بمیریم هم باز ترکیه میریم
روزنامه وصف صبا این کارتون را با تیتر «ترور و انفجار هم مانع سفر ایرانی ها به ترکیه نشد!» منتشر کرد.

کاریکاتور: بمیریم بازم ترکیه میریم!

1112698_509.jpg