارز 
دلار۳۲۹۵
یورو۳۶۰۵
پوند۴۸۹۰
درهم۸۹۵

................................................................................................................................................................................................................................

قیمت ارز. طلا. سکه روز شنبه 94/01/15

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز شنبه در بازار ۹۲۹ هزارتومان، طرح قدیم ۹۲۸ هزارتومان، نیم سکه ۵۱۴ هزار تومان، ربع سکه ۲۸۰ هزار تومان و سکه گرمی ۱۸۱ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۶ هزار و ۱۰۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۰۳ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۲۶۰ تومان، هر یورو را ۲۵۸۵ تومان، هر پوند را ۴۸۷۵ تومان و هر درهم امارات را ۸۹۰ تومان اعلام کردند.

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۹۲۹۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۹۲۸۰۰۰
نیم سکه۵۱۴۰۰۰
ربع سکه۲۸۰۰۰۰
گرمی۱۸۱۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۹۶۱۰۰
نوع ارز 
دلار۳۲۶۰
یورو۳۵۸۵
پوند۴۸۷۵
درهم۸۹۰

 

 

....................................................................................................................................................................................................

قیمت ارز. طلا. سکه روز دوشنبه 94/01/10
صرافان بازار ارز و سکه روز دوشنبه نرخ هر دلار آمریکا را با 37 تومان افزایش نسبت به روز گذشته(یکشنبه)سه هزار و 310 تومان و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید را با 14 هزار تومان افزایش نسبت به زمان یادشده 937 هزار تومان تعیین کردند.

هر یورو در بازار آزاد با 20 تومان کاهش نسبت به روز مذکور سه هزار و 620 تومان و هر پوند نیز با 200 تومان کاهش چهار هزار و 980تومان قیمت خورد.

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با 14 هزار تومان افزایش قیمت 937 هزار تومان و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با 15 هزار تومان رشد 938 هزار تومان به خریداران عرضه شد.

هر نیم سکه نیز با دو هزار تومان کاهش نسبت به روز قبل 521 هزار تومان و هر ربع سکه نیز با چهار هزار تومان افزایش 280 هزار تومان فروخته شد.

هر سکه یک گرمی بدون تغییر قیمت 182 هزار تومان خرید و فروش شد و هر گرم طلای 18 عیار با یک هزار و 889 تومان افزایش 96 هزار و 149 تومان قیمت خورد.

قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی با 9 دلار کاهش نسبت به زمان مورد بررسی 1189 دلار بود.


............................................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز یکشنبه 94/01/09
امروز سکه طرح جدید با ۲۰ هزار تومان کاهش ۹۳۰ هزار تومان و یورو با ۱۰ تومان رشد قیمت ۳۶۵۵ تومان معامله شد.
 
سکه طرح جدید با 20 هزار تومان کاهش 930 هزار تومان، سکه طرح قدیم با 19 هزار تومان افت قیمت 929 هزار تومان و نیم سکه با 3 هزار تومان نزول 522 هزار تومان به فروش رسید.
 
ربع سکه با 4 هزار تومان کاهش 276 هزار تومان، سکه گرمی با هزار تومان کاهش 182 هزار تومان و هر گرم طلای 18 عیار با 2421 تومان افت قیمت 94 هزار و 560 تومان فروخته شد.
 
با توجه به تعطیلی بازارهای جهانی، امروز قیمت اونس در بازار جهانی طلا بدون تغییر نسبت به روز گذشته 1199 دلار و 40 سنت درج قیمت شد.
 
در بازار ارز دلار و درهم معامله‌ نشد و تنها یورو با 10 تومان افزایش 3655 تومان معامله شد.


.............................................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز پنجشنبه 93/12/28
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز پنج‌شنبه در بازار ۹۴۵ هزارتومان، طرح قدیم ۹۴۲ هزارتومان، نیم سکه ۵۳۲ هزار تومان، ربع سکه ۲۸۰ هزار تومان و سکه گرمی ۱۸۳ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۶ هزار و ۴۰۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۶۶ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۶۰ تومان، هر یورو را ۳۶۷۰ تومان، هر پوند را ۵۰۸۰ تومان و هر درهم امارات را ۹۱۵ تومان اعلام کردند.

 

جدول قیمت سکه و ارز در پنج‌شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۹۴۵۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۹۴۲۰۰۰
نیم سکه۵۳۲۰۰۰
ربع سکه۲۸۰۰۰۰
گرمی۱۸۳۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۹۶۴۰۰
نوع ارز 
دلار۳۳۶۰
یورو۳۶۷۰
پوند۵۰۸۰
درهم۹۱۵.................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز چهار شنبه 93/12/27
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز چهارشنبه در بازار ۹۳۵ هزارتومان، طرح قدیم ۹۳۳ هزارتومان، نیم سکه ۵۳۵ هزار تومان، ربع سکه ۲۸۳ هزار تومان و سکه گرمی ۱۸۵ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۴ هزار و ۷۹۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۴۷ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۴۶ تومان، هر یورو را ۳۶۵۵ تومان، هر پوند را ۵۱۱۱ تومان و هر درهم امارات را ۹۱۶ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در چهارشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۹۳۵۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۹۳۳۰۰۰
نیم سکه۵۳۵۰۰۰
ربع سکه۲۸۳۰۰۰
گرمی۱۸۵۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۹۴۷۹۰
نوع ارز 
دلار۳۳۴۶
یورو۳۶۵۵
پوند۵۱۱۱
درهم۹۱۶


