باران، شهر آفتاب 4 هزار میلیاردی را بهم ریخت!

باران، شهر آفتاب را بهم ریخت!

باران، شهر آفتاب 4 هزار میلیاردی را بهم ریخت!

باران، شهر آفتاب 4 هزار میلیاردی را بهم ریخت!

 

منبع: روزنامه شهروند

 

 

 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

پربیننده ترین خبر ها

 
X