طعنه کاریکاتوری روزنامه قانون به بهره برداری سیاسی یاران احمدی نژاد از مرگ مرد تنهای شب 

 بهره برداری سیاسی یاران احمدی نژاد از مرگ حبیب

 بهره برداری سیاسی یاران احمدی نژاد از مرگ حبیب

 بهره برداری سیاسی یاران احمدی نژاد از مرگ حبیب

منبع: روزنامه قانون 

 

 

 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

پربیننده ترین خبر ها

 
X