ازدواج در گروه تلگرامی با 20 تا 40 هزار تومان
یک گروه تلگرامی با درج نام و عکس و اطلاعات متقاضیان ازدواج و دریافت مبلغ ٢٠ تا ٤٠ هزار تومان، شرایط ازدواج آنها را فراهم می‌کنند.

ازدواج در گروه های تلگرامی

شرایط ازدواج در گروه تلگرامی

 

شرایط ازدواج در گروه تلگرامی

 

منبع: خبرآنلاین