شلیک نکنید, ما محیط بان نیستیم
پس از شهادت 3 محیط بان در 48 ساعت، این طرح از محمدرضا میر شاه ولد در فضای مجازی دست به دست می شود.

فاجعه شهادت 3 محیط بان در 48 ساعت

899057_863.jpg

 

 

منبع: تابناک