روحت شاد راوی صادق جنگ
به یاد محسن خزایی خبرنگار شهید در حلب

محسن خزایی خبرنگار شهید

photo_2016-11-14_11-29-58.jpg

 

 

منبع: ارسالی کاربران