کاریکاتور

حال و روز نظارت بر پارازیت! +عکس
Criticized some buy new planes
کجا بریم تجمع؟!