محمدرضا ثقفی، رواج سلفی گرفتن را دستمایه کارتون زیر قرار داده است.

تب سلفی! 

رواج سلفی گرفتن

رواج سلفی گرفتن 

منبع: روزنامه شهروند

 

 

 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

پربیننده ترین خبر ها

 
X