شورای گسترش آموزش عالی با تغییر نام یک دانشگاه، ایجاد سه دانشکده جدید، تاسیس یک موسسه آموزش عالی غیردولتی و غیر انتفاعی، دو موسسه آموزش عالی آزاد، یک پژوهشکده و یک گروه پژوهشی موافقت کرد.
   

مهر:شورای گسترش آموزش عالی با تغییر نام دانشگاه ایرانشهر به دانشگاه ولایت، ایجاد دانشکده فیزیک در دانشگاههای شهید باهنرکرمان و شهید بهشتی و همچنین ایجاد دانشکده فنی و مهندسی در شهرستان ابهر موافقت قطعی کرد.

این شورا با تاسیس پژوهشکده حج وابسته به سازمان حج و زیارت، گروه پژوهشی اقتصاد فناوری دانش بنیان برهان(موافقت آزمایشی دوساله)، موسسه آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی انرژی در شهرستان ساوه و همچنین موسسات آموزش عالی آزاد " کیمیا گستر راشد" در مشهد، موسسه آموزش عالی آزاد "مدت" در تهران با زمینه فعالیت زبان خارجی و تغییر نام موسسه آموزش عالی سفیرعلوم به ترجمان علوم موافقت کرد.

از دیگر مصوبات شورای گسترش وزارت علوم می توان به راه اندازی رشته های مهندسی مکانیک و مهندسی برق گرایش کنترل در دانشکده فنی و مهندسی ابهر اشاره کرد.

 

 
گردآوری:گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:mehrnews.com