یعنی این ها در مجلس دهم هستند
صحنه‌هایی از مجلس را به صورت طنز ترسیم کرده که شاید برای کسانی که عکس‌های جلسات علنی مجلس را دنبال کرده باشند، معنادار باشد.

کاش این‌ها را در مجلس دهم نبینیم

 روزنامه «قانون» این طرح را از فرشید رجبعلی به چاپ رسانده و زیر آن نوشته است: «تصاویری که امید داریم در مجلس دهم شاهد نباشیم».

1464435918975_e5.jpg

 

منبع: ایسنا