متلک‌های یک روزنامه به فیروزآبادی، رئیس بانک‌مرکزی و روحانی!
موضوع انتقال آب دریای خزر به مرکز کشور، اظهارات رئیس کل جدید بانک مرکزی و برخی اخبار و اظهارنظرهای دیگر، سوژه‌های امروز ضمیمه طنز «بی قانون» شده است.

طنز: پاسخ های بی قانون به برخی اخبار و اظهارنظرها

متلک‌های یک روزنامه به فیروزآبادی، رئیس بانک‌مرکزی و روحانی!

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: bighanoononline.ir