گاف احمدی‌ نژاد
در حاشیه سرمایه گذاری دو میلیارد دلاری دولت دهم در امریکا با وجود توصیه کارشناسان مبنی بر بلوکه شدن پول کشور!

سرمایه گذاری دو میلیارد دلاری دولت دهم در امریکا 

سرمایه گذاری دو میلیارد دلاری دولت دهم در امریکا

سرمایه گذاری دو میلیارد دلاری دولت دهم در امریکا 

 

منبع:روزنامه قانون