زمین‌های کشاورزی اطراف تهران با فاضلاب آبیاری میشوند!

زمین‌های کشاورزی و فاضلاب

زمین‌های کشاورزی اطراف تهران با فاضلاب آبیاری میشوند!زمین‌های کشاورزی اطراف تهران با فاضلاب آبیاری میشوند!منبع: خط خطی

 

 

 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

پربیننده ترین خبر ها

 
X