خبر رییس‌ کل بانک مرکزی درباره پول جدید ایران
رئیس کل بانک مرکزی درباره آخرین وضعیت رمز ریال بانک مرکزی توضیح داد

توضیحات رئیس کل بانک مرکزی درباره آخرین وضعیت رمز ریال بانک مرکزی

رمز ریال پیش از این وارد تست و آزمایش شده بود که البته مبلغ آن یک میلیارد تومان بود و دو بانک ملت و ملی و دو فروشگاه به صورت آزمایشی در حال استفاده از رمز ریال هستند.

علی صالح‌آبادی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رمز ریال بانک مرکزی گفت: رمز ریال پیش از این وارد تست و آزمایش شده بود که البته مبلغ آن یک میلیارد تومان بود و دو بانک ملت و ملی و دو فروشگاه به صورت آزمایشی در حال استفاده از رمز ریال هستند.

وی عنوان کرد: با پایان این مرحله از تست، وارد آزمایش‌های گسترده‌تر خواهیم شد که امیدوارم در مهر ماه وارد مرحله آزمایشی گسترده‌تر شویم.


گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: khabaronlin.ir