.....................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز سه شنبه 93/12/26
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز سه شنبه در بازار ۹۳۴ هزارتومان، طرح قدیم ۹۳۰ هزارتومان، نیم سکه ۵۳۲ هزار تومان، ربع سکه ۲۸۱ هزار تومان و سکه گرمی ۱۸۵ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۵ هزار و ۴۸۲ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۵۶ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۷۴ تومان، هر یورو را ۳۶۵۰ تومان، هر پوند را ۵۰۸۵ تومان و هر درهم امارات را ۹۱۴ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در سه شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۹۳۴۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۹۳۰۰۰۰
نیم سکه۵۳۲۰۰۰
ربع سکه۲۸۱۰۰۰
گرمی۱۸۵۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۹۵۴۸۲
نوع ارز 
دلار۳۳۷۴
یورو۳۶۵۰
پوند۵۰۸۵
درهم۹۱۴

..................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز دوشنبه 93/12/25
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز دوشنبه در بازار ۹۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان، طرح قدیم ۹۲۵ هزارتومان، نیم سکه ۵۲۵ هزار تومان، ربع سکه ۲۸۰ هزار تومان و سکه گرمی ۱۸۵ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۳ هزار و ۱۷۶ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۵۸ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۲۷۷ تومان، هر یورو را ۳۵۴۴ تومان، هر پوند را ۴۹۴۰ تومان و هر درهم امارات را ۹۰۱ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در دوشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۹۳۵۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۹۲۵۰۰۰
نیم سکه۵۲۵۰۰۰
ربع سکه۲۸۰۰۰۰
گرمی۱۸۵۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۹۳۱۷۶
نوع ارز 
دلار۳۲۷۷
یورو۳۵۴۴
پوند۴۹۴۰
درهم۹۰۱..........................................................................................................................................................................

قیمت ارز. طلا. سکه روز یکشنبه 93/12/24
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز یکشنبه در بازار ۹۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان، طرح قدیم ۹۰۰ هزارتومان، نیم سکه ۵۰۴ هزار تومان، ربع سکه ۲۷۲ هزار تومان و سکه گرمی ۱۸۱ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۱ هزار و ۵۶۱ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی (دیروز) ۱۱۵۹ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۱۸۷ تومان، هر یورو را ۳۴۲۲ تومان، هر پوند را ۴۸۴۱ تومان و هر درهم امارات را ۹۰۵ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در یکشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۹۱۰۵۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۹۰۰۰۰۰
نیم سکه۵۰۴۰۰۰
ربع سکه۲۷۲۰۰۰
گرمی۱۸۱۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۹۱۵۶۱
نوع ارز 
دلار۳۱۸۷
یورو۳۴۲۲
پوند۴۸۴۱
درهم۸۸۵

............................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز شنبه 93/12/23
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز شنبه در بازار ۹۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان، طرح قدیم ۹۲۱ هزارتومان، نیم سکه ۵۰۱ هزار تومان، ربع سکه ۲۷۱ هزار تومان و سکه گرمی ۱۸۲ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۴ هزارتومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۵۹ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۲۸۹ تومان، هر یورو را ۳۴۹۲ تومان، هر پوند را  ۴۹۶۵ تومان و هر درهم امارات را ۹۰۵ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۹۲۶۵۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۹۲۱۰۰۰
نیم سکه۵۰۱۰۰۰
ربع سکه۲۷۱۰۰۰
گرمی۱۸۲۵۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۹۴۰۰۰
نوع ارز 
دلار۳۲۸۹
یورو۳۴۹۲
پوند۴۹۶۵
درهم۹۰۵


..............................................................................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روزپنج شنبه 93/12/21
در آخرین معاملات امروز بازار سکه و طلای تهران ؛ هر قطعه سکه تمام، ۹ میلیون ۳۹۰ هزار ریال ، هر قطعه سکه یک گرمی، ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۹۴۹ هزار ریال قیمت گذاری شده است.

قیمت جهانی طلا امروز  در نزدیک  کمترین مقدار آن در ۳ ماه گذشته در نوسان است، زیرا افزایش ارزش دلار و پیش بینی افزایش نرخ بهره در آمریکا، گرایش به خرید طلا را محدود کرده است.بدین ترتیب  در معاملات امروز  بازار جهانی فلزات گرانبها ، بهای هر اونس طلا  با کاهش 4 دلار و 80 سنتی ، به 1157 دلار و 70 سنت  رسید.  هر اونس نقره با   کاهش 8 سنتی، 15  دلار و 64 سنت هر اونس پلاتین با 6  دلار کاهش، 1127 دلار و هر اونس پالادیوم با 7 دلار کاهش،  798 دلار فروخته شد.  

