محمود احمدی نژاد همچنان در حال تکذیب وقایع زمان ریاست جمهوری خود است.

623352_579.jpg

 

منبع: روزنامه قانون

 

 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
X