قلیان‌ ها را گلدان کنیم
آستین‌ها برای حذف قلیان بالا زده شده و کمپین «قلیان‌ها را گلدان کنیم» به راه افتاده است.

قلیان‌ها را گلدان کنیم

ghelyon.jpg

 

 

منبع: روزنامه شهروند