بعد از دلار، پراید جهانگیری هم رسید!
ضمیمه طنز «بی قانون» امروز هم میزبان برخی اخبار روز و اظهارنظرهای سیاسی و غیرسیاسی است.

آمادگی مردم برای خرید پراید جهانگیری

 بعد از دلار، پراید جهانگیری هم رسید!

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: khabaronline.ir