موجودی نقد حساب ذخيره‌ ارزی در سال 1386 رقمی معادل 23 ميليارد و 175 ميليون دلار بوده كه اين رقم در سال بعد به 13 ميليارد و 142 ميليون دلار كاهش يافته است...
 
 
 
 
 درحالیكه موجودی حساب ذخیره ارزی در سال 1386 با 142.5 درصد رشد نسبت به سال قبل آن مواجه بوده، اما در پایان سال 1387 موجودی این حساب نسبت به سال قبل 43.3 درصد كاهش یافته است.

به گزارش ایسنا، موجودی نقد حساب ذخیره‌ ارزی در سال 1386 رقمی معادل 23 میلیارد و 175 میلیون دلار بوده كه این رقم در سال بعد به 13 میلیارد و 142 میلیون دلار كاهش یافته است.

همچنین میزان برداشت از این حساب در سال 1386 معادل 28 میلیارد و 15 میلیون دلار بوده كه این رقم در سال 1387 به رقم 45 میلیارد و 924 میلیون دلار افزایش یافته كه افزایش 63.9 درصدی را نشان می‌دهد.

در سال 1387 كه به تازگی اطلاعات حساب ذخیره ارزی مربوط به این سال منتشر شده است 959 میلیون دلار به بخش صنعت 4.3 میلیون دلار، به بخش كشاورزی و 2.3 میلیون دلار به بخش حمل‌ونقل از محل این حساب تسهیلات اعطا شده است.

در حالی میزان برداشت‌های دولتی از این حساب در سال 87 نسبت به سال قبل 82.1 درصد رشد داشته كه میزان برداشت برای اعطای تسهیلات 18.1 درصد كاهش نشان می‌دهد.

با توجه به احكام ماده یك قانون برنامه چهارم توسعه، هرگونه برداشت از حساب ذخیره ارزی مستلزم درج در بودجه‌های سالانه و در نتیجه كسب مجوز از مجلس شورای اسلامی است.

با توجه به اطلاعات در دسترس، در سال 1387 به منظور اجرای طرح‌های عمرانی، جبران خسارت ناشی از خشكسالی و واردات كالاهای اساسی (متمم بودجه)، مقاوم سازی مدارس، دو درصد منابع نفت برای مناطق نفت خیز و باز پرداخت وام‌های ارزی و تفاوت نرخ ارز ایجاد شده در سنوات قبل از حساب ذخیره ارزی برداشت شده است.

در سال 1387 به منظور تامین اعتبار طرح‌ عمرانی در مجموع برابر با 13868 میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی طبق تكالیف بودجه‌ای، برداشت شده است كه نسبت به سال قبل 64.4 درصد رشد نشان می‌دهد.

در ضمن در سال 1387 به منظور بازپرداخت وام‌ها ارزی و تفاوت نرخ ارز ایجاد شده در سنوات قبل، مبلغ 1037 میلیون دلار، برای جبران خسارت ناشی از خشكسالی و واردات كالاهای اساسی (به عنوان متمم بودجه)، مبلغ 2655 میلیون دلار برای مقاوم سازی مدارس، مبلغ 949 میلیون دلار برای دو درصد منابع نفت و برای مناطق نفت‌خیز و محروم كشور مبلغ 1054 میلیون دلار طبق تكالیف بودجه سال 1387، برداشت شده است.

در كل جمع برداشت‌های فوق از حساب ذخیره ارزی در سال 1387 برابر با 19563 میلیون دلار بوده است.
 
 
 
 
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:isna.ir
 
 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
X