سرپرست وزارت رفاه گفت: افرادي كه فاقد دفترچه درمان هستند مي‌توانند با پرداخت 3 هزار و 500 تومان در ماه، دفترچه درمان دريافت كنند.
 

هموطنان مي‌توانند جهت دريافت دفترچه درمان به مراكز خدمات درماني در سراسر كشور مراجعه كرده و ادارات كل خدمات درماني نيز موظفند به اين افراد با يك دوم سرانه، دفترچه درمان ارائه دهند.

به گزارش فارس، نادعلي الفت‌پور اظهار داشت: هموطنان مي‌توانند جهت دريافت دفترچه درمان به مراكز خدمات درماني در سراسر كشور مراجعه كرده و ادارات كل خدمات درماني نيز موظفند به اين افراد با يك دوم سرانه، دفترچه درمان ارائه دهند.

وي افزود: افراد مي‌توانند با پرداخت 3 هزار و 500 تومان در ماه دفترچه درمان دريافت كرده و در صورتي كه كساني توان پرداخت اين مبلغ را نداشته باشند با تأييد كميته امداد امام (ره) مي‌توانند به صورت رايگان دفترچه درمان دريافت كنند.

سرپرست وزارت رفاه ادامه داد: مهم‌ترين اولويت وزارت رفاه، عمل به اصل 29 قانون اساسي، استقرار بيمه همگاني براي همه ايرانيان و ايجاد رفاه در حد توان و اعتبارات وزارتخانه است.

وي بيان كرد: يكي از اهداف برنامه چهارم توسعه، تحت پوشش قرار دادن 10 ميليون خانوار ايراني در بيمه تأمين اجتماعي بود كه در اين راستا و با توجه به اينكه نيمه دوم سال آخر برنامه چهارم را طي مي‌كنيم، 9 ميليون و 860 هزار خانوار ايراني تحت پوشش بيمه اجتماعي قرار گرفته‌اند.

الفت‌پور افزود: با برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده مقرر شده است خانواده‌هاي باقي مانده تا پايان سال جاري تحت پوشش بيمه قرار گيرند.

وي در ادامه گفت: از ديگر اولويت‌هاي وزارت رفاه، بيمه زنان سرپرست خانوار، زنان‌ خانه‌دار و تحت پوشش قرار دادن همه‌ ايرانياني‌ است كه مايلند بيمه درماني داشته باشند.

سرپرست وزارت رفاه اظهار داشت: در خصوص پوشش بيمه درماني، مطالعات فراواني انجام شده است كه نتايج به دست آمده حاكي از آن است كه ايران در زمينه پوشش بيمه درماني جزء كشورهاي توسعه يافته است.

وي افزود: در حال حاضر حدود 92‌ درصد ايراني‌ها از بيمه درماني برخوردار بوده و 64 درصد آنها نيز داراي بيمه بازنشستگي هستند و به دنبال آن هستيم كه رقم 64 درصد را به 80 درصد برسانيم.
الفت‌پور در ادامه گفت: ايجاد وسيع‌ترين بانك اطلاعات و فناوري از جمله اقداماتي است كه توسط وزارت رفاه صورت گرفته است تا از اين طريق به راحتي بتوانيم به تمام اطلاعات مربوط به تعداد دفترچه‌هاي درماني تهيه شده در سراسر كشور و اينكه در كدام سازمان‌ها فراواني بيشتري دارد دست پيدا كنيم.
 
گردآوری:گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news 
منبع:farsnews.com
 
 
 

پربیننده ترین خبر ها

 
X