حال و روز اقتصاد ایران در این روزها
«حال اقتصاد» عنوان کارتون ابوالفضل رحیمی در نیشخط است که به حال و روز اقتصاد کشور پرداخته است

کارتون: جهانگیری و هاشمی بر سر بالین مریض

جهانگیری و هاشمی سر بالین مریض!

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: nishkhat.ir