در خبرها آمده بود که سود واقعی تسهیلات برخی بانک‌ها، ۸۰ درصد است!

سود واقعی تسهیلات بانک‌ها

نعیم تدین این مطلب را دستمایه کارتون زیر در روزنامه «شهروند» قرار داده است.

سود واقعی تسهیلات برخی بانک‌ها، ۸۰ درصد است!

سود واقعی تسهیلات برخی بانک‌ها، ۸۰ درصد است!


منبع: روزنامه شهروند

 

 

 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

پربیننده ترین خبر ها

 
X