وزارت نفت تا کنون سه سناریو برای تعیین قیمت گاز خانگی به کارگروه تحول اقتصادی ارائه کرده است که پیش بینی می شود...
 

وزارت نفت تا کنون سه سناریو برای تعیین قیمت گاز خانگی به کارگروه تحول اقتصادی ارائه کرده است که پیش بینی می شود با توجه به قیمت های تعیین شده در این پیشنهادها هیچ یک مورد تایید این کارگروه قرار نگیرد.

به گزارش خبرآنلاین تا کنون سه سناریو برای تعیین قیمت گاز مشخص شده که در صورت اجرای هر یک از این سناریوها هر خانوار 4 نفره در هر ماه ( 250 متر مکعب مصرف ) باید در سه حالت 4 هزار تومان، 4 هزار و 250 تومان و در نهایت 50 هزار تومان برای پرداخت قبوض گاز خود هزینه کند.

این در حالی است که هنوز مشخص نیست دولت از چه فرمولی برای تعیین قیمت گاز استفاده خواهد کرد اما آنچه مشخص است افزایش قیمت گاز بیش از سناریوهای اول و دوم خواهد بود.چرا که در حال حاضر قیمت هر متر مکعب گاز صادراتی به ترکیه حدود 300 تومان است که قیمت گاز باید به نوعی تعیین شود که پس از 5 سال قیمت هر متر مکعب گاز به 75 درصد قیمت گاز صادراتی ایران برسد.

براین اساس هر متر مکعب گاز خانگی پس از 5 سال باید به 225 تومان برسد. که در صورت آنکه دولت بخواهد این طرح را به اجرا بگذارد باید در سال اول هر متر مکعب گاز خانگی را به رقم 45 تومان افزایش دهد تا در اینصورت با افزایش 20 درصدی در هر سال قیمت گازطبیعی مصرفی در بخش خانگی را به رقم تاکید شده رساند.

در اینصورت هر خانوار 4 نفره باید ماهانه 11 هزار و 250 تومان برای پرداخت قبض گاز خود کنار بگذارد.بنابراین به نظر می رسد سناریوهای تاکید شده هیچ یک به مرحله اجرا نرسد و در صورت تحقق وعده های پیشین دولت چاره ای جز تعیین قیمت تمام شده گاز و تعیین 20 درصد آن برای سال اول اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها نخواهد داشت.

براین اساس، در حالت اول، وزارت نفت پیشنهاد کرده تا افزایش قیمت به صورت یک منحنی یکنواخت باشد به طوری که باید قیمت گاز مشترکان خانگی از 130 ریال فعلی با افزایشی به طور متوسط سالانه 20 درصد در مدت 5 سال کاملا آزاد شود.

در اینصورت با احتساب افزایش سالانه 20 درصد، قیمت هر متر مکعب گاز خانگی در سال اول اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها حدود 16 تومان خواهد بود که در هر ماه یک خانوار 4 نفره با احتساب متوسط مصرف 250 متر مکعب گاز باید 4 هزار تومان پرداخت کند در حالیکه در شرایط فعلی این رقم حدود 3هزار و 250 تومان است.

در این شرایط در سال دوم اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه هر متر مکعب گاز خانگی حدود 19 تومان ، سال سوم،حدود 22 تومان ، سال چهارم حدود 25 تومان و سال پنجم حدود 28 تومان خواهد بود.

این در حالی است که پیش از این بر آزادسازی قیمت گاز تا مرز 120 تومان تاکید شده بود.

اما سناریوی دومی که از سوی وزارت نفت به کارگروه تحول اقتصادی پیشنهاد شده افزایش قیمت گاز مشترکان به گونه ای است که بهای این حامل انرژی در سال اول و دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با شتاب افزایش یابد و در سالهای پایانی منحنی افزایش قیمت با شیب کمتری دنبال شود.

در صورت اجرای این سناریو، قیمت گاز طبیعی در سالهای اول و دوم به طور متوسط سالانه 30 درصد و در سالهای پایانی تا 15 درصد به صورت تدریجی افزایش می یابد.

براساس این شرایط در سال اول اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها قیمت هر متر مکعب گاز خانگی به 17 تومان افزایش خواهد یافت که در اینصورت یک خانوار 4 نفره در هر ماه باید 4 هزار و 250تومان بابت مصرف گاز خود بپردازد.سال دوم اجرای این سناریو نیز قیمت هر متر مکعب گاز خانگی به 22 تومان خواهد رسید و در سال های آتی نیز قیمت گاز خانگی در همین حدود و کمتر از 25 تومان در هر متر مکعب حفظ خواهد شد.

اما سناریو سوم؛ دراین سناریو پیشنهاد افزایش همزمان و متناسب قیمت تمامی حاملهای انرژی همچون برق، گاز، بنزین و گازوئیل در دستور کار قرار گرفته است.

براین اساس اگر احتمال را بر تعیین قیمت هر متر مکعب گاز بر مبنای بنزین قرار دهیم . با احتساب آنکه هر متر مکعب گاز معادل 30 هزار بی تی یو است و هر لیتر بنزین نیز معادل همین مقدار بی تی یو است بنابراین در این شرایط قیمت هر متر مکعب گاز معادل قیمت هر لیتر بنزین خواهد بود.در این شرایط در صورتیکه قیمت هر لیتر بنزین 400 تومان محاسبه شود و قیمت گاز نیمی از این رقم باید هر متر مکعب  گاز خانگی را حدود 200 تومان تعیین کرد.

در این شرایط هر خانوار 4 نفره باید در هر ماه 50 هزار تومان برای پرداخت قبض گاز خود کنار بگذارد.

این سناریوها در حالی مطرح می شود که هنوز قیمت تمام شده گاز مشخص نیست و در اخرین توافقات میان دولت و مجلس قرار بوده براساس قیمت گاز صادراتی به ترکیه این رقم تعیین شود.

 
 
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:khabaronline.ir
 
 


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ارسال
X