آبیاری سبزیجات با فاضلاب
 رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران گفته است که چندین هکتار از مزارع جنوب تهران توسط فاضلاب خام آبیاری می‌شود.

وقتی سبزیجات با فاضلات آبیاری می شود

 فیروزه مظفری این خبر را دستمایه کارتون زیر در روزنامه «شهروند» قرار داده است.

up_843e1d5a14fd8b638ba77fb4066e97bb.png

 

منبع:سلامت نیوز