 

قیمت طلا، سکه و ارز روز پنج شنبه

آخرین قیمت سکه،طلا و ارزarzosekke.JPG
منبع: iribnews.ir

.................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روزچهار شنبه 93/12/20
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز چهارشنبه در بازار ۹۵۲ هزار تومان، طرح قدیم ۹۴۷ هزارتومان، نیم سکه ۵۱۰ هزار تومان، ربع سکه ۲۶۷ هزار تومان و سکه گرمی ۱۸۳ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۶ هزار و ۱۰۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۶۱ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۶۰ تومان، هر یورو را ۳۶۵۰ تومان، هر پوند را ۵۱۳۵ تومان و هر درهم امارات را ۹۲۵ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در چهار شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۹۵۲۰۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۹۴۷۰۰۰
نیم سکه۵۱۰۰۰۰
ربع سکه۲۶۷۰۰۰
گرمی۱۸۳۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۹۶۱۰۰
نوع ارز 
دلار۳۳۶۰
یورو۳۶۵۰
پوند۵۱۳۵
درهم۹۲۵...................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روزسه شنبه 93/12/19
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز سه شنبه در بازار ۹۵۴ هزار و ۵۰۰ تومان، طرح قدیم ۹۴۹ هزارتومان، نیم سکه ۵۰۸ هزار و ۵۰۰ تومان، ربع سکه ۲۷۵ هزار تومان و سکه گرمی ۱۸۱ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۶ هزار ۵۲۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۶۴ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۸۵ تومان، هر یورو را ۳۷۰۰ تومان، هر پوند را ۵۱۶۷ تومان و هر درهم امارات را ۹۲۸ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در سه شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۹۵۴۵۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۹۴۹۰۰۰
نیم سکه۵۰۸۵۰۰
ربع سکه۲۷۵۰۰۰
گرمی۱۸۱۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۹۶۵۲۰
نوع ارز 
دلار۳۳۸۵
یورو۳۷۰۰
پوند۵۱۶۷
درهم۹۲۸......................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روزدوشنبه 93/12/18
در بازار امروز دوشنبه سکه تمام عیار 965 هزار و 500 تومان و هر دلار آمریکا 3406 تومان فروخته می‌شود که بر خلاف روزهای گذشته از روند کاهشی تغییر جهت داده و با افزایش همراه شده است.

هر گرم طلای 18 عیار 98 هزار و 19 تومان و نیم سکه 508 هزار تومان و ربع سکه 275 هزار تومان عرضه می‌شود.

در بازار جهانی نیز قیمت طلا اندکی افزایش یافت اما با صعود دلار به بالاترین سطح 11 سال گذشته، این فلز ارزشمند همچنان نزدیک به پایین‌ترین قیمت سه ماه گذشته قرار دارد.


sekke_copy.JPG
منبع: isna.ir

..........................................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روزیکشنبه 93/12/17
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز یکشنبه در بازار ۹۶۰ هزارتومان، طرح قدیم ۹۵۵ هزارتومان، نیم سکه ۵۰۱ هزارتومان، ربع سکه ۲۷۲ هزار تومان و سکه گرمی ۱۸۱ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۷ هزار ۵۰۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۶۹ دلار (روز گذشته) است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۹۶ تومان، هر یورو را ۳۷۱۷ تومان، هر پوند را ۵۱۵۸ تومان و هر درهم امارات را ۹۳۰ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در یکشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۹۶۰۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۹۵۵۰۰۰
نیم سکه۵۰۱۰۰۰
ربع سکه۲۷۲۰۰۰
گرمی۱۸۱۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۹۷۵۰۰
نوع ارز 
دلار۳۳۹۶
یورو۳۷۱۷
پوند۵۱۵۸
درهم۹۳۰......................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روزشنبه 93/12/16
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز شنبه در بازار ۹۵۷ هزار و ۵۰۰ تومان، طرح قدیم ۹۵۴ هزارتومان، نیم سکه ۴۹۴ هزارتومان، ربع سکه ۲۷۰ هزار و ۵۰۰ تومان و سکه گرمی ۱۸۰ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۷ هزار ۳۲۷ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۶۹ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۰۲ تومان، هر یورو را ۳۷۴۰ تومان، هر پوند را ۵۱۸۲ تومان و هر درهم امارات را ۹۳۳ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۹۵۷۵۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۹۵۴۰۰۰
نیم سکه۴۹۴۰۰۰
ربع سکه۲۷۰۵۰۰
گرمی۱۸۰۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۱۰۰۲۱۰
نوع ارز 
دلار۳۴۰۲
یورو۳۷۴۰
پوند۵۱۸۲
درهم۹۳۳


........................................................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز پنجشنبه 93/12/14
بازار سکه امروز با توجه به اونس 1201 دلاری هر قطعه سکه بهار آزادی را با بهای 979 هزار تومان به فروش رساند که افت 1 هزار تومانی را به ثبت رساند.

در مبادلات امروز طرح قدیم سکه بهار آزادی نیز 1 هزار تومان کاهش یافت و بر بهای 978 هزار تومان ایستاد.

البته امروز سایر سکه ها با توجه به ثبات دلار داخل واکنشی نسبت به افت نسبی طلای جهانی از خود نشان ندادند و هر قطعه نیم و ربع سکه با بهای 509 و 276 هزار تومان در بازار فروخته شدند.

هر قطعه سکه 1 گرمی نیز بر بهای 182 هزار تومان قرار گرفت.

براساس این گزارش، امروز بازار ارز در حالی شاهد ثبات نسبی دلار بود که یورو و پوند انگلیس با افت بها همراه شدند.


