بفرمایید شام ویژه بچه های کانادا با حضور خاوری
 «بفرمایید شام» عنوان کارتون ساسان خادم در نیشخط است.

کارتون: بفرمایید شام کانادایی

بفرمایید شام کانادایی با حضور محمود خاوری

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: nishkhat.ir