مسکن مهری که با هزاران امید و آرزو ساخته شد تا سقفی باشد برای خانواده هایی که سال ها در انتظار خانه بودند اما به یکباره .....

photo_2017-11-14_11-08-30.jpg


 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

پربیننده ترین خبر ها

 
X