00000042.JPG
00000043.JPG


منبغ: yjc.ir

.................................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز چهارشنبه  93/12/13
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز چهارشنبه در بازار ۹۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان، طرح قدیم ۹۷۹ هزارتومان، نیم سکه ۵۱۰ هزارتومان، ربع سکه ۲۷۹ هزارتومان و سکه گرمی ۱۸۳ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۱۰۰ هزار و ۲۱۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۰۴ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۱۲ تومان، هر یورو را ۳۸۵۲ تومان، هر پوند را ۵۲۷۲ تومان و هر درهم امارات را ۹۳۵ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در چهارشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۹۷۹۵۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۹۷۹۰۰۰
نیم سکه۵۱۰۰۰۰
ربع سکه۲۷۹۰۰۰
گرمی۱۸۲۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۱۰۰۲۱۰
نوع ارز 
دلار۳۴۱۲
یورو۳۸۵۲
پوند۵۲۷۲
درهم۹۳۵..........................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز سه شنبه  93/12/12
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز سه شنبه در بازار ۹۸۳ هزار و ۵۰۰ تومان، طرح قدیم ۹۸۲ هزارتومان، نیم سکه ۵۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان، ربع سکه ۲۸۰ هزارتومان و سکه گرمی ۱۸۳ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۱۰۰ هزار و ۴۴۱ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۱۰ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۲۳ تومان، هر یورو را ۳۸۷۸ تومان، هر پوند را ۵۲۹۳ تومان و هر درهم امارات را ۹۳۷ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در سه شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۹۸۳۵۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۹۸۲۰۰۰
نیم سکه۵۱۳۵۰۰
ربع سکه۲۸۰۰۰۰
گرمی۱۸۳۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۱۰۰۴۴۱
نوع ارز 
دلار۳۴۲۳
یورو۳۸۷۸
پوند۵۲۹۳
درهم۹۳۷


...............................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز دوشنبه  93/12/11
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز دوشنبه در بازار ۹۸۸ هزار و ۵۰۰ تومان، طرح قدیم ۹۸۶ هزارتومان، نیم سکه ۵۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان، ربع سکه ۲۸۲ هزارتومان و سکه گرمی ۱۸۲ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۱۰۰ هزار و ۷۸۷ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی  ۱۲۱۵ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۲۳ تومان، هر یورو را ۳۸۷۶ تومان، هر پوند را ۵۲۹۳ تومان و هر درهم امارات را ۹۳۸ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در دوشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۹۸۸۵۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۹۸۶۰۰۰
نیم سکه۵۱۳۵۰۰
ربع سکه۲۸۲۰۰۰
گرمی۱۸۲۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۱۰۰۷۸۷
نوع ارز 
دلار۳۴۲۳
یورو۳۸۷۶
پوند۵۲۹۳
درهم۹۳۸.................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز یکشنبه  93/12/10
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز یک‌شنبه در بازار ۹۹۰ هزارتومان، طرح قدیم ۹۸۶ هزار و ۵۰۰ تومان، نیم سکه ۵۱۵ هزارتومان، ربع سکه ۲۸۵ هزار و ۵۰۰ تومان و سکه گرمی ۱۸۲ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۱۰۰ هزار و ۹۰۲ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی (دیروز) ۱۲۱۴ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۲۵ تومان، هر یورو را ۳۸۷۹ تومان، هر پوند را ۵۳۰۰ تومان و هر درهم امارات را ۹۳۸ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در یک‌شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۹۹۰۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۹۸۶۵۰۰
نیم سکه۵۱۵۰۰۰
ربع سکه۲۸۵۵۰۰
گرمی۱۸۲۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۱۰۰۹۰۲
نوع ارز 
دلار۳۴۲۵
یورو۳۸۷۹
پوند۵۳۰۰
درهم۹۳۸


....................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز شنبه  93/12/9
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز شنبه در بازار ۹۸۶ هزارتومان، طرح قدیم ۹۸۳ هزار و ۵۰۰ تومان، نیم سکه ۵۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان، ربع سکه ۲۸۵ هزار و ۵۰۰ تومان و سکه گرمی  ۱۸۱ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۱۰۰ هزار و ۴۴۱ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۱۴ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۲۴ تومان، هر یورو را ۳۸۹۰ تومان، هر پوند را ۵۳۰۳ تومان و هر درهم امارات را ۹۴۰ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۹۸۶۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۹۸۳۵۰۰
نیم سکه۵۱۴۵۰۰
ربع سکه۲۸۵۵۰۰
گرمی۱۸۱۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۱۰۰۴۴۱
نوع ارز 
دلار۳۴۲۴
یورو۳۸۹۰
پوند۵۳۰۳
درهم۹۴۰.........................................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز پنج شنبه  93/12/7
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز شنبه هفته جاری در بازار ۹۷۵ هزار و ۵۰۰ تومان بود که امروز پنج شنبه به ۹۹۷ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافته است.

همچنین صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش در روز جاری ۳۴۳۴ تومان، یورو ۳۹۳۰ تومان، پوند ۵۳۴۱ تومان و هر درهم را نیز ۹۴۲ تومان تعیین کردند.

