سید حسن خمینی گفت: عده ای تا پلو آوردند، سر سفره انقلاب نشستند!

عده ای تا پلو آوردند، سر سفره انقلاب نشستند!

سید حسن خمینی گفت: عده ای تا پلو آوردند، سر سفره انقلاب نشستند

سید حسن خمینی گفت: عده ای تا پلو آوردند، سر سفره انقلاب نشستند

منبع:نیش خط

 

 

 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

پربیننده ترین خبر ها

 
X