آقای شاغل ،خجالت بکش
بررسی‌ها نشان می‌دهد به ازای هر فرد شاغل در ایران بیش از دو نفر بیکارند؛ در واقع کمتر از سی درصد از جمعیت کشورمان، شاغل هستند.

وضعیت آدم های شاغل در ایران

photo_2016-09-17_15-22-41.jpg

 

منبع:خبرآنلاین