روسای 10 دانشگاه کشور از سوی رئیس جمهوری به عنوان عضو حقوقی هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی و مناظره انتخاب شدند.
مهر: روسای دانشگاههای تهران، شیراز، اصفهان، تبریز، فردوسی مشهد، مازندران، شهید چمران اهواز، رازی کرمانشاه و سیستان و بلوچستان طی حکمی از سوی دکتر احمدی نژاد رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان اعضای حقوقی هیئت کرسی نظریه پردازی و مناظره انتخاب شدند.

طی جلسه ای که با حضور دو رئیس دانشگاه مازندران و سیستان و بلوچستان در شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد در ارتباط با کرسی های نظریه پردازی و مناظره و نقد بررسی هایی صورت گرفت.

روسای این 10 دانشگاه باید بررسی کرسی های نظریه پردازی را در دستور کار هیئت رئیسه دانشگاه متبوع خود قرار دهند تا راهکاری های این موضوع از سوی مسئولان و استادان دانشگاهها تعیین شود.
 
 
گردآوری:گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:mehrnews.com