کاریکاتور دردناک روز نجات دانش آموزان
حمیدرضا گنگو زهی، معلمی بود که هفته گذشته برای نجات جان دانش‌آموزانش، زیر آوار ماند و جان باخت.

آخرین درس «معلم فداکار»

 نازنین جمشیدی این موضوع را دستمایه کارتون زیر در روزنامه «شهروند» قرار داده است.

moaalem-1.jpg

حمیدرضا گنگو زهی معلم فداکار

 

منبع: روزنامه شهروند