سلفی با سیل و طوفان
بارندگی و سیل در برخی از استانها هم گزینه خوبی برای سلفی های داغ بود.

سلفی با بلاهای طبیعی

834178_521.jpg

 

منبع: روزنامه شهروند