 

جدول قیمت سکه و ارز در پنج شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۹۹۷۵۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۹۹۰۵۰۰
نیم سکه۵۱۷۵۰۰
ربع سکه۲۸۷۵۰۰
گرمی۱۸۱۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۱۰۱۲۴۸
نوع ارز 
دلار۳۴۳۴
یورو۳۹۳۰
پوند۵۳۴۱
درهم۹۴۲..................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روزچهار شنبه  93/12/6
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز چهارشنبه در بازار ۹۹۶ هزار و ۵۰۰ تومان، طرح قدیم ۹۸۷ هزارتومان، نیم سکه ۵۱۱ هزارتومان، ربع سکه ۲۸۲ هزارتومان و سکه گرمی ۱۷۸ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی حدود ۱۰۰ هزار و ۵۵۶ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۰۹ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۴۳ تومان، هر یورو را ۳۹۳۵ تومان، هر پوند را ۵۳۲۸ تومان و هر درهم امارات را ۹۴۴ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در چهارشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۹۹۶۵۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۹۸۷۰۰۰
نیم سکه۵۱۱۰۰۰
ربع سکه۲۸۲۰۰۰
گرمی۱۷۸۵۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۱۰۰۵۵۶
نوع ارز 
دلار۳۴۴۳
یورو۳۹۳۵
پوند۵۳۲۸
درهم۹۴۴


..........................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز سه شنبه  93/12/5
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز سه‌شنبه در بازار ۹۸۴ هزارتومان، طرح قدیم ۹۷۶ هزارتومان، نیم سکه ۵۰۲ هزارتومان، ربع سکه ۲۷۵ هزار و ۵۰۰ تومان و سکه گرمی ۱۷۴ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی حدود ۹۹ هزار و ۴۰۳ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۹۷ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۳۱ تومان، هر یورو را ۳۹۲۲ تومان، هر پوند را ۵۳۰۱ تومان و هر درهم امارات را ۹۴۲ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در سه‌شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۹۸۴۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۹۷۶۰۰۰
نیم سکه۵۰۲۰۰۰
ربع سکه۲۷۵۵۰۰
گرمی۱۷۴۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۹۹۴۰۳
نوع ارز 
دلار۳۴۳۱
یورو۳۹۲۲
پوند۵۳۰۱
درهم۹۴۲


...............................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز دوشنبه  93/12/4
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز دوشنبه در بازار ۹۷۷ هزار و ۵۰۰ تومان، طرح قدیم ۹۷۲ هزارتومان، نیم سکه ۴۹۷ هزارتومان، ربع سکه ۲۷۳ هزارتومان و سکه گرمی ۱۷۳ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی حدود ۹۹ هزار و ۱۷۲ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۹۵ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۲۷ تومان، هر یورو را ۳۹۲۶ تومان، هر پوند را ۵۲۷۷ تومان و هر درهم امارات را ۹۳۹ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در دوشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۹۷۷۵۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۹۷۲۰۰۰
نیم سکه۴۹۷۰۰۰
ربع سکه۲۷۳۰۰۰
گرمی۱۷۳۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۹۹۱۷۲
نوع ارز 
دلار۳۴۲۷
یورو۳۹۲۶
پوند۵۲۷۷
درهم۹۳۹


...........................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز یکشنبه  93/12/03
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز یکشنبه در بازار ۹۷۷ هزارتومان، طرح قدیم ۹۷۱ هزارتومان، نیم سکه ۴۹۴ هزارتومان، ربع سکه ۲۷۲ هزارتومان و سکه گرمی ۱۷۳ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی حدود ۹۹ هزار و ۲۸۸ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۰۵ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۱۲ تومان، هر یورو را ۳۹۱۱ تومان، هر پوند را ۵۲۶۷ تومان و هر درهم امارات را ۹۳۵ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در یکشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۹۷۷۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۹۷۱۰۰۰
نیم سکه۴۹۴۰۰۰
ربع سکه۲۷۲۰۰۰
گرمی۱۷۳۵۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۹۹۲۸۸
نوع ارز 
دلار۳۴۱۲
یورو۹۳۱۱
پوند۵۲۶۷
درهم۹۳۵


................................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز شنبه  93/12/02
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز شنبه در بازار ۹۷۵ هزار و ۵۰۰ تومان، طرح قدیم ۹۷۲ هزارتومان، نیم سکه ۴۹۵ هزارتومان، ربع سکه ۲۷۲ هزارتومان و سکه گرمی ۱۷۲ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی حدود ۹۹ هزارو ۱۷۲ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۰۴ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۱۱ تومان، هر یورو را ۳۹۱۵ تومان، هر پوند را ۵۲۷۸ تومان و هر درهم امارات را ۹۳۶ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۹۷۵۵۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۹۷۲۰۰۰
نیم سکه۴۹۵۰۰۰
ربع سکه۲۷۲۰۰۰
گرمی۱۷۲۵۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۹۹۱۷۲
نوع ارز 
دلار۳۴۱۱
یورو۳۹۱۵
پوند۵۲۷۸
درهم۹۳۶


.......................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روزسه شنبه  93/12/02

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز شنبه در بازار ۹۷۵ هزار و ۵۰۰ تومان، طرح قدیم ۹۷۲ هزارتومان، نیم سکه ۴۹۵ هزارتومان، ربع سکه ۲۷۲ هزارتومان و سکه گرمی ۱۷۲ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی حدود ۹۹ هزارو ۱۷۲ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۰۴ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۱۱ تومان، هر یورو را ۳۹۱۵ تومان، هر پوند را ۵۲۷۸ تومان و هر درهم امارات را ۹۳۶ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۹۷۵۵۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۹۷۲۰۰۰
نیم سکه۴۹۵۰۰۰
ربع سکه۲۷۲۰۰۰
گرمی۱۷۲۵۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۹۹۱۷۲
نوع ارز 
دلار۳۴۱۱
یورو۳۹۱۵
پوند۵۲۷۸
درهم۹۳۶

................................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روزسه شنبه  93/11/21
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز سه‌شنبه در بازار ۹۹۳ هزارتومان، طرح قدیم ۹۹۰ هزار تومان، نیم سکه ۴۹۸ هزارتومان، ربع سکه ۲۶۸ هزارتومان و سکه گرمی ۱۷۲ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی حدود ۱۰۱ هزار و ۳۰۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۴۲ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۲۶ تومان، هر یورو را ۳۹۲۲ تومان، هر پوند را ۵۲۳۲ تومان و هر درهم امارات را ۹۳۸ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در سه‌شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۹۹۳۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۹۹۰۰۰۰
نیم سکه۴۹۸۰۰۰
ربع سکه۲۶۸۰۰۰
گرمی۱۷۲۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۱۰۱۳۰۰
نوع ارز 
دلار۳۴۲۶
یورو۳۹۲۲
پوند۵۲۳۲
درهم۹۳۸

....................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روزدوشنبه  93/11/20
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز دوشنبه در بازار ۹۹۶ هزارتومان، طرح قدیم ۹۹۲ هزار تومان، نیم سکه ۵۰۰ هزارتومان، ربع سکه ۲۶۸ هزارتومان و سکه گرمی ۱۷۲ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی حدود ۱۰۱ هزار و ۴۷۹ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۴۲ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۲۹ تومان، هر یورو را ۳۹۲۷ تومان، هر پوند را ۵۲۳۸ تومان و هر درهم امارات را ۹۴۰ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در دوشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۹۹۶۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۹۹۲۰۰۰
نیم سکه۵۰۰۰۰۰
ربع سکه۲۶۸۰۰۰
گرمی۱۷۲۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۱۰۱۴۷۹
نوع ارز 
دلار۳۴۲۹
یورو۳۹۲۷
پوند۵۲۳۸
درهم۹۴۰

...................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روزیکشنبه  93/11/19
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز یکشنبه در بازار ۹۷۳ هزارتومان، طرح قدیم ۹۷۰ هزار تومان، نیم سکه ۴۹۲ هزارتومان، ربع سکه ۲۶۴ هزارتومان و سکه گرمی ۱۷۱ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی حدود ۹۹ هزار و ۵۷ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی (دیروز) ۱۲۳۴ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۹۱ تومان، هر یورو را ۳۸۹۰ تومان، هر پوند را ۵۲۲۵ تومان و هر درهم امارات را ۹۳۴ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در یکشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۹۷۳۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۹۷۰۰۰۰
نیم سکه۴۹۲۰۰۰
ربع سکه۲۶۴۰۰۰
گرمی۱۷۱۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۹۹۰۵۷
نوع ارز 
دلار۳۳۹۱
یورو۳۸۹۰
پوند۵۲۲۵
درهم۹۳۴

...................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روزشنبه  93/11/18
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز شنبه در بازار ۹۸۷ هزارتومان، طرح قدیم ۹۸۴ هزار تومان، نیم سکه ۴۹۶ هزارتومان، ربع سکه ۲۶۶ هزارتومان و سکه گرمی ۱۷۲ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی حدود ۱۰۰ هزار و ۲۱۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۳۴ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۲۷ تومان، هر یورو را ۳۹۳۱ تومان، هر پوند را ۵۲۵۰ تومان و هر درهم امارات را ۹۴۰ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۹۸۷۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۹۸۴۰۰۰
نیم سکه۴۹۶۰۰۰
ربع سکه۲۶۶۰۰۰
گرمی۱۷۲۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۱۰۰۲۱۰
نوع ارز 
دلار۳۴۲۷
یورو۳۹۳۱
پوند۵۲۵۰
درهم۹۴۰

....................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روزپنجشنبه  93/11/16
جداول قیمت انواع سکه و ارز در هفته جاری منتشر شد که براساس آن، نرخ سکه تمام بهار آزادی ابتدای این هفته را با نرخ یک میلیون و ۳۲ هزار تومان آغاز و با نرخ یک میلیون و ۱۲ هزار تومان به پایان رساند.

همچنین نرخ دلار در روز شنبه هفته جاری نرخ ۳۴۵۲ تومان را به خود دید که این نرخ امروز پنج شنبه در بازار به ۳۴۳۰ تومان رسیده است. 

جدول قیمت سکه و ارز در پنج شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۱۰۱۲۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۱۰۰۸۰۰۰
نیم سکه۵۱۰۰۰۰
ربع سکه۲۶۸۰۰۰
گرمی۱۷۲۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۱۰۲۷۰۰
نوع ارز 
دلار۳۴۳۰
یورو۳۹۶۰
پوند۵۲۷۰
درهم۹۴۵

......................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روزچهارشنبه  93/11/15
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز چهارشنبه در بازار یک میلیون و ۲۱ هزارتومان، طرح قدیم یک میلیون و ۱۷ هزار تومان، نیم سکه ۵۱۲ هزارتومان، ربع سکه ۲۶۸ هزارتومان و سکه گرمی ۱۷۲ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی حدود ۱۰۳ هزار و ۶۰۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۶۴ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۵۰ تومان، هر یورو را ۳۹۹۰ تومان، هر پوند را ۵۲۷۰ تومان و هر درهم امارات را ۹۴۵ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در چهارشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۱۰۲۱۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۱۰۱۷۰۰۰
نیم سکه۵۱۲۰۰۰
ربع سکه۲۶۸۰۰۰
گرمی۱۷۲۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۱۰۳۶۰۰
نوع ارز 
دلار۳۴۵۰
یورو۳۹۹۰
پوند۵۲۷۰
درهم۹۴۵

...................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز سه شنبه  93/11/14
 نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز سه شنبه در بازار یک میلیون و ۳۲ هزارتومان، طرح قدیم یک میلیون و ۲۵ هزار تومان، نیم سکه ۵۱۵ هزارتومان، ربع سکه ۲۶۷ هزارتومان و سکه گرمی ۱۷۲ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی حدود ۱۰۴ هزار و ۴۰۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۸۳ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۵۵ تومان، هر یورو را ۳۹۵۰ تومان، هر پوند را ۵۲۵۵ تومان و هر درهم امارات را ۹۴۵ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در سه‌شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۱۰۳۲۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۱۰۲۵۰۰۰
نیم سکه۵۱۵۰۰۰
ربع سکه۲۶۷۰۰۰
گرمی۱۷۲۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۱۰۴۴۰۰
نوع ارز 
دلار۳۴۵۵
یورو۳۹۵۰
پوند۵۲۵۵
درهم۹۴۵


...................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز دوشنبه  93/11/13
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز دوشنبه در بازار یک میلیون و ۲۷ هزارتومان، طرح قدیم یک میلیون و ۲۳ هزار تومان، نیم سکه ۵۱۵ هزارتومان، ربع سکه ۲۶۹ هزارتومان و سکه گرمی ۱۷۲ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی حدود ۱۰۴ هزار و ۱۰۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۸۵ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۵۵ تومان، هر یورو را ۳۹۵۰ تومان، هر پوند را ۵۲۶۵ تومان و هر درهم امارات را ۹۴۵ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در دوشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۱۰۲۷۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۱۰۲۳۰۰۰
نیم سکه۵۱۵۰۰۰
ربع سکه۲۶۹۰۰۰
گرمی۱۷۲۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۱۰۴۱۰۰
نوع ارز 
دلار۳۴۵۵
یورو۳۹۴۵
پوند۵۲۶۵
درهم۹۴۵

...................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز یکشنبه  93/11/12
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز یکشنبه در بازار یک میلیون و ۳۴ هزارتومان، طرح قدیم یک میلیون و ۲۸ هزار تومان، نیم سکه ۵۱۷ هزارتومان، ربع سکه ۲۶۹ هزارتومان و سکه گرمی ۱۷۲ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی حدود ۱۰۴ هزار و ۸۲۳ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی (دیروز) ۱۲۸۴ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۵۶ تومان، هر یورو را ۳۹۴۶ تومان، هر پوند را ۵۲۵۸ تومان و هر درهم امارات را ۹۴۵ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در یکشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۱۰۳۴۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۱۰۲۸۰۰۰
نیم سکه۵۱۷۰۰۰
ربع سکه۲۶۹۰۰۰
گرمی۱۷۲۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۱۰۴۸۲۳
نوع ارز 
دلار۳۴۵۶
یورو۳۹۴۶
پوند۵۲۵۸
درهم۹۴۵

...................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز شنبه  93/11/11
 نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز شنبه در بازار یک میلیون و ۳۲ هزارتومان، طرح قدیم یک میلیون و ۲۸ هزار تومان، سکه ۵۱۸ هزارتومان، ربع سکه ۲۶۹ هزارتومان و سکه گرمی ۱۷۳ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی حدود ۱۰۵ هزار تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۸۴ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۵۲ تومان، هر یورو را ۳۹۵۵ تومان، هر پوند را ۵۲۵۵ تومان و هر درهم امارات را ۹۴۵ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۱۰۳۲۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۱۰۲۸۰۰۰
نیم سکه۵۱۸۰۰۰
ربع سکه۲۶۹۰۰۰
گرمی۱۷۳۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۱۰۵۰۰۰
نوع ارز 
دلار۳۴۵۲
یورو۳۹۵۵
پوند۵۲۵۵
درهم۹۴۵

...................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز جمعه  93/11/10
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید جمعه در بازار یک میلیون و ۳۴ هزارتومان، طرح قدیم یک میلیون و ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان، نیم سکه ۵۱۸ هزارتومان، ربع سکه ۲۶۹ هزارتومان و سکه گرمی نیز ۱۷۳۲ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۱۰۵ هزار و ۵۳ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۶۱ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۵۴ تومان، هر یورو را ۳۹۸۳ تومان، هر پوند را ۵۲۸۱ تومان و هر درهم امارات را ۹۴۹ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در جمعه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۱۰۳۴۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۱۰۳۱۵۰۰
نیم سکه۵۱۸۰۰۰
ربع سکه۲۶۹۰۰۰
گرمی۱۷۳۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۱۰۵۰۵۳
نوع ارز 
دلار۳۴۵۴
یورو۳۹۸۳
پوند۵۲۸۱
درهم۹۴۹

......................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روزپنجشنبه  93/11/9
بهای طلا و سکه روزگذشته (چهارشنبه ) در حالی که نرخ دلار آمریکا در بازار تهران و بهای اونس طلا در بازارهای جهانی اندکی کاهش یافت، با رشدی آرام مواجه شد و به  1286 دلار رسید.
براین اساس وبا وجود افت جزیی نرخ دلار و کاهش نرخ طلای جهانی طلا،  قیمت طلا و سکه اندکی تقویت شد و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به یک میلیون و 40 هزار تومان رسید.
 
http://www.seemorgh.com/uploads/1393/11/arz1.jpg
http://www.seemorgh.com/uploads/1393/11/arz2.jpg

irinn.ir
......................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روزچهارشنبه  93/11/8
در بازار امروز - چهارشنبه - قیمت سکه تمام و دلار نسبت به روز گذشته مقداری کاهش یافته و هر کدام به ترتیب یک میلیون و 36 هزار تومان و 3461 تومان فروخته می‌شوند.

هر گرم طلای 18 عیار به قیمت 105 هزار و 505 تومان، نیم سکه 518 هزار تومان و ربع سکه 268 هزار تومان داد و ستد می‌شود.


نوع طلا

قیمت طلا

تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته

هرگرم‌ طلای 18 عیار

105 هزار و 505 تومان

106 تومان افزایش

هر مثقال طلا

457 هزار تومان

بدون تغییر

اونس جهانی

1288 دلار و 80 سنت

دلار و 20 سنت افزایش

نوع سکه

  

سکه‌ تمام‌ طرح‌ جدید

یک میلیون و 36 هزار تومان

500 تومان کاهش

سکه‌ تمام‌ طرح‌ قدیم

یک میلیون و 36 هزار تومان

500 تومان کاهش

نیم سکه

518 هزار تومان

500 تومان کاهش

ربع سکه

268 هزار تومان

بدون تغییر

یک گرمی

172 هزار تومان

بدون تغییر

نوع ارز

  

دلار آمریکا

3461 تومان

14 تومان کاهش

یورو

3988 تومان

تومان کاهش


منبع: isna.ir
...................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روزسه شنبه  93/11/7
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم امروز سه‌شنبه در بازار یک میلیون و ۳۵ هزارتومان، نیم سکه ۵۱۸ هزارتومان، ربع سکه ۲۶۷ هزارتومان و سکه گرمی ۱۷۱ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۱۰۵ هزار و ۳۹۹ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۸۲ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۶۱ تومان، هر یورو را ۳۹۸۳ تومان، هر پوند را ۵۲۷۰ تومان و هر درهم امارات را ۹۵۰ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در سه شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۱۰۳۵۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۱۰۳۵۰۰۰
نیم سکه۵۱۸۰۰۰
ربع سکه۲۶۷۰۰۰
گرمی۱۷۱۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۱۰۵۳۹۹
نوع ارز 
دلار۳۴۶۱
یورو۳۹۸۳
پوند۵۲۷۰
درهم۹۵۰

...................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روزدوشنبه  93/11/6
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم امروز دوشنبه در بازار یک میلیون و ۴۰ هزار و ۵۰۰ تومان، نیم سکه ۵۲۰ هزارتومان، ربع سکه ۲۶۸ هزارتومان و سکه گرمی ۱۷۳ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۱۰۵ هزار و ۷۴۵ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۸۴ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۸۵ تومان، هر یورو را ۳۹۸۳ تومان، هر پوند را ۵۲۷۰ تومان و هر درهم امارات را ۹۵۴ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در دوشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۱۰۴۰۵۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۱۰۴۰۵۰۰
نیم سکه۵۲۰۰۰۰
ربع سکه۲۶۸۰۰۰
گرمی۱۷۳۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۱۰۵۷۴۵
نوع ارز 
دلار۳۴۸۵
یورو۳۹۸۳
پوند۵۲۷۰
درهم۹۵۴


...................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روزیکشنبه  93/11/5
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز یکشنبه در بازار یک میلیون و ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان، طرح قدیم یک میلیون و ۳۷ هزار تومان، نیم سکه ۵۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان، ربع سکه ۲۶۸ هزارتومان و سکه گرمی ۱۷۳ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۱۰۵ هزار و ۲۸۴ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۹۵ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۵۱ تومان، هر یورو را ۳۹۵۲ تومان، هر پوند را ۵۲۵۳ تومان و هر درهم امارات را ۹۴۷ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در یکشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۱۰۳۸۵۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۱۰۳۷۰۰۰
نیم سکه۵۱۹۵۰۰
ربع سکه۲۶۸۰۰۰
گرمی۱۷۳۵۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۱۰۵۲۸۴
نوع ارز 
دلار۳۴۵۱
یورو۳۹۵۲
پوند۵۲۵۳
درهم۹۴۷


...................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روزشنبه  93/11/4
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز شنبه در بازار یک میلیون و ۴۰ هزار و ۵۰۰ تومان، طرح قدیم یک میلیون و ۳۹ هزار تومان، نیم سکه ۵۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان، ربع سکه ۲۷۰ هزارتومان و سکه گرمی ۱۷۳ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۱۰۵ هزار و ۷۴۵ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۹۵ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۵۴ تومان، هر یورو را ۳۹۶۹ تومان، هر پوند را ۵۲۷۶ تومان و هر درهم امارات را ۹۴۹ تومان اعلام کردند.

<p
 
loading...


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ارسال
تازه ترین اخبار
صادق زیبا کلام : دولت دوازدهم، گلگیر است!!صادق زیبا کلام : دولت دوازدهم، گلگیر است!!

صادق زیباکلام، استاد دانشگاه و فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره مشکلات دولت دوازدهم در آستانه دومین سالگرد آغاز آن می‌گوید: من از ابتدای دولت دوازدهم نام آن را «گلگیر» گذاشتم

news-left-2
  1. حوادث
  2. ویژه های خبر